Samenvatting Psychology

-
ISBN-10 0618874070 ISBN-13 9780618874071
333 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn Douglas A Bernstein. Het ISBN van dit boek is 9780618874071 of 0618874070. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Psychology

 • 1.1 the world of psychology: an overview

 • psychologie: de wetenschap die probeert het gedrag en de geestelijke processen van de mens te begrijpen en die dat begrip probeert toe te passen om het menselijk welzijn te bevorderen.
 • Psychology is..?

  De wetenschap van gedrag en mentale processen.

 • verschillende velden in de psychologie:
  biologische psychologie (richt zich op de invloed van biologische processen en gedrag)
  ontwikkelingspsychologie (richt zich op verandering in gedrag/geest in het menselijk leven) 
  cognitieve psychologie (bestudeert geestelijke mogelijkheden en vaardigheden)
  persoonlijkheidspsychologie (bestudeert de verschillen en overeenkomsten tussen mensen)
  klinische en gezondheidspsychologie (bestudeert geestelijke ziekte en gezondheid)
  educatieve psychologie: (richt zich op het leren van kinderen en schoolomstandigheden)
  sociale psychologie (richt zich op het beeld dat men van zichzelf en anderen heeft)
  organisatiepsychologie (bestudeert factoren die werkprestaties beïnvloeden)
  kwantitatieve psychologie (ontwikkelt en gebruikt middelen om data te analyseren)
  sportpsychologie (richt zich op factoren die de sportprestaties beïnvloeden)
  forensische psychologie (richt zich op de relatie tussen psychologie en de wet)
  milieupsychologie (richt zich op het effect van het milieu op het gedrag en geest van de mens)
 • Er zijn psychologen die onderzoek doen naar wat er mis kan gaan in het menselijk brein. Het tegenovergestelde daarvan is 'positive psychology', deze psychologen houden zich bezig met factoren die leiden tot andermans geluk.

 • in de 19e eeuw begonnen natuurkundigen zich bezig te houden met wetenschappelijke studies naar de zintuigen. (men vergaart kennis via de zintuigen)
 • Wilhelm Wundt een van die natuurkundigen richtte zich als eerste niet op de zintuigen maar op het bewustzijn. hij maakte gebruik van introspectie. m.b.v. die methode concludeerde hij dat kwaliteit en intensiteit de twee belangrijkste determinanten van gevoelens zijn. --> tegenstanders waren aanhangers Gestalttheorie. 
 • Ondertussen begon Sigmund Freud in wenen met onderzoeken van het onbewuste. geloofde dat ieder gedrag een resultaat is van psychologische processen, voornamelijk onbewust. --> Psychoanalyse. 
 • In Amerika kwam de psychologie op, WIlliam James probeerde adhv evolutietheorie te begrijpen hoe verschillende mentale gebeurtenissen en activiteiten tezamen het bewustzijn vormen. --> Functionalisme
 • Evolutie theorie leidde ook tot behaviorisme. Waarbij gedrag van de mens alleen door observatie bestudeerd kan worden. Alles is aangeleerd. Watson en Skinner zijn grote aanhangers. 
 • 1.1.1 Subfields of psychology

 • Biologische psychologie: maken gebruik van high-tech apparaten en andere methoden om de processen in het brein en andere organen te bestuderen. En hoe deze worden beïnvloed.
  Ontwikkelingspsychologie: beschrijft de veranderingen in het gedrag en de mentale gesteldheid van een mens van jong tot oud.

  Cognitieve psychologie: bestudeerd de mentale capaciteit van mensen (leren, geheugen, denken, bewustzijn, etc.)
  Persoonlijkheidspychologie: bestudeerd de overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
  Klinische psychologie: onderzoekt geestelijke wanorde bij mensen en probeert het op te lossen.
  Community psychologie: zorgt er voor dat de mensen die geen hulp willen aanvaarden of niet weten waar ze het moeten zoeken (daklozen o.i.d.) toch hulp krijgen.
  School psychologie: doen onderzoek naar ontwikkelingstheoriën en leren.
  Sociale psychologie
  : bestudeerd de manier waarop mensen denken (over zichzelf en anderen). En hoe andere mensen hen beïnvloeden.
  Industrial psychologie: bestudeerd leiderschap, stress, competenties, etc. en andere factoren die de productiviteit van mensen beïnvloeden.
  Quantative psychologie: ontwikkelt en gebruikt statistische tools om data (van collega's) te verwerken en validiteit te bepalen.

 • 1.1.2 Linkages Within Psychology an Beyond

  • Zojuist de verschillende subfields behandeld, deze overlappen echter vaak.
  • Niet alleen subfields overlappen. Psychologie overlapt ook met andere vakgebieden. VB: Bilogical psychology and neuroscientists. Dit gebeurt vaak wanneer er in één gebied onderzoek wordt gedaan, en dat wordt toegepast in de ander.
 • 1.1.3 Research: The Foundation of Psychology

  • In plaats van de speculeren over de waarheid, psychologen gaan op zoek naar een wetenschappelijk onderbouwt antwoord (d.m.v. experimenten etc.).
  • Rozin deed onderzoek naar mensen met geheugenverlies (korte termijngeheugen). Konden zij zich nog herinneren dat ze zojuist lunch hebben gehad? Zij aten een tweede lunch helemaal op, en een derde voor een deel. Het beginnen en eindigen van een lunch wordt dus grotendeels bepaald door eigen keuze, daarna komen signalen van de maag door.
  • Proefpersonen waarvan het lange termijngeheugen was beschadigd konden zich herinneren dat ze al gegeten hadden en namen dus geen tweede lunch.
  • Zonder wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke methoden zouden de resultaten die psychologen na onderzoek bereiken niets waard zijn.
 • 1.1.4 A Brief History of Psychology

  • Sinds de tijd van Socrates, Plato en Aristoteles (oude Grieken) zijn er debatten over waar het menselijk kenwezen vandaan komt, de herkomst van mind and soul, de relatie van lichaam en geest. En is het mogelijk deze 'dingen' wetenschappelijk te bestuderen?
  • Britse filosofen (Locke, Berkeley, Hume) waren het oneens met de oude Grieken dat human knowledge aangeboren is. Zij waren er van overtuigd dat wij dit leren dankzij ervaring en observatie (empirisme). Bij de geboorte zijn we een tabula rasa (onbeschreven blad). 

   Afgelopen 130 jaar zijn de volgende psychologische empirische stromingen ontstaan:
  1. Wundt and the Structuralism of Titchener bestudeerd de zintuigen (empirisme: channels of knowledge) en komt er achter dat de mentale processen van de mens kunnen worden bestudeerd aan de hand van hun reacties op stimuli. Psychophysiscs. Wundt wilde a.d.h.v. wetenschappelijk onderzoek de basiselementen van het menselijk bewustzijn in kaart brengen. Hij gebruikte hiervoor introspection (looking inwards), hij onderscheidt quality en intensity. Het is nu geen filosofie meer, maar de wetenschap van mentale processen.
   Titchener voegt clearness toe, en noemt het structuralism.
   Gestaltists: het menselijk bewustzijn moet als geheel worden bekeken, niet in losse delen. 
  2. Freud and Psychoanalysis menselijk gedrag heeft hun oorsprong liggen in het zenuwstelsel. Na twijfel en nader onderzoek: 'All behavior is motivated bij psychological process, especially by  mental conflicts that occur without our wareness, at an unconsious level'.
  3. William James and Functionalism (late-1800) niet eens met: Wundt, Titchener. 'Wanted to understand how images, sensations, memories, and other mental events that make up our flowing "stream of consciousness" function to help us adapt to our environment'.
  4. John B. Watson and Behaviorism (>1900) Watson vindt dat de meest belangrijke bron aan informatie voor een psycholoog het observeerbare gedrag van mens en dier is. =behaviorism. Vindt dat consciousness niet de moeite waard is te bestuderen, want het is privé. De belangrijkste determinant van gedrag is leren. 
  5. Psychology today men twijfelt aan beperkingen van behaviorisme (alleen gedrag?). Computers raken betrokken bij onderzoek naar mentale processen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.