Samenvatting Psychology 8th Edition

-
ISBN-10 1319150519 ISBN-13 9781319150518
1015 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychology 8th Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter O Gray David Bjorklund. Het ISBN van dit boek is 9781319150518 of 1319150519. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychology 8th Edition

 • 1 foundation of the study of psychology

 • what is psychology?
  the science of human behavior and it's underlying mental processes.
 • Psychologie
  De wetenschap van het gedrag en de geest.
 • Waarom vertoont driekwart van de nakomelingen van twee heterozygote ouders de dominante eigenschap en een vierde de recessieve eigenschap?
  A
 • Wat is de algemene definitie van psychologie?
  De wetenschap die het gedrag en geest (bewust en onbewust) van mensen bestudeert
 • what is behavior?
  the observable actions of an organism.
 • Gedrag
  Observeerbare acties van mens en dieren.
 • Wie is Wilhelm Wundt?
  1879, grondlegger van de psychologie
 • what is the mind?
  the subjective experiences, sensations, perceptions, memories, thoughts, dreams, motives and emtions.
 • Geest
  Alle menselijke subjectieve ervaringen zoals; het geheugen, de gevoelens en de dromen van de mens, maar ook alle onbewuste kennis en gewoontes die invloed hebben op het bewuste gedrag van mensen.
 • Wat zijn de 3 fundamentele ideeën waarop de psychologie is gebaseerd? (materiële oorzaak)
  1 Alle psychologische verschijnselen hebben een materiële oorzaak
  2 Gedrag en psyche worden gevormd door ervaring
  3 Psyche en gedrag zijn geëvolueerd door natuurlijke selectie
 • what is dualism?
  the theory that says that a human consists of two entities: the body, and the soul.
 • Wat zijn de drie fundamentele ideeën van de psychologie?
  1 gedrag en mentale processen hebben een fysieke oorzaak en zijn dus op die manier toegankelijk voor wetenschappelijke analyse
  2 de manier waarop een persoon zich gedraagt, wat hij voelt en hoe hij denkt wordt tijdens zijn levensloop beïnvloed door zijn omgeving
  3 het menselijk lichaam dat gedrag en mentale processen produceert is het resultaat van evolutie door natuurlijke selectie
 • Wat is de definitie van materialimse?
  Gedrag en gedachten/gevoelens hebben een fysieke oorzaak welke wetenschappelijk kan bestudeerd worden
 • dualism:
  the soul can not be scientifically studied.
 • Dualisme
  Lichaam en geest zijn twee aparte maar nauw verbonden systemen, lichaam kan bestudeerd worden, geest niet.
 • Wat is het dualisme volgens Descartes?
  Vorm van scheiding geesten lichaam waarbij het lichaam geheel autonoom (als een machine) was en de geest kon denken.
 • what are the three fundamental ideas of psychology?
  - Behavior and mental processes have no supernatural origin, but rather a material one.
  - An individual can change because of experiences.
  - Humankind was shaped by evolution and natural selections.
 • Wetenschap
  Pogingen om d.m.v. systematische verzameling van observeerbare data en de logische analyse daarvan
 • Wat zijn de materialistische gedachten van Thomas Hobbes?
  Er bestaat geen ziel
  Alles is verklaarbaar uit fysieke processen (onderhevig aan natuurwetten)
 • how did Descartes thought the soul interacted with the body?
  the soul was located in an organ between the two parts of the brain. and this organ was communicating with the muscles and organs through threadlike structures.
 • Belangrijkste vraag van de psychologie
  Waarom denken, voelen en gedragen mensen zich zoals ze doen
 • Wat is de invloed van het materialisme op de hedendaagse psychologie?
  De ziel was niet langer een onbegrijpbaar immaterieel fenomeen maar stond in direct contact met de fysieke werelden werd daar onderdeel van.
 • what was the problem with Descartes' dualism?
  how can a non materialistic soul communicate with a materialistic body?
 • Rene Descartes
  Verschoof nadruk van geest naar het lichaam door bestudering van de reflexen en door het ontleden van lichamelijke mechanismen, zonder dat de geest daar invloed op heeft
 • 19de eeuwse fysiologie: Wat ontdekte Magendie?
  Er zijn 2 zenuwpaden: 1 voor prikkels van de zintuigen naar de hersenen en 1 voor commando's van de hersenen naar de spieren
 • what is materialism?
  all human behavior including the voluntary choices we make, and conscious thought are a result of physical processes in te brain and body.
 • Tomas hobbes
  De geest bestaat niet, alles bestaat uit materie en energie = materialisme
 • 19de eeuwse fysiologie: Wat ontdekte Sechenov?
  Reflexologie: Ontwikkelde het idee dat alle gedragingen reflexen zijn op prikkels
 • what are stimuli?
  everything that is offered to an organism to perceive.
 • Materialisme
  Denkproces komt voort uit de hersenen. al het menselijke gedrag kan begrepen worden als fysieke processen in het lichaam, in het bijzonder processen in de hersenen en dus zijn er geen beperkingen meer aan wat bestudeerd kan worden in de psychologie
 • 19de eeuwse fysiologie: Wat ontdekten Muller en Flourens?
  Verschillende delen hersenen hebben verschillende functies: gedrag, ervaringen en gevoel.
 • what is response?
  an organisms reaction to a stimulus
 • Reflexologie
  Al het menselijke gedrag vindt plaats via reflexen en zogenaamde vrijwillige handelingen zijn eigenlijk reflexen.
 • Wat is het empirisme?
  De manier waarop mensen gedragen, denken en voelen verandert in de loop van de tijd als gevolg van opgedane ervaringen
 • what is reflexology?
  a suggested theory which states that all actions of the human body are reflexes.
 • Empirisme
  De menselijke kennis en het gedachte proces komen voort uit sensorische ervaringen. de input van de zintuigen is de basis van onze kennis en onze omgeving en dit stelt ons in staat om ons aan onze omgeving aan te passen. gedachten reflecteren ervaringen en komen dus niet voort uit vrije wil.
 • Wat is het empirisme volgen John Locke?
  Een mens begint tabula rasa = met lege hersenen en die door ervaringen en indrukken worden ingevuld
 • how does reflexology describe voluntary actions?
  as complex reflections involving higher parts of the brain.
 • Law of association bij contiguity
  Als je kort na elkaar 2 sensaties ervaart, worden deze in je hersenen met elkaar geassocieerd.
 • Wat is de invloed van het empirisme op de hedendaagse psychologie?
  De omgeving die als bron van alle kennis de geest vult, het lichaam in beweging zet,  en dus bepaalt welk gedrag het lichaam vertoont
 • what is empiricism?
  the idea that human knowledge and thought only come from sensory experience.
 • Nativisme
  Tegenovergestelde empirisme: bepaalde kennis en vaardigheden moeten aangeboren zijn en ervaringen heeft daar niks mee te maken. alleen met deze basis is het mogelijk te leren
 • Wat is Nativisme?
  De manier waarop het lichaam werkt en gedrag/gedachten en gevoelens veroorzaakt is een evolutionair gevolg van natuurlijke selectie
 • what is qualia?
  the subjective quality of an observable thought or memory.
 • Kant , 2 soorten kennis
  1 A priori: aangeboren
  2: A posteriori: verworven door ervaring
 • Welke invloed heeft het nativisme op de moderne psychologie?
  De mens kan niet alleen worden beschouwd als een machine (materialsme) die wordt aangestuurd door de omgeving (empirisme) maar vooral dat die machine bij de geboorte al op een heel specifieke manier in elkaar zit (nativisme) waardoor sommige gedragingen en ervaringen voor de hand liggen en andere niet.
 • what is a tabula rasa or a blank slate?
  the way en empiricist looks at a child's mind, untouched by experiences from the world, ready to be formed.
 • Darwin: natuurlijke selectie
  Individuen die eigenschappen hebben waardoor ze zich goed kunnen aanpassen aan hun omgeving, hebben een grotere kans om te overleven en zich voort te planten, zo worden de succesvolle eigenschappen van generatie op generatie overgegeven en steeds meer verder verspreid door de populatie
 • Wat is Broca's afasie?
  - productie van grammatica en taal
  - aan de voorkant vd hersenen
 • what is the law of associating by contiguity?
  if a person experiences two stimuli at the same time or right after each other (contiguity), those two will be associated with each other.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 2 verklaringen zijn er voor altruïsme?
Kin selectie theorie: (Hamilton) door je familie te helpen, help je je eigen genen in stand te houden.
Wederkerigheid:  (reciprociteit) op lange termijn komt het weer terug en help je dus eigenlijk jezelf. (wie anderen helpt, helpt je ooit terug)
Welke soorten van helpen zijn er?
Coöperatief: je helpt anderen door jezelf te helpen, beider kansen op overleven wordt groter.
Altruïsme:  je helpt anderen zonder jezelf te helpen, je overlevingskansen worden kleiner.
Wat is het doel van agressie in paringsgedrag?
Agressie en vechten komt voor om bronnen van overleving en voortplanting veilig te stellen. Komt voort uit jaloezie en status. Vrouwen vechten om kinderen en voedsel te verdedigen. Mannen vechten veel meer omdat ze daarmee concurrentie voor het paren willen weg nemen of om een specifiek vrouwtje te kunnen krijgen
Wat zijn de 4 verschillende paringsvormen?
Polygenie: 1 man met meerdere vrouwen, vrouw investeert veel in het kind, man weinig. Vrouwen zijn kieskeurig.
Polyandrie:  1 vrouw met meerdere mannen, vooral bij dieren die meerdere eieren produceren van 1 mannetje, vader zorgt voor de kinderen. Mannen zijn kieskeurig.
Monogamie:  1 vrouw met 1 man, evenveel investering in het kind.
Promiscuity:  meerdere mannen met meerdere vrouwen, groep zorgt voor de kinderen.
Wat is analogie?
Overeenkomsten tussen twee soorten vanwege gemeenschappelijke omgevingsfactoren vb: vogels, vleermuizen en vlinders hebben dezelfde soort vleugels maar zijn compleet verschillende soorten. (convergente evolutie)
Wat is homologie?
Overeenkomsten tussen soorten vanwege gemeenschappelijke voorouders vb: bonobo en mensen stammen beide af van de grote apen.
Welke 4 vragen zijn relevant bij het bestuderen van specifiek gedrag?
- Welke omgevingsfactoren zijn nodig voor het ontwikkelen van dit gedrag?
- Welke interne mechanismen zorgen voor dit gedrag?
- Welke consequenties heeft dit gedrag in iemands dagelijks leven?
- op evolutionair niveau: Waarom zijn de genen nodig voor dit gedrag door de natuurlijke selectie gekomen?
Wat zijn de 4 beperkingen van functionalisme voor het verklaren van gedrag?
- sommige gedragingen zijn overbodig geworden. Vb: vroeger was drang naar suiker nuttig, nu niet meer
- sommige gedragingen of lichamelijke kenmerken zijn neveneffecten vb: navel: heb je enkel nodig in de baarmoeder, daarbuiten niet meer.
- sommige kenmerken zijn het gevolg van toeval
- sommige kenmerken kunnen nadelig werken; vb: schuldgevoel
Wat zijn proximate verklaringen?
Verklaringen als gevolg van de directe omstandigheden waarin het dier zich bevindt.
vb: doordat er in de lente meer daglicht is, wordt een fysiologische systeem getriggerd waardoor er meer testosteron wordt geproduceerd waardoor hersendelen worden gestimuleerd waardoor vogels meer gaan zingen: verklaring waarom vogels überhaupt gaan zingen.
Wat zijn distal (ultimate) verklaringen?
Functionele verklaringen op evolutionair niveau.
vb: vogels die beter zingen trekken meer vrouwtjes aan en zorgen voor meer nakomelingen: verklaring van de waarde van zingen  voor het overleven