Samenvatting Psychology

-
ISBN-10 1111301557 ISBN-13 9781111301552
149 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Psychology
 • Douglas A Bernstein
 • 9781111301552 of 1111301557
 • 9th Ed.

Samenvatting - Psychology

 • 1 Introducing Psychology

 • Wat betekent psychologie?

  De wetenschap die probeert het gedrag en de geestelijke processen van de mens te begrijpen en die dat begrip probeert toe te passen om het menselijk welzijn te bevorderen

 • Wat is klinische psychologie?
  Bestudeert de oorzaken, gevolgen en behandelingen (medicijnen of praattherapie)
  van psychische stoornissen.
 • Wat is gezondheidspsychologie?
  Bestudeert hoe gedrag en mentale processen de lichamelijke gezondheid kunnen beïnvloeden, en andersom.
 • Wat is persoonlijkheidspsychologie?
  Bestudeert de stabiele karaktereigenschappen van personen en hoe die samenhangen met bv psychische problemen (zelfde: temperament).
   
 • Wat is sociale psychologie?
  Bestudeert hoe mensen elkaars gedrag en mentale
  processen beïnvloeden, individueel en in groepen.
 • Wat is bio en neuro psychologie?
  Bestudeert hoe het brein en processen in ons lichaam ons gedrag en mentale processen beïnvloeden, en andersom.
 • Wat is organisatie psychologie?
  Bestudeert hoe de efficiëntie, productiviteit en tevredenheid van werknemers en werkgevers vergroot kan worden.
 • Wie was de grondlegger van de psychologie?
  Wilhelm Wundt
 • Wie was de grondlegger van de klinische psychologie?
  Sigmund Freud
 • Wat is ontwikkelingspsychologie?
  Bestudeert hoe en waarom gedrag en mentale processen veranderen gedurende de levenscyclus van een mens, en wat de gevolgen daarvan zijn
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Bestudeert mentale processen zoals perceptie, geheugen, leren, denken, bewustzijn, intelligentie, etc.
 • Wat is het behaviorisme?
  Richting in de psychologie die zich bezighoudt met waarneembaar gedrag van mensen en dieren.
 • Op welke theorie is het behaviorisme gebaseerd?
  De evolutietheorie van Darwin
 • Bij welke personen hoort het behaviorisme?
  Watson en Skinner
 • 1.1 The world of psychology: an overview

 • Psychologie: de wetenschap die probeert gedrag en mentale processen te begrijpen, en dit begrip in te zetten voor het menselijk welbevinden.

   

  Velden van de psychologie:

  • Biologische psychologie
   Invloed van biologische processen in het brein op gedrag en mentale processen.
  • Cognitieve psychologie
   Mentale mogelijkheden (leren, intelligentie, creativiteit, perceptie, denken etc.).
  • Ontwikkelingspsychologie
   Beschrijft veranderingen in gedrag en mentale processen gedurende ontwikkeling en onderzoekt effect van die veranderingen.
  • Persoonlijke psychologie
   Individualiteit; unieke verschillen tussen mensen.
  • Klinische, counseling en gezondheidspsychologie
   Ondersteuning bij omgaan met mentale problemen/stoornissen, preventie van psychische problemen bij bv. daklozen, onderzoekt relatie tussen risicovol gedrag en risico op bepaalde ziekten en invloed van ziekte op welbevinden en gedrag.
  • Educatieve, schoolpsychologie
   Onderzoek naar onderwijs en leren, verbeteren van onderwijs
  • Sociale psychologie
   Manier waarop mensen denken over zichzelf en anderen, hoe mensen elkaar beïnvloeden.
  • Bedrijfspsychologie
   Onderzoek naar factoren die effectiviteit, productiviteit en tevredenheid van mensen in werksituatie beïnvloeden.
  • Kwantitatieve psychologie
   Ontwerpen en gebruiken statistiek om grote hoeveelheden data uit diverse velden te analyseren.
  • Andere velden
   Zoals sportpsychologie en forensische psychologie.

  Tussen alle velden bestaat overlap, ook activiteiten van psychologen in verschillende velden overlappen.

  De velden worden uitgebreider behandeld in andere hoofdstukken.

 • Welke verschillende velden zijn er binnen de Psychologie?

  - Biologische psychologie

  - Ontwikkelingspsychologie

  - Cognitieve psychologie

  - Persoonlijkheidspsychologie

  - Klinische- en gezondheidspsychologie

  - Educatieve psychologie

  - Sociale psychologie

  - Organisatiepsychologie

  - Kwantitatieve psychologie

  - Sportpsychologie

  - Forensische psychologie

  - Milieupsychologie

 • Psychologische wetenschappen onderzoeken niet alleen de verschijnselen, maar ook wat mogelijke oorzaken zijn en hoe die samenhangen met de zichtbare verschijnselen. Onderzoek is essentieel voor de wetenschap: zonder onderzoek heeft de hele psychologie geen bestaansrecht.

   

  Belangrijk standpunt in de psychology is empiricisme; de behandeling moet op de praktijk (ervaring of onderzoek) berusten en niet op de theorie. 

  Begin moderne psychologie: 1879, toen Wilhelm Wundt het eerste officiële psychologische onderzoekslab opende bij de universiteit van Leipzig. Was een keerpunt, van filosoferen over mentale processen naar het onderzoeken van mentale processen.

 • Welke drie psychologen spelen grote rol in ontstaan psychologische theorieën en met welke theorie?

  • Freud, psycho-analyse.
   Alle gedrag wordt gestuurd door psychologische processen, dit speelt zich grotendeels op onbewust niveau af (vooral bij conflicten). Ontwikkelde de psycho-analyse, een theorie over persoonlijkheid en mentale ziekten en een behandelmethode. Niet wijd gedragen omdat het op een klein aantal casussen gebaseerd was en geen experiment in laboratorium uitgevoerd was. Toch grote invloed op psychologie en vele andere onderzoeksvelden.
  • William James, functionalisme.
   Starte psychologie laboratorium in VS, niet lang na Wundt begon in Duitsland. James wilde begrijpen hoe beelden, gevoelens, herinneringen en andere mentale processen ons helpen bij het aanpassen aan de omgeving. Focus op de rol van het bewustzijn bij de menselijke mogelijkheden om beslissingen te maken, problemen op te lossen etc.
  • John B. Watson, behaviorisme.
   Vond dat psychologen mentale processen zouden moeten negeren en de psychologie alleen zouden moeten baseren op wat ze echt kunnen zien (gedrag en reactie op stimuli). Watson vond dat de belangrijkste functie van gedrag het leren is, dankzij deze functie kunnen dieren en mensen zich aanpassen aan hun omgeving.
   Skinner (operante en klassieke conditionering) was ook aanhanger van behaviorisme.
 • Twee andere psychologische stromingen (naast psycho-analyse, functionalisme en behaviorisme) zijn:

  Stromingen zijn ontwikkeld door:

  • Structuralisme, Titchener (leerling van Wundt).
   Bestudeert werking van het bewustzijn.
    
  • Gestalt psychologie, Wertheimer.
   Beschrijven van de organisatie van mentale processen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Psychology
 • Douglas A Bernstein, Alison Clarke Stewart, Louis A Penner, Edward J Roy
 • of
 • 9th
 • 2012

Samenvatting - Psychology

 • 10.1.1 Geschiedenis intelligentietesten

 • Frankrijk 1904, Alfred Binet, identificeren, bestuderen en verstrekken speciale educatieprogramma's voor 'mindere' kinderen. Hij ontwikkelde een aantal testen die basis waren voor het model zoals wij deze vandaag kennen, veronderstellend dat intelligentie met leeftijd mee verandert. Testen maten mentale level, later mentale leeftijd genoemd, door het determineren van de meest geavanceerde items die een kind consistent goed zou kunnen beantwoorden. Kinderen van wie de mentale leeftijd hetzelfde was als de chronologische-/kalenderleeftijd.
 • 1910, Henry Goddard bracht Binet's test naar de US, vertaald in het Engels. Gebruik begon op de Vineland's (New Jersey) trainingsschool om kinderen te kunnen identificeren die mentaal 'achterlijk' waren. Een andere Engelse vertaling bij Lewis Terman op de Stanford universiteit. Het werd bekend als de Stanford-Binet Intelligentie Schaal.
 • Terman voegde items toe, een formule volgend die bedacht was door William Stern (1912), en hij bedacht een score procedure. Mentale leeftijd gedeeld door chronologische leeftijd en vermenigvuldigd met 100. Uitkomst 100 is een 'gemiddelde' leeftijd. In de volgende jaren werd de term IQ test toegepast op elke test ontworpen om de intelligentie te meten met een objectieve, gestandaardiseerde schaal. 
 • Deze score methode stond testers toe om mensen te rangschikken op IQ, wat door Terman en andere promotoren als een groot voordeel werd gezien. Niet zoals Binet, die geloofde dat intelligentie verbeterd kon worden door educatie en training, zagen zij intelligentie als een vaststaande en erfelijke entiteit (eenheid). Test kon aanwijzen wie wel/niet over een geschikte hoeveelheid intelligentie beschikte. Hun geloven waren controversieel, omdat deze niet ondersteund werden door empirisch bewijs en in sommige gevallen zorgde voor vooroordelen tegen bepaalde mensen.
 • 1917 (1e WO kwam dichterbij), overheid US vroeg een groep psychologen om het ontwikkelen van de eerste intelligentietest die je bij een groep kon gebruiken om de cognitieve mogelijkheden van militaire rekruten in te schatten.

  Army Alpha: rekenkundige problemen, verbale analogieën en algemene kennisvragen voor alle rekruten die Engels spraken.

  Army Beta: ontwikkeld voor rekruten die geen Engels sproken/schreven. Bevatte non-verbale taken, zoals het visualiseren van driedimensionale objecten en doolhoven oplossen.

  Ook deze test bevatte veel items waar veel rekruten onbekend mee waren, daarnaast de test werd vaak afgenomen onder stressvolle omstandigheden in drukke kamers waar instructies niet altijd verstaanbaar (voor hen die geen Engels spraken)/begrijpelijk waren. 47 % scoorde <13 jaar. Sommige psychologen concludeerden onterecht dat deze rekruten het aan normale intelligentie ontbrak.

   

 • Late 1930, David Wechsler ontwikkelde nieuwe test om de eerdere testen op drie manieren te verbeteren. 1: verbale en non-verbale subtesten, 2: minder afhankelijk van het wel/niet een schoolopleiding gevolgd te hebben, 3: elke subtest apart gescoord, resulterend in een profiel die de individuele prestaties op alle subtesten beschreef. Hij ontwierp een speciale versie voor volwassenen (WAIS) en kinderen (WISC).
 • 10.1.2 Intelligentietesten vandaag

 • Edities van Wechsler testen en de Stanford-Binet Intelligence Scale.

  WAIS: 15 subtesten. 7 m.b.t. verbale vaardigheden en maken de verbale schaal (herinneren serie nummers, rekenkundige problemen oplossen, definiëren van vocabulaire woorden en beantwoorden algemene kennisvragen) en 8 m.b.t. non-verbale (of min. verbale) inhoud en maken de prestatie schaal (begrijpen relaties tussen objecten en manipulatie van verschillende materialen, samenstellen blokken, visuele puzzels oplossen en onafgemaakte plaatjes afmaken). WAIS-IV: verbaal IQ, prestatie IQ en globaal IQ en scores die de snelheid mentale verwerking, geheugen vermogen, het begrip van verbale informatie en perceptuele vaardigheden reflecteren.

  WISC: 10 standaard en 5 aanvullende subtesten, gegroepeerd in 4 clusters: Perceptueel redeneren, verbaal begrip, werkgeheugen en informatieverwerkingssnelheid.

  5e editie Stanford-Binet: 10 hoofdsubtesten. 5 vaardigheden: 'fluid reasoning' (o.a. verbale analogieën afmaken), kennis, kwantitatief redeneren (o.a. rekenkundige problemen oplossen), visueel-ruimtelijke verwerking en werkgeheugen. Verbale en non-verbale testen. Score berekenen  voor elk van de 5 vaardigheden, een totale score voor de verbale test en een totale score voor de non-verbale test en een globale score voor alle 10 gecombineerd.

 • IQ niet langer berekend door het delen van de mentale leeftijd door de chronologische leeftijd. Nu wordt de score voor ieder goed antwoord opgeteld en deze wordt vergeleken met de score die andere mensen haalden. De gemiddelde score op elk niveau van leeftijd is IQ 100.
 • Intelligence Quotiënt (IQ) reflecteert je relatieve standpunt binnen een populatie van jouw leeftijd.
 • 68% tussen 84 en 116

  16% onder 84

  16% boven 116

   

 • 10.1.3 Aanleg en prestatie testen

 • Schatten persoon's gereedheid bepaalde dingen te leren of presteren bij bepaalde taken. Bevatten vragen over wat je al weet, ultieme doel is om te schatten wat jouw potentieel is om te zullen leren of presteren in sommige toekomstige situaties.
 • SAT (Scholastic Aptitude Test)ACT (American College Testing Assesment)GRE (Graduate Record Examination)Deze 3 testen het meeste gebruikt door Hogescholen en Universiteiten om te bepalen welke aanvragers zij aan zullen nemen. Corporaties gebruiken dit ook voor het selecteren van werknemers. Testen bevatten korte schattingen van cognitieve vermogens, bijvoorbeeld: Otis-Lennon Mental Abilities Test en de Wonderlic Personnel Test. Corporaties misschien ook General Aptitude Test Battery (GATB) om algemene en specifieke vaardigheden te testen (van het vermogen te kunnen leren en verbale geschiktheid tot motorische coordinatie en vinger behendigheid op de computer of administratieve (klerikale) taken.
 • Scholen gebruiken meestal prestatietesten: test wat een persoon heeft bereikt of geleerd op een bepaald gebied. Scores vergeleken met leerlingen/studenten die in dezelfde klas zaten om het educatieve proces te evalueren. GATB schatten hoeveel zij hebben geleerd op het gebied waar zij naar willen streven na hun afstuderen.  
 • 10.2 Kwaliteit intelligentietesten meten

 • Test = een systematische procedure voor het observeren  van gedrag in een standaard situatie en het beschrijven m.b.v. numerieke schaal of een systeem van categorieën.

  2 grote voordelen: 1. Ze zijn gestandaardiseerd, 2. test wordt samengevat met een score. Scoren staan de berekeningen van normen toe (wat de frequentie van specifieke scores beschrijft).

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • Psychology
 • Douglas A Bernstein
 • 9780618874071 of 0618874070
 • 8th ed.

Samenvatting - Psychology

 • 1.1 the world of psychology: an overview

 • psychologie: de wetenschap die probeert het gedrag en de geestelijke processen van de mens te begrijpen en die dat begrip probeert toe te passen om het menselijk welzijn te bevorderen.
 • Psychology is..?

  De wetenschap van gedrag en mentale processen.

 • verschillende velden in de psychologie:
  biologische psychologie (richt zich op de invloed van biologische processen en gedrag)
  ontwikkelingspsychologie (richt zich op verandering in gedrag/geest in het menselijk leven) 
  cognitieve psychologie (bestudeert geestelijke mogelijkheden en vaardigheden)
  persoonlijkheidspsychologie (bestudeert de verschillen en overeenkomsten tussen mensen)
  klinische en gezondheidspsychologie (bestudeert geestelijke ziekte en gezondheid)
  educatieve psychologie: (richt zich op het leren van kinderen en schoolomstandigheden)
  sociale psychologie (richt zich op het beeld dat men van zichzelf en anderen heeft)
  organisatiepsychologie (bestudeert factoren die werkprestaties beïnvloeden)
  kwantitatieve psychologie (ontwikkelt en gebruikt middelen om data te analyseren)
  sportpsychologie (richt zich op factoren die de sportprestaties beïnvloeden)
  forensische psychologie (richt zich op de relatie tussen psychologie en de wet)
  milieupsychologie (richt zich op het effect van het milieu op het gedrag en geest van de mens)
 • Er zijn psychologen die onderzoek doen naar wat er mis kan gaan in het menselijk brein. Het tegenovergestelde daarvan is 'positive psychology', deze psychologen houden zich bezig met factoren die leiden tot andermans geluk.

 • in de 19e eeuw begonnen natuurkundigen zich bezig te houden met wetenschappelijke studies naar de zintuigen. (men vergaart kennis via de zintuigen)
 • Wilhelm Wundt een van die natuurkundigen richtte zich als eerste niet op de zintuigen maar op het bewustzijn. hij maakte gebruik van introspectie. m.b.v. die methode concludeerde hij dat kwaliteit en intensiteit de twee belangrijkste determinanten van gevoelens zijn. --> tegenstanders waren aanhangers Gestalttheorie. 
 • Ondertussen begon Sigmund Freud in wenen met onderzoeken van het onbewuste. geloofde dat ieder gedrag een resultaat is van psychologische processen, voornamelijk onbewust. --> Psychoanalyse. 
 • In Amerika kwam de psychologie op, WIlliam James probeerde adhv evolutietheorie te begrijpen hoe verschillende mentale gebeurtenissen en activiteiten tezamen het bewustzijn vormen. --> Functionalisme
 • Evolutie theorie leidde ook tot behaviorisme. Waarbij gedrag van de mens alleen door observatie bestudeerd kan worden. Alles is aangeleerd. Watson en Skinner zijn grote aanhangers. 
 • 1.1.1 Subfields of psychology

 • Biologische psychologie: maken gebruik van high-tech apparaten en andere methoden om de processen in het brein en andere organen te bestuderen. En hoe deze worden beïnvloed.
  Ontwikkelingspsychologie: beschrijft de veranderingen in het gedrag en de mentale gesteldheid van een mens van jong tot oud.

  Cognitieve psychologie: bestudeerd de mentale capaciteit van mensen (leren, geheugen, denken, bewustzijn, etc.)
  Persoonlijkheidspychologie: bestudeerd de overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
  Klinische psychologie: onderzoekt geestelijke wanorde bij mensen en probeert het op te lossen.
  Community psychologie: zorgt er voor dat de mensen die geen hulp willen aanvaarden of niet weten waar ze het moeten zoeken (daklozen o.i.d.) toch hulp krijgen.
  School psychologie: doen onderzoek naar ontwikkelingstheoriën en leren.
  Sociale psychologie
  : bestudeerd de manier waarop mensen denken (over zichzelf en anderen). En hoe andere mensen hen beïnvloeden.
  Industrial psychologie: bestudeerd leiderschap, stress, competenties, etc. en andere factoren die de productiviteit van mensen beïnvloeden.
  Quantative psychologie: ontwikkelt en gebruikt statistische tools om data (van collega's) te verwerken en validiteit te bepalen.

 • 1.1.2 Linkages Within Psychology an Beyond

  • Zojuist de verschillende subfields behandeld, deze overlappen echter vaak.
  • Niet alleen subfields overlappen. Psychologie overlapt ook met andere vakgebieden. VB: Bilogical psychology and neuroscientists. Dit gebeurt vaak wanneer er in één gebied onderzoek wordt gedaan, en dat wordt toegepast in de ander.
 • 1.1.3 Research: The Foundation of Psychology

  • In plaats van de speculeren over de waarheid, psychologen gaan op zoek naar een wetenschappelijk onderbouwt antwoord (d.m.v. experimenten etc.).
  • Rozin deed onderzoek naar mensen met geheugenverlies (korte termijngeheugen). Konden zij zich nog herinneren dat ze zojuist lunch hebben gehad? Zij aten een tweede lunch helemaal op, en een derde voor een deel. Het beginnen en eindigen van een lunch wordt dus grotendeels bepaald door eigen keuze, daarna komen signalen van de maag door.
  • Proefpersonen waarvan het lange termijngeheugen was beschadigd konden zich herinneren dat ze al gegeten hadden en namen dus geen tweede lunch.
  • Zonder wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke methoden zouden de resultaten die psychologen na onderzoek bereiken niets waard zijn.
 • 1.1.4 A Brief History of Psychology

  • Sinds de tijd van Socrates, Plato en Aristoteles (oude Grieken) zijn er debatten over waar het menselijk kenwezen vandaan komt, de herkomst van mind and soul, de relatie van lichaam en geest. En is het mogelijk deze 'dingen' wetenschappelijk te bestuderen?
  • Britse filosofen (Locke, Berkeley, Hume) waren het oneens met de oude Grieken dat human knowledge aangeboren is. Zij waren er van overtuigd dat wij dit leren dankzij ervaring en observatie (empirisme). Bij de geboorte zijn we een tabula rasa (onbeschreven blad). 

   Afgelopen 130 jaar zijn de volgende psychologische empirische stromingen ontstaan:
  1. Wundt and the Structuralism of Titchener bestudeerd de zintuigen (empirisme: channels of knowledge) en komt er achter dat de mentale processen van de mens kunnen worden bestudeerd aan de hand van hun reacties op stimuli. Psychophysiscs. Wundt wilde a.d.h.v. wetenschappelijk onderzoek de basiselementen van het menselijk bewustzijn in kaart brengen. Hij gebruikte hiervoor introspection (looking inwards), hij onderscheidt quality en intensity. Het is nu geen filosofie meer, maar de wetenschap van mentale processen.
   Titchener voegt clearness toe, en noemt het structuralism.
   Gestaltists: het menselijk bewustzijn moet als geheel worden bekeken, niet in losse delen. 
  2. Freud and Psychoanalysis menselijk gedrag heeft hun oorsprong liggen in het zenuwstelsel. Na twijfel en nader onderzoek: 'All behavior is motivated bij psychological process, especially by  mental conflicts that occur without our wareness, at an unconsious level'.
  3. William James and Functionalism (late-1800) niet eens met: Wundt, Titchener. 'Wanted to understand how images, sensations, memories, and other mental events that make up our flowing "stream of consciousness" function to help us adapt to our environment'.
  4. John B. Watson and Behaviorism (>1900) Watson vindt dat de meest belangrijke bron aan informatie voor een psycholoog het observeerbare gedrag van mens en dier is. =behaviorism. Vindt dat consciousness niet de moeite waard is te bestuderen, want het is privé. De belangrijkste determinant van gedrag is leren. 
  5. Psychology today men twijfelt aan beperkingen van behaviorisme (alleen gedrag?). Computers raken betrokken bij onderzoek naar mentale processen. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 4:

 • Psychology
 • Douglas Bernstein Louis A Penner Alison Clarke Stewart
 • 9781111344061 of 111134406X
 • 9. ed., internat. ed.

Samenvatting - Psychology

 • 1.1 the world of psychology: an overview

 • verschillende velden binnen de psychologie zijn:
  • biologische psychologie (richt zich op de invloed van biologische processen op het gedrag)
  • ontwikkelingspsychologie (richt zich op veranderingen in gedrag/geest in het menselijk leven)
  • cognitieve psychologie (richt zich op geestelijke vermogens en vaardigheden)
  • persoonlijkheidspsychologie (bestudeert de verschillen en overeenkomsten tussen mensen)
  • klinische- en gezondheidspsychologie (bestudeert geestelijke ziekte en gezondheid)
  • educatieve psychologie (richt zich op het leren van kinderen en schoolomstandigheden)
  • sociale psychologie (richt zich op het beeld wat men van zichzelf en van anderen heeft)
  • organisatiepsychologie (bestudeert factoren die werkprestaties beïnvloeden)
  • kwantitatieve psychologie (ontwikkelt en gebruikt middelen om data te analyseren)
  • sportpsychologie (richt zich op factoren die sportprestaties beïnvloeden)
  • forensische psychologie (richt zich op de relatie tussen psychologie en de wet)
  • milieupsychologie (richt zich op het effect van het milieu op gedrag en de rest van de geest

  deze velden overlappen elkaar vaak, ook heeft psychologie veel overlap met andere vakgebieden.
 • Wat is psychologie?

  Psychologie is de wetenschap die gedrag en mentale denk-/werkwijzen probeert te onderzoeken en te begrijpen. Dit ten behoeve van het menselijk welzijn.

 • Define the term 'psychology'.

  The science that seeks to understand behavior and mental processes and to apply that understanding in the service of human welfare.

 • wat is psychologie? 
  de wetenschap die probeert het gedrag en de geestelijke processen van mensen te begrijpen en dit begrip toe te passen om het menselijk welzijn te verbeteren. 
 • Welke kanten kan psychologie op gaan?

  Psychologie onderzoekt vaak problemen in de ontwikkeling (van een kind) of op mentaal gebied. Het kan echter ook de positieve kant op gaan, zoals met welke omstandigheden een mens gelukkig kan worden, creatief kan zijn, tevreden kan zijn etc. Dit wordt ook wel positieve psychologie (positive psychologie) genoemd.

 • Define the term 'positive psychology'.

  A field of psychological research that focuses on people's positive experiences and characteristics, such as happiness, optimism and resilience.

 • psychologen baseren hun kennis op wetenschappelijk onderzoek.
 • Positive psychologists explore, for example, the factors that lead people

  - to be happy and satisfied with their lives

  - to achieve at a high level

  - to be creative

  - to help others

  - to develop their full potential as human beings

 • Wat zijn de subcategorieën van psychologie?

  Biological Psychology, Cognitive Psychology, Developmental Psychology, Personality Psychology, (Clinical and Counseling Psychology, Community Psychology, Health Psychology), Educational and School Psychology, Social Psychology, Industrial and Organized Psychology, Quantitative Psychology en meer.

 • wetenschappelijk onderzoek begon in de 19e eeuw toen wetenschappers zich bezig begonnen te houden met onderzoek naar zintuigen.
 • Positive psychologists focus on what goes right in behavior and mental processes instead of on what can go wrong (psychological disorders, problems in childhood development, stress-related illnesses etc.)

 • Wat is Biological Psychology?

  Wordt ook wel Physiological genoemd. Onderzoekt met scans hersenactiviteiten bij verschillende omstandigheden, zoals bijvoorbeeld bij een  'deja vu'-moment.

 • wie was Wilhelm Wundt?
  een wetenschapper uit de 19e eeuw die als eerste onderzoek deed naar het bewustzijn.
 • Wat is Cognitive Psychology?

  Worden ook wel experimental psychologists genoemd. Onderzoeken de mentale activiteit bij bijvoorbeeld het oplossen van problemen, het maken van keuzes en andere vormen van het menselijk denken en kennis.

 • Wilhelm Wundt maakte gebruik van introspectie. volgens hem waren 'kwaliteit' en 'intensiteit' de belangrijkste determinanten van gevoelens. Edward Titchener voegde hier nog 'duidelijkheid' aan toe.
 • Wat is Developmental Psychology?

  Onderzoekt hoe de mentale activiteit en het gedrag veranderd in een leven.

 • Wat is Personality Psychology?

  Onderzoekt de (karakter)eigenschappen van een mens dat hem doet lijken op of doet verschillen van een ander individu.

 • Wat is Clinical en Counseling Psychology?

  Probeert abnormaal gedrag vast te stellen en te veranderen.

 • Wat is Community Psychology?

  Probeert sociale instellingen actief te krijgen voor de mensen die het nodig hebben en proberen mentale problemen te voorkomen door veranderingen in sociale systemen.

 • Wat is Health Psychology?

  Onderzoekt de effecten van gedrag en mentale activiteit op de gezondheid en vice versa.

 • Wat is Educational Psychology?

  Onderzoekt methodes hoe leraren/begeleiders lesgeven en hoe leerlingen/kinderen leren. Probeert met onderzoeksresultaten deze methodes te verbeteren.

 • Wat is School Psychology?

  Testen IQ's, diagnosticeren leerproblemen en andere academische onderwerpen. Start programma's om de resultaten van de leerlingen te verbeteren. 

 • Wat is Social Psychology?

  Onderzoekt de invloed van gedrag van andere personen op het individu en in de groep.

 • Wat is Industrial en Organizational Psychology?

  Onderzoekt manieren en methodes om de efficiency, productiviteit en de tevredenheid onder werknemers en organisaties (die die werknemers aannemen) te verbeteren.

 • Wat is Quantitative Psychology?

  Analyseert dmv statistiek onderzoeksgegevens.

 • Nog meer?

  Sport Psychology, Forensic Psychology, Enviromental Psychology

 • Hoe linkt psychologie met verschillende onderwerpen/studies?

  Psychologen werken vaak met meerdere subcategorieën tegelijk. Vaak ook buiten de psychologie.

 • Hoe doen psychologen onderzoek?

  Psychologen doen wetenschappelijk onderzoek. Ze voeren experimenten en andere wetenschappelijke onderzoeksmethoden uit om feiten en informatie te verzamelen en te analyseren.

 • Wat voegde empirisme toe aan de wetenschap op het gebied van psychologie?

  Het had standpunten die ontkrachtten/betwijfelden dat (sommige) kennis aangeboren is. John Locke, George Berkeley en David Hume zijn belangrijke filosofen die deze strijd aangingen. Empiristen denken dat alles wat we weten tot ons komt dmv observatie en ervaring, en niet door intuïtie en fantasie.

 • Wie was Gustav Fechner?

  Fechner was een fysioloog die onderzoek deed naar de verbanden tussen de wezenlijke veranderingen van waar te nemen pulsen en onze psychologische ervaring hiervan. Deze benadering wordt ook wel psychofysica (psychophysics) genoemd.

 • Wie was Wilhelm Wundt?

  Wundt was ook een fysioloog die de nadruk legde op het bewustzijn. Met zijn onderzoeken naar de mentale activiteit van de mens maakte hij een begin aan de moderne psychologie. Hij onderzocht bijvoorbeeld het maken van keuzes dmv introspectie.

 • Wat is introspectie?

  Zie aantekeningen. 'Looking inward'. De proefpersonen van Wundt vertelden precies wat er in hun om gingen, om zo onderzoek te kunnen doen naar bijvoorbeeld de gedachtegang of het bewustzijn bij pijn of andere situaties.

 • Wie was Edward Titchener?

  Titchener was een Engelsman die doorging op de methode van Wundt (introspectie) en onderzoek deed op het gebied van bewustzijn. Hij voegde 'clearness' (= duidelijkheid/structuur) toe, en daarmee noemde hij zijn benadering het structuralisme (structuralism).

 • Wie was Ebbinghaus?

  Ebbinghaus ging tegen de stelling van Wundt en zijn introspectie in, omdat hij dacht dat je naar de hele 'film' moet kijken en niet alleen maar naar kleine stukjes, om het bewustzijn te kunnen analyseren en te begrijpen.

 • Wie was Sigmund Freud?

  Freud was een arts die begon met het onderzoek naar onbewustheid. Hij geloofde dat alle psychische defecten fysieke oorzaken hebben. Met hypnose en andere methodes kwam hij erachter dat patiënten de oorzaken van hun psychische problemen naar hun onbewuste hadden geduwd. Zijn benadering wordt ook wel psychoanalysis genoemd. (NB: zijn onderzoeken zijn niet universeel aanvaardt door de kleinschaligheid. Wel heeft zijn inzicht de psychologie van nu beïnvloed)

   

 • Wie was William James?

  James was de grondlegger van het functionalisme. Hij was tegen het Wundt en tegen het structuralisme, omdat het bewustzijn niet in apart functionerende stukjes te zien kan zijn. Hij geloofde er wel in dat er bepaalde functies (ideeën, herinneringen, sensaties) zijn die ons helpen ons aan te passen aan onze omgeving.

   

  Hij liet andere psychologen met het idee achter om niet alleen te onderzoeken hoe deze functies ons kunnen verbeteren, maar ook hoe deze functies ons laten verschillen met elkander (individueel gezien bv. --> educatie).

 • Wat is Community Psychology?

  Probeert sociale instellingen actief te krijgen voor de mensen die het nodig hebben en proberen mentale problemen te voorkomen door veranderingen in sociale systemen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.