Samenvatting Psychopathologie: boek, hoorcolleges en sheets

-
156 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Psychopathologie: boek, hoorcolleges en sheets". De auteur(s) van het boek is/zijn Malcom Biezeveld & W Vandereijcken. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Psychopathologie: boek, hoorcolleges en sheets

 • 1 Hoorcollege 1 Geschiedenis en diagnositiek

 • Wat is craniotomie en door wie werd dit gedaan?
  Een gat in de schedel boren, door primitieve culturen. Geesten konden uit de schedel.
 • Wat is psychopathologie?
  De wetenschap van het psychisch lijden
 • Wat is de psychiatrie?
  Het vak dat dat wordt uitgeoefend door mensen die kennis hebben van psychopathologie.
 • Hoe verklaarde de klassieke oudheid de psychische ziekten?
  De klassieke oudheid dacht dat de psychische ziekte kwam door een disbalans tussen aarde, vuur en water. 
 • Hoe dachten ze in de middeleeuwen over de psychische ziekten?
  Het was de duivel die in mensen zat. Mensen gingen op de brandstapel
 • Wat is exorsisme?
  Een manier van de geestelijken om mensen te bevrijden van het kwade en de duivel. 
 • Hoe dacht de tijd van de verlichting over de psychische ziekten?
  Patienten kregen een medische behandeling. Werden in tuchthuizen geplaatst, ook gebruikt voor volksvermaak.
 • Welke Nederlander vond dat de mensen met een psychische stoornissen een behandeling nodig hadden?
  Johannes Wier (Renaissance 1500-1600)
 • Welke twee stromingen in de psychiatrie onstonden rond 1800-1900?
  De biologische zienswijze en de psychoanalytische zienswijze.
 • Wat is de klassieke psychoanalyse en van wie is deze?
  Sigmund Freud. Verklaard abnormaal gedrag doormiddel van driften en vroegere gebeurtenissen. 
 • Welk model is het uitgangspunt van de psychopathologie?
  Het medische model
 • Wat zijn voorbeelden van onvrijwillige opnamen
  Ter Beschikking Stelling, Rechterlijke Machtiging, In Bewaring Stelling
 • Wat is the Rosenhan Experiment?
  Een experiment met een aantal studenten die in een psychiatrische kliniek werden opgenomen als proef. Deze kwamen er niet meer uit vanwege dat het ziekenhuis hun niet geloofde dat het een proef was. 
 • Wat is een symptoon?
  Teken en een uitgangspunt, kenmerk van een ziekte / stoornis
 • Wat is een syndroom?
  Een samenhangend geheel van symptonen
 • Hoe worden psychiatrische stoornissen geordend?
  Ze worden syndromen genoemd.
 • Wat wordt er bedoeld met ethische juistheid ten aanzien van het classificeren van een syndroom?
  Mensen betrouwbaar en geoorloofd in hokjes plaatsen zodat er een goed ziektebeeld uitkomt.
 • Wat is de DSM4?
  Een 'gids' van hoe je een goede diagnose kunt stellen bij mensen met een psychische stoornis. 
 • Welke assen heeft de DSM4?
  1; klinische stoornissen
  2. persoonlijkheidsstoornissen
  3; lichamelijke toestand
  4; psycho sociale problemen
  5; globale beoordeling van functioneren met een GAF score.
 • Wat zijn determinanten?
  Factoren die een toestand of een ontwikkeling bepalen. 
 • 2 Hoorcollege 2 Verklaringen en behandeling

 • Wie verzon the three of life?
  Charles Darwin
 • Hoe worden psychische stoornissen genoemd in de neurobiologie?
  Geestesziekten zijn hersenziekten.
 • Welke drie vormen kunnen somatische aandoeningen in combinatie met psychische problemen aannemen?
  - Somatiek staat in direct verband met de psychische problemen
  - De somatische aandoening vermindert de weerstand of draagkracht.
  - De somatische problematiek kan aanpassingsstoornissen met zich meebrengen. Mensen raken depressief doormiddel van een somatisch probleem. (denk aan been eraf)
 • Wat regelt ons centrale zenuwstelsel?
  Lichamelijk en psychisch functioneren. Centrale zenuwstelsel zijn de hersenen en ruggenmerg
 • Wat zijn neuronen?
  Zenuwcellen. Deze werken samen met schakelingen naar elkaar.
 • Hoe heten de uitlopers van de neuronen?
  Axonen. De axonen raken elkaar niet aan. 
 • Hoe heet de ruimte tussen de axonen / receptoren?
  De synaps
 • Wat gebeurd er in de synaptische spleet?
  Hier worden scheikundige stoffen uitgewisselt. Van de ene neuron naar de andere. 
 • Wat is de neurotranmitter?
  Hetgeen wat de boodschap geeft tussen de ene neuron en de andere. 
 • Wat is het dendrites?
  De 'boom' waaraan de uiteinden vast zitten. 
 • Welke behandelingen gebruikt het medisch model?
  - Medicatie
  - Electro convulsie therapie
  - Neurochirurgie
 • Hoe verklaard een psychodynamische theorie de psychische stoornissen?
  Doormiddel van vroegkinderlijke ervaringen, es, ich, uberich, en innerlijke conflicten. 
 • Hoe gaat het behaviorisme om met psychische stoornissen?
  Gedrag is aan en af te leren. Een tabula rasa, een onbeschreven blad. 
 • Wat is epedemiologie?
  Studie naar naar het voorkomen van een ziekte of stoornis in een bepaalde groep. 
 • Wat betekend prognose?
  Verloop van een ziekte of stoornis
 • Wat word er bedoeld met preventie?
  Het voorkomen van iets wat al is of wat nog moet komen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn dyssomnieën?
Insomnie, slaapapnoe, stoornissen van slaap - waakritme, slaap - waakhygiene, slaapmiddelen
Wat zijn parasomniën?
Problemen met slapen: nachtmerries, slaapwandelen. 
Wat zijn psychoactieve stoffen?
Drugs en alcoholische stoffen
Wat zijn psychodysleptica?
Hallucinogenen, LSD, cannabis
Wat zijn psychoanaleptica?
Amfetamine, cocaine, cafeine, nicotine
Wat zijn psycholeptica?
Alcohol en opiaten (morfine, heroine, methadon, opium)
Wat is detoxificatie?
Ontgiftiging van stoffen in je lichaam
Wat is intoxicatie?
Vergiftiging van je lichaam dmv drugs 
Wat is een delerium tremens?
Ziekten zoals wernicke syndroom - korsakov syndroom
Wat is het circulair interactie model?
De stoornis wordt geplaatst in een systeem en kijkend naar de interactie wordt er een diagnose gesteld. Circulair