Samenvatting Psychology : the science of mind and behaviour

-
ISBN-10 0077136403 ISBN-13 9780077136406
643 Flashcards en notities
129 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychology : the science of mind and behaviour". De auteur(s) van het boek is/zijn Nigel Holt. Het ISBN van dit boek is 9780077136406 of 0077136403. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Psychology : the science of mind and behaviour

 • 1 The science of psychology

 • Psychology
  The scientific study of behaviour and the mind
 • Behaviour: actions and responses that we can observe.
  Mind: internal states and processes, cannot be seen directly.
 • Critical thinking: taking an active role in understanding the world around you. Imporant to reflect on what your information means and how it fits in your experiences and implications. Evaluating the validity of a fact.
 • 1.1 The nature of psychology

 • What is psychology's focus?
  Behaviour and mind
 • Wat is psychologie?
  De studie naar gedrag en het denkvermogen.
 • In science and daily life, what does critical thinking involve, and why is it important?
  Critical thinking involves taking an active role in understanding the world around you, rather than merely receiving information. It is important to reflect on what that information means, how it fits in with your experiences, and its implications for your life and society. It also means evaluating the validity of somthing presented to you as fact.
 • Wat wordt er bedoelt met gedrag?
  Acties en reacties die direct te observeren zijn.
 • Wat wordt er bedoelt met denkvermogen(mind)?
  interne toestanden en processen.
 • 1.1.1 Social constructivism

 • Constructivism: not believing what you hear/read and seeing it in a different perspective.
 • Wat is een sociaal construct?
  Een collectie karakteristieken en eigenschappen die zo vaak gepresenteerd worden in de samenleving dat de oorsprong vergeten is, maar ook niet aan getwijfeld wordt.
 • Wat is een methode om een construct in twijfel te trekken?
  Als je het gaat deconstrueren. Dus de verschillende bouwstenen die dit construct vormen in een ander perspectief te stellen.
 • 1.1.2 Psychology as a Basic and Applied Science

 • Basic research
  Reflects the quest for knowledge purely for its own sake
 • Wat is het verschil tussen basis onderzoek en toegepaste onderzoek?
  Basis - is de queste naar kennis
  Toegepast - gemaakt om specifieke praktische problemen op te lossen.
 • Applied research
  Is designed to solve specific, practical problems
 • Voorbeeldstudies: Robber's Cave en de Jigsaw Classroom.
 • How do basic and applied research differ?
  Basic: voor het verkrijgen van kennis. Applied: om met die kennis een probleem op te lossen.
 • Co-operative learning programmes: basic research about hostility between groups and when they work together.
 • 1.1.3 The goals of psychology

 • Identify the major goals of psychology
  1. Describe behaviour
  2. Understand the causes of behaviour
  3. Predict behaviour under certain conditions
  4. Influence behaviour
  5. Apply knowledge to enhance human welfare
 • Wat zijn de 5 doelen van psychologie?
  1. omschrijven hoe mensen en andere dieren zich gedragen
  2. De oorzaak begrijpen
  3. Voorspellen hoe mensen en dieren in verschillende omstandigheden zich gedragen
  4. Beinvloeden van dit gedrag door de oorzaak te controleren
  5. Psychologische kennis toepassen zodat de welzijn kan verbeteren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is stress induced analgesia?
 een vermindering van pijn wat tijdens stressvolle situaties gebeurt

Wat doet endorfine?
Door het lichaam gemaakt hormoon heeft zelfde werking als morfine.
Wat is de gate controle theory?
De ervaring van pijn resulteert door het openen en sluiten van poort mechanismes in het zenuwstelsel.
Zit er verschil tussen aanpak bij mannen en vrouwen en culturen?
Mannen gaan eerder voor probleem aanpak
Vrouwen eerder voor emotioneel of steun zoeken.

Ook dit verschilt per cultuur

Welke aanpak werkt het beste?
In situaties die we in de hand hebben werkt de probleem gefocusde aanpak het beste
Als we het niet in de hand hebben werkt het om de emotionele respons minimaal te houden
Wat is een emotioneel gefocusde strategie?
Een strategie om met de emotionele gevolgen te managen.
Wat is een probleem gefocusde strategie
Strategieen die de stressvolle situatie direct aanpakken.
Hoe gaan kinderen om met stress?
Veerkrachtige kinderen functioneren vaak intellectueel goed, hebben goede sociale eigenschappen hoop en zelfvertrouwen. en vaak sociale support van volwassenen.
Wat is coping self efficacy?
Het geloof dat we het gedrag kunnen vertonen wat nodig is om met stress om te gaan.
Wat is hardiness?
Een stress beschermende factor die bestaat uit 3 componenten:
Toewijding
Controle
Uitdaging