Samenvatting reader communicatietheorie en -planning

-
250 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "reader communicatietheorie en -planning". De auteur(s) van het boek is/zijn Hanzehogeschool Groningen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - reader communicatietheorie en -planning

 • 1 Dijk, J. van (2011)

 • Sociaal media in de netwerkmaatschappij
  Het internet begon op een peer-to-peer network (peer = gelijke) dit was toen voornamelijk in de wetenschap.
 • Wie is Jan van Dijk?
  Expert en adviseur op sociale gevolgen van ICT
 • Hoe is het internet begonnen?
  Als een peer-to-peer network (peer=gelijke)
 • Waar zit sociaal media tussen in de 3 maatschraptypen?
  Het zit tussen interpersoonlijke en massacommunicatie. Sociaal media vervaagt deze lijnen tussen deze twee.
 • Noem een aantal effecten van sociaal media.
  1. Grotere verbondenheid
  2 Instituties onder druk
  3. Vervaging van traditionele scheidslijnen
  4. Het dilemma van privacy en openbaring van identiteit
  5. Informatie- en communicatietoverdaad
  6. Popularisering en ongelijkheid
  7. Sociale dwang en verslaving
  8. Onbekende manieren
 • Bij interpersoonlijke communicatie zijn zender en ontvanger beiden privaat.
 • Wat houd zender publiek, ontvanger privaat in?
  Vroeger was het aanbod van de voor iedereen hetzelfde, Tegenwoordig kun je zelf kiezen.
 • Wat houd zender privaat, ontvanger publiek in?

  Dit geld voor sociaal media. (denk aan facebook)

  Dit typerende verschijnsel voor de netwerkmaatschappij en een duidelijke uiting va netwerkindividualisering.

 • De socioloog Manuel Castells (2008) heeft hiervoor de intrigerende term maas-selfcommunication bedacht.
 • Wat is focus: individu of collectiviteit?
  Het nadruk in sociaal media kan liggen op het individu of op de collectiviteit en de samenwerking
 • Wat is mediarijkdom?
  De verschillen van media uitingen.
  Dit zijn de tekst uiting en de multimedia uitingen
 • Wat zijn de verklaringen voor de opkomst van sociaal media?
  1. Verklaring in termen van behoeften:                                                 Uses and Gratifications Theory
  2. Verklaringen in termen van innovatie en gebruikersvoordelen: Diffusion of Innovations Theory ofwel Innovatie theorie van Rogers
  3. Verklaringen in termen van netwerkeffecten:                                 Netwerktheorie
  4. Verklaringen in termen van leren:                                                     Social Cognitive Theory
 • Wat is latente behoefte?

  Dat er een langere behoefte naar iets hebben wat nog niet bestaat.

 • Wat zijn extrinsieke en intrinsieke instrumenten?
  Extrinsieke = Instrumenten aanbieden waarmee de gebruiker iets mee kan bereiken. (als je iemand op Facebook zoekt)
  Intrinsieke = Het instrument zelf gebruiken kan ook leuk zijn (als je Facebook opent en kijkt of er iets veranderd is)
 • Wat zijn een aantal concrete beloningen? McQuil (1987) onderscheid er 4:
  1. Amusement
  2. Informatie verwerven
  3. Persoonlijke identiteit ontwikkelen
  4. Sociale omgang
 • Wat zijn innovators en early adapters?
  Die zijn de eerste die een nieuw medium accepteren
 • Kan een nieuw medium gaan ontstaan die Facebook kan overtreffen zo ja welke elementen heeft het dan nodig?
  1. Relatief voordeel
  2. Vergelijkbaarheid
  3. Eenvoudigheid
  4. Probeerbaardheid
  5. Observeerbaarheid
 • Leg het term Relatief voordeel uit
  Sociaal media heeft een aantal voordelen die eerdere media niet of minder mate hebben.
 • Leg Vergelijkbaarheid uit
  Nieuwe sociale media die goed te vergelijken is met anderen. Omdat ze ongeveer hetzelfde kunnen. Als j goed kan vergelijken acepteer je de nieuwe media eerder.
 • Leg Eenvoudingheid uit
  Social media dat moeilijk is om te gebruiken schrikt mensen af. Daarom is sociaal media in het algemeen makkelijk e gebruiken.
 • Leg Probleembaardheid uit
  Een nieuw medium moet je een tijdje kunnen uitproberen voordat je hem durft aan te schaffen. 
 • Leg Opserveerbaarheid uit
  Het is belangrijk dat je ziet dat een nieuwe media ook in je omgeving door andere mensen wordt gebruikt. Dan ga je sneller over een drempel heen om hem te gaan gebruiken.
 • Nieuwe media trekt ook mensen aan die er niks mee te maken hebben. Dit komt doordat je er niet meer zonder mee kunt. Je wordt dus verplicht om de media aan te schaffen als je erbij wilt horen.
 • Leg omslagpunt 1 uit
  Als de verspreiding van het netwerk de kritische massa bereikt. Dit geld als je de 25% bent verstegen heeft het meer zin voor andere mensen om mee te doen
 • Leg omslag 2 uit
  Als zoveel mensen aan een netwerk zijn aangesloten dat mensen die niet meedoen gedwongen voelen om mee te doen. Deze vind plaats als meer dan 75% van de potentoiele bevolking deelneemt.
 • Wat zijn een aantal maatschappelijke effecten van sociaal media?
  1. Grotere verbondeheid
  2. Instituties onder druk
  3. Vervaging van traditionele scheidslijnen
  4. Het dilemma van privacy en openbaring van identiteit
  5. Informatie- en communicatietoverdaad
  6. Popularisering en ongelijkheid
  7. Sociale dwang en verslaving
  8. Onbekende manieren
 • Noem een aantal typen contacten
  1. Bestaande contacten in kaart brengen en onderhouden
  2. Oude contacten en nieuw leven inblazen
  3. Nieuwe contacten leggen
 • Wat zijn strong en weak ties?
  Strong ties zijn mensen die je vaak ziet
  Weak ties zijn mensen die je nauwelijks kent en/of weinig spreekt.
 • Het Dunbar-aantal zijn mensen die je op de sociale profiel hebt die vrienden zijn en die je ook echt allemaal specifiek onthoud.
 • Six degrees of sepration houd in dat mensen minsten zes stappen zijn verwijderd van contact leggen met een ander persoon.
 • Het horizontale proces is de basis, dat bots met traditionele verticale top-downprocessen in organisaties, die de informatiestromen op hun eigen wijze proberen te beheersen (Benkler, 2005)
 • Op internet lijkt iedereen mening even veel waard. De schrijver Anderw Keen (2005) zegt dat internet beheerst wordt door de cult of the crowd en er gesproken wordt van de wisdom of the crowd.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.