Samenvatting Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening

-
ISBN-10 9024418119 ISBN-13 9789024418114
192 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening". De auteur(s) van het boek is/zijn G Lang, H T van der Molen. Het ISBN van dit boek is 9789024418114 of 9024418119. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Psychologische gespreksvoering : een basis voor hulpverlening

 • 1.1 Doel

 • Het uitgangspunt van het boek is dat hulp in veel gevallen mogelijk is en dat er op dat gebied veel te leren valt. Het boek heeft twee doelen:
  1. Het leveren van een bijdrage aan het inzicht in de processen die een rol spelen bij het voeren van hulpverleningsprocessen.
  2. Het beschrijven van de vaardigheden die nodig zijn om iemand met een persoonlijk probleem te helpen.
 • doel van het boek, zie mindmap
 • Onze "verstandige" opmerkingen worden door onze medemens niet altijd ter harte genomen. 
  Doelen
  1. Inzicht bieden in processen die een rol spelen bij het voeren van een hulpverleningsgesprek. Wat wil hij bereiken en waarom? Wéten is nog niet hetzelfde als iets kunnen doen
  2. Nauwkeurig mogelijk omschrijven van de vaardigheden die men nodig heeft om iemand met een persoonlijk probleem te helpen. 
 • Welke inzichten worden bedoeld?
  Inzicht in de bedoelingen, wat wil de hulpverlener bereiken en waarom?
  Inzicht in de invloed van het eigen gedrag op degene die hij wil helpen.
 • 1.2 Opbouw

 • In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten betreffende het werken met mensen aan het oplossen en of reduceren van hun problemen. De onderliggende theorie wordt uitgelegd in de hoofdstukken 3 (Rogers, cliëntgerichte benadering en Wexler, cognitieve benadering) en 4 (Mischel, en Bandura, sociaal leren). In 5 worden de rollen van de hulpverlener genoemd en besteden we aandacht aan het gespreksmodel van Egan. Hoofdstuk 6 bevat de beschrijving van functie en inhoud van verschillende basisvaardigheden (Ivey, 1971) Hoofdstuk 7 gaat in op meer complexe vaardigheden en hoofdstuk 8 geeft inzicht in de vraag hoe de client zijn nieuw verworven vaardigheden en inzichten in de praktijk kan brengen.
 • opsomming van de inhoud van de komende hoofdstukken
 • 1.3 Terreinafbakening

 • Voor welke hulpverleners?
  Het boek is bedoeld voor hulpverleners in opleiding. Ook bedoeld voor stimulering van zelfsturing bij het oplossen van problemen. Het boek is niet bedoeld voor specialistisch-professionele hulp bij ernstige en langdurige geestelijke nood.
 • 1.3.1 Voor welke hulpverleners?

 • De door hen behandelde inzichten kunnen van nut zijn bij het helpen van 'gewone'  mensen met vragen en problemen, van 'aanspreekbare' personen. = verantwoordelijkheid voor de eigen daden. Vaak tijdelijke problemen. 
 • Je kunt aangeven, voor welke groepen 'hulpverleners' de te leren theorie en vaardigheden bruikbaar zijn
  leerdoel 1.1
  Pedagogen, sociaal werkers, decanen, studieadviseurs, verpleegkundigen, artsen, tandartsen, politiefunctionarissen, theologen, arbeidsbemiddelaars, voorlichters, enz.
 • 1.3.2 Voor welke hulpvragers?

 • Voor welke hulpvragers?
  De inzichten zijn bedoeld voor 'gewone' aanspreekbare mensen. Zij zijn nog verantwoordelijk voor hun eigen daden. Ook kunnen zij nog enige distantie tot de problematiek aannemen.
 • Je kunt aangeven, bij; welke hulpvragers de behandelde vaardigheden en inzichten van nut kunnen zijn
  leerdoel 1.2
  "Gewone" mensen met vragen en problemen, van "aanspreekbare" personen.
  Dat wil zeggen: mensen die in een toestand zijn waarin ze nog verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun eigen daden.
 • 1.3.3 Voor welke situatie?

 • Situatie waarin de hulpvrager minimale bereidheid heeft om mee te werken, maar willen praten is daarbij nog niet hetzelfde als kunnen praten.
 • Voor welke situatie?
  Het betreft hier tweegesprekken. Met name de situatie dat de hulpvrager zich wendt tot de hulpverlener. De hulpvrager heeft dus een minimale bereidheid over zijn problemen te praten.
 • Je kunt aangeven, aan welke voorwaarde moet zijn voldaan voor het kunnen voeren. van hulpverleningsgesprekken volgens de behandelde theorie
  leerdoel 1.3
  Enig wederzijds vertrouwen is een noodzakelijke voorwaarde en vormt ook het uitgangspunt voor de gesprekken.
 • 2.1 Inleiding

 • .
 • Voor persoonlijke problemen zijn allerlei 'oplossingen', ze worden sterk gekleurd door de normen en waarden die de betrokkenen erop na houden ten aanzien van de beste manier van leven

  1. hoe willen we -in algemene zin- met de ander omgaan?
  2. welke methode/technieken willen we kiezen?
  3. in wat voor situatie staan hulpverlener en cliënt ten op zichte van elkaar: welke belangen beïnvloeden het gesprek en hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten ze van elkaar?

   

  Gezindheid: Een standpunt van de hulpverlener. Opvattingen of overtuigingen met betrekking tot de vraag hoe men met mensen hoort om te gaan.

  1.  We moeten ons afvragen hoe we -in algemene zin- met de ander willen omgaan
  2. Aan de orde stellen welke methoden van werken en welke technieken we gebruiken
  3. We dienen ons af te vragen in wat voor een situatie de cliënt zich bevind. 

  Gezindheid
 • Welke vragen komen op?
  1. Hoe willen we, in algemene zin, met de ander omgaan?
  2. Welke methode van werken, welke technieken kiezen we?
  3. In welke situatie bevinden hulpvrager en hulpverlener zich tot elkaar? Hoe zien zij elkaars rol en wat verwachten ze van elkaar?
 • Wat houdt gezindheid in?
  Opvattingen of overtuigingen met betrekking tot hoe je met mensen omgaat die de hulpverlener heeft.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.