Samenvatting Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers

-
ISBN-10 1446296202 ISBN-13 9781446296202
247 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers
 • Jane Ritchie Jane Lewis Professor of Social Policy Jane Lewis Carol McNaughton Nicholls Rachel Ormston
 • 9781446296202 of 1446296202
 • 2013

Samenvatting - Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers

 • 1.2.1 Ontology

 • What is ontology?
  Beliefs about the nature of social world
 • What paradigm is ontology?
  Constructivism
 • Ontology is about realism and idealism. What is realism?
  External reality does exist -> objectivism
 • What is idealism?
  Reality is fundamentally mind-dependent - constructionism
 • What are the three levels of realism?
  - empirical - senses
  - actual - observing
  - real - processes and mechanism
 • 1.2.2 Epistemology

 • What is epistemology?
  The nature of knowledge and how acquired. Its about knowing and learning. How we can learn about reality and what forms the basis of our knowledge.
 • What is induction?
  induction is about empirical facts (laws and theories and is bottom-up)
 • What is deduction?
  Also law/theory, but it is tested against observations, top-down
 • What is retroduction?
  The researcher seeks explanation for patterns in the data and identify structures that might have produced them
 • What is abduction?
  Everyday activities described and then a technical account is abducted from the lay accounts using the researcher's categories
 • What is, according to blaikie (2007) the nature of knowledge or truth?
  - foundational
  - fallibilistic - provisional (tijdelijk)
  - value-mediated knowledge
  - correspondence theory of truth - obserervation is equal with  reality
  - coherence theory of truth - multiuple researchers have same result
  - pragmatic theory of truth - beleifs are true if they have practical utility
 • 1.3 Positivism and the scientific method

 • What is postivism?
  The belief that relative can be known accurately. The info is gathered by using our senses
 • What nature of truth is postivism/empiricism?
  Foundational and correspondence theory of truth
 • What is post-positivism/post-empiricism/falsification? (Popper)
  Reality can be known approximately but not for sure. Hypothesis are made and compared with observation
 • What is the reasoning of postivism/empiricism?
  Inductive reasoning - emprical facts
 • What is the reasoning of post-positivism?
  Deductive, it is tested against observations
 • What is the nature of knowledge or truth of post-postivism?
  Provisional, fallibilistic, coherence theory of truth
 • 1.4.1 interpretivism and the origins of qualitative research

 • What is interpretivism?
  Its about observing and knowing what is meant by what is observed, the interpretation.  Reality can't be portrayed because there are different perceptions
 • What is the reasoning of interpretivism?
  Inductive reasoning, but observations are mediated by ideas and assumptions
 • What are the truths?
  Provisional, fallibilistic, consensus theory of truth
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers
 • Jane Ritchie Jane Lewis Carol McNaughton Nicholls Rachel Ormston
 • 9781446293515 of 1446293513
 • 2013

Samenvatting - Qualitative Research Practice A Guide for Social Science Students and Researchers

 • 1 The Foundations of qualitative research

 • Wat is ontologie?
  Ontologie is de leer van het 'Zijn'
 • Wat is epistemologie?
  Epistemologie is de wetenschap die alles over kennis en 'het weten' bestudeert
 • 1.1 The Nature of Qualitative Research

 • Hoe wordt 'kwalitatief onderzoek' omschreven?
  Als een set interpretatieve- en materiële toepassingen die de wereld zichtbaar maken (Denzin & Lincoln, 2011)
 • Wat zijn de 7 gemeenschappelijke eigenschappen van kwalitatief onderzoek?
  1. Doelstellingen die gericht zijn op een diepgaand begrip van de sociale wereld van de onderzoeksparticipanten door hun sociale en materiële omstandigheden, hun ervaringen, perspectieven en achtergronden
  2. Het gebruik van niet-gestandaardiseerde, aanpasbare methoden van data verzamelen die gevoelig zijn voor de sociale context van het onderzoek en aangepast kunnen worden voor elke participant teneinde de exploratie van opkomende kwesties mogelijk te maken
  3. Gedetailleerde-, rijke- en complexe data
  4. Een analyse die de complexiteit en nuance behoudt, en zowel de unieke kenmerken van iedere participant of zaak, als de terugkerende grensoverschrijdende thema's respecteert
  5. Openheid naar opkomende categorieën en theorieën op het niveau van analyse en interpretatie
  6. Output, die de gedetailleerde beschrijvingen bevatten van de fenomenen die onderzocht worden, zijn verankerd in de perspectieven en verslagen van de participanten
  7. Een wederkerende benadering, waarin de rol en visie van de onderzoeker in het onderzoeksproces worden erkend.
 • 1.2 Key Philosophical Issues in Social Research

 • Welke 2 perspectieven binnen de ontologie ken je?
  1. Realisme
  2. Idealisme
 • Welke 5 soorten realisme ken je?
  1. Naïef realisme - de realiteit kan direct en juist geobserveerd worden
  2. Voorzichtig realisme - de realiteit kan alleen bij benadering vastgesteld worden
  3. Diepte realisme - de realiteit bestaat uit het empirische domein, het werkelijke domein (dat wat bestaat ongeacht of het geobserveerd wordt) en het echte domein (onderliggende processen en mechanismen)
  4. Subtiel realisme - een externe realiteit kan alleen gekend worden door het menselijk brein en sociaal geconstrueerde betekenissen
  5. Materialisme - alleen materiële kenmerken worden erkend
 • Welke 2 soorten idealisme ken je?
  1. Subtiel idealisme - de sociale wereld bestaat uit representaties die door mensen vervaardigd zijn en gedeeld worden in specifieke contexten
  2. Relatief idealisme - er is geen gedeelde sociale realiteit, maar slechts een reeks verschillende individuele constructen
 • Welke 3 kern-issues domineren het epistemologisch debat?
  1. Hoe kan je het beste kennis vergaren?
  2. Hoe beïnvloedt de relatie tussen de onderzoeker en de participant de verbinding tussen feiten en waarden?
  3. Wat betekent het om een bepaalde beweringen te accepteren als waarheid?
 • Wat is 'inductive logic'?
  Inductief redeneren is ‘bottom-up’: men komt tot een algemene regel, generalisatie geheten, op grond van empirisch onderzoek (specifieke waarnemingen).

  In het park is de 1e zwaan wit, de 2e zwaan is wit en de laatst waargenomen zwaan is wit. Conclusie:  in het park zijn alle zwanen wit
 • Wat is 'deductive logic'?
  Deductief redeneren is in feite wat we als wetenschap beschouwen. Het is een ‘top-down’ logica, waarbij vanuit het algemene gevolgtrekkingen worden gemaakt naar het bijzondere.

  Een deductief argument (indien correct) is vanzelfsprekend waar en kan dus niet weerlegd worden, maar kan wel geïllustreerd worden door specifieke waarnemingen.

  Een beroemd voorbeeld van een deductief argument, stapsgewijs uitgewerkt:

  1. Alle mensen zijn sterfelijk (algemene regel, major-premisse)
  2. Socrates is een mens (bijzondere regel, minor premisse)
  3. Socrates is sterfelijk (conclusie)
 • Wat is 'abductive logic'?
  Abductief redeneren is de minst accurate manier van beredeneren. Het is zoeken naar een conclusie die het beste past bij hetgeen dat waargenomen is. Men zou het ook kunnen omschrijven als “gissen”. Vaak wordt deze manier van beredeneren toegepast bij rechten, detectives op tv en bij archeologie
 • Wat is het 'foundational' model van onderzoek?
  Volgens dat model is het mogelijk om de realiteit precies na te bootsen
 • Wat is het 'fallibilistic' model van onderzoek?
  Volgens dat model wordt alle geclaimde kennis gezien als 'voorlopig'
 • Wat houdt de visie in dat alle kennis 'value-mediated' is?
  Dit betekent dat men stelt dat alle kennis beïnvloed wordt door de waarden van de persoon die deze kennis 'produceert' en/of 'ontvangt'
 • Wat is de 'correspondence theory of truth'?
  Deze theorie stelt dat iets waar is als het overeenkomt met de onafhankelijke werkelijkheid
 • Wat is de 'coherence theory of truth'?
  Deze theorie stelt dat een representatie van de (sociaal geconstrueerde) wereld waar is, als deze representatie ondersteund wordt door diverse andere waarnemingen
 • Wat is de 'pragmatic theory of truth'?
  Deze theorie stelt dat overtuigingen waar zijn als zij een praktisch nut dienen voor mensen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What is deviant case analysis?
Actively identifying cases that do not fit an initial hypotheses or characterisation of the data and revising the theory or description developed untill all cases can be incorporated within it
What is the constant comparative method?
Deriving hypotheses from one part of the data and then using further cases, whether from another site, time, case to test the hypoteses
What are the different forms of triangulation?
- methods triangulation
- traingulation of sources
- triangulation through multiple analysis
- theory traingulation
What is triangulation?
Assumes that the use of different sources of information will help both to confirm and to improve the clarity, or precision, of a research finding.
What is validation?
Is concerened with the extent to which the validity of evidence has been verified or substainted. It is focused on assessing how well participants' meanings have been 'caputured' and interpreted (measuement validity)
What are the three components of validity?
1. Measurement validity
2. Internal validity - extent to which causal statements are supported by the theory
3. External validity - extent to which study's findings can be generalised to a population.
What is validity?
Refer to the correctness or precision.
Where does validity refers to?
Extent to which a finding is well-founded and accuraetely reflects the phenomenon being studied
What is reliability?
The extent to which replication can occur in qr.. It depends on the likely reoccurence of key features of the raw data and the integrity with which they have been classified
Where does reliability refer to?
Replicability, because if we repeated the  research project exactly, would we get the same result again?