Samenvatting Psychologische stromingen samenvatting

136 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Psychologische stromingen samenvatting

 • 1.1 Inleiding

 • Wanneer krijgt een patiënt controle over zijn problemen?
  Wanneer hij onbewuste zaken toelaat in het bewuste
 • Centrale uitgangspunt oorzaak in de Psychodynamische benadering
  Problemen komen voort uit de kindertijd
 • Definitie van een probleem volgens de Psychodynamische benadering
  Een probleem is een stagnatie in de ontwikkeling
 • 1.2 De theorie van Sigmund Freud

 • Wat is een conversiestoornis?
  Psychische ziekte met lichamelijke symptomen
 • Wat is de techniek ' vrije associatie' ?
  Patiënt ligt op een divan en verteld alles wat in hem opkomt. Alle details en versprekingen zijn belangrijk.
 • Waarom zijn dromen belangrijk volgens Freud?
  Dromen bevatten onbewuste wensen, gevoelens en herinneringen
 • Wat onderscheid de mens van dieren?
  Mensen hebben meer moeite met het controleren van seksuele en agressieve driften
 • Welke 4 modellen/visies zijn er?
  -Driftmodel
  -Objectrelatie model
  -Zelf psychologisch model
  -Interactioneel model
 • Wat is het driftmodel?
  Verdrongen problemen uit de kindertijd die terug te voeren zijn op seksuele en agressieve driften
 • Waar staat het objectrelatiemodel voor?
  Hoe de eerste relaties uit de vroege kindertijd een deel van onszelf zijn geworden
 • Waar staat het zelfpsychologisch model voor?
  Tekorten uit de kindertijd leiden tot een zwakke identiteit en een zwak zelfgevoel
 • Waar staat het interactioneel model voor?
  Het verklaren van problematische reacties vanuit een diepliggend interactieschema uit de kindertijd
 • 1.2.1 Het driftmodel: es, ego en superego

 • Waarop is de seksuele drift gericht?
  Behoeftebevrediging en genieten (levensdrift)
 • Waarop is de agressieve drift gericht?
  Destructief (doodsdrift)
 • Wat is een drift?
  Aangeboren en biologische 'kracht', impulsen
 • Hoe noemen we het 'duiveltje' in ons?
  Het Es, It, Het
 • Waarom is uitgestelde behoeftebevrediging belangrijk?
  Het kind leert te wachten zonder direct gefrustreerd te raken en zichzelf en anderen in de problemen te brengen
 • Hoe kunnen ouders een kind helpen met frustraties?
  Begrenzen maar ook geven wat het kind nodig heeft en ondersteunen bij heftige emoties
 • Waarom moet een kind een ' ego' ontwikkelen?
  Om het Es de baas te worden
 • Wat is het voordeel van een sterk ego?
  Een sterk ego kan de driftenergie gebruiken om te wachten op een bevrediging op lange termijn in plaats van op korte termijn
 • Wat is het 'engeltje' op onze schouders?
  Het superego
 • Waar staat het superego voor?
  Geboden en verboden welke vanuit de omgeving onderdeel van onszelf zijn geworden
 • Wie creëren vaak onze ideaalbeelden en waarom maken wij ze eigen?
  Ouders, kinderen zijn afhankelijk van hen
 • Welke gedachtenpatronen komen voort uit het superego?
  Schuld, moeheid, depressie, dwanggedachten
 • Wat is een risico van een gebrekkig geweten (superego)?
  Je kan je slecht inleven in de belangen van anderen
 • Het Es wilt bevredigd worden en dat moet het Ego regelen. Het superego wil aan allerlei eisen voldoen en dat moet het Ego ook regelen. Er is dus sprake van een permanente dynamiek waarmee we moeten leren omgaan
 • Wat is de psychodynamische activiteit?
  De dynamiek tussen het Es, het Ego en het Superego
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een emotioneel corrigerende ervaring in de therapie?
De therapeut creëert een holding environment waardoor de patiënt een eigen ik leert ontwikkelen
Wat zegt Donald Winnicott over het separatie-individuatie proces?
Een kind moet leren omgaan met frustraties. Door een holding environment leert het zichzelf kalmeren
Wat zegt Melanie Klein over het separatie-individuatie proces?
Kind ervaart zichzelf nog niet als zelfstandig bestaande eenheid. Bij een slechte ontwikkeling ontstaan stemmingswisselingen en extreme angsten
Wat zegt Margaret Mahler over het seperatie-individuatie proces?
Na 36 maanden vind de psychische geboorte van het kind plaats (ego). Wanneer dit verstoord is bouwt het kind geen innerlijke psychische wereld
Wat is een holding environment?
Kind word zowel fysiek als figuurlijk vastgehouden en gesteund
Wat is het resultaat van een gebrekkige separatie-individuatie?
Kind heeft geen basisvertrouwen, ziet personen als goed of kwaad, kan niet goed omgaan met wisselvalligheden van het bestaan en heeft problemen met het ontwikkelen van eigen identiteit en zelfstandigheid
Hoe ziet het kind de moeder volgens de emotionele objectconsistentie?
Zwart wit, de moeder is of goed of slecht
Wat zijn transitional objects?
Een object zoals een deken of knuffel welke gebruikt word om angst en frustratie van het losmaak proces af te nemen
Wat is de separatie-individuatie?
Kind leert omgaan met de gescheidenheid en moet eigen identiteit ontwikkelen
Wat is de definitie van objectrelatie?
Innerlijke representatie van de relatie met een belangrijke ander