Samenvatting Reader Dansgeschiedenis

-
104 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Reader Dansgeschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn Lucia Marthas. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Reader Dansgeschiedenis

 • 1 Dans als expressiemiddel

 • Wat waren de eerste uitingsvormen van de mens?

  - Muziek

  - Dans

  - Beeldende kunst.

 • Wat is gemeenschapsdans?

  Alle dansen die de waarden en normen van een bepaalde leefgemeenschap vertegenwoordigen.

 • Waarom werd er in de vroegste samenleving al gedanst? 

  Hoe noemen we dit ook wel?

  - Om emoties te uiten

  - Om de goden te eren

  - Bij belangrijke gebeurtenissen.

  Gemeenschapsdans.

   

 • Uit welke twee groepen bestaat gemeenschapsdans?

  - Sociale dans 

  - Voorstellingsdans.

 • Welke dansvormen omvat de sociale dans?

  Die in oorsprong een sociale functie hadden, die in principe gemeenschappelijk werden uitgevoerd en die uiting gaven aan gemeenschappelijke gevoelens van saamhorigheid, krijgslust, verdriet, vreugde.

 • Wat zijn de kenmerken van sociale dans?

  - Geen specifiek publiek aanwezig

  - Er wordt geen verhaal of boodschap overgebracht

  - Het is een sociaal gebeuren.

 • Welke dansen behoren tot sociale dans?

  Wat was karakteristiek aan deze dansen?

  - Oorspronkelijke volksdans

  - De later daaruit ontstane hofdans en gezelschapsdans 

  Ze waren karakteristiek voor een bepaalde groep mensen, een volk of land.

 • Welke twee groepen zijn altijd aanwezig bij voorstellingsdans?

  - Toeschouwers 

  - Uitvoerenden.

 • Wat zijn kenmerken van voorstellingsdans?

  - De uitvoerenden zijn meestal speciaal getraind of opgeleid

  - Er worden verhalen uitgebeeld (daarbij kan gebruikt worden gemaakt van maskers, bijzondere kostuums en decors)

  - Er is meestal een speciale plaats aangewezen waar deze voorstellingen opgevoerd worden (tempelplein, paleiszaal). 

 • Welke dansen behoren tot voorstellingsdans?

  - Magische dans 

  - De daaruit voortgekomen religieuze dans zoals men die vindt in India, Indonesië, Japan e.d.

 • Welke vormen hadden ook een religieuze oorsprong?

  Oude Griekse theatervormen als tragedie en komedie.

 • 2 Renaissance, Carpe Diem 1400-1600

 • Welke 2 dansvormen blijven eigenlijk altijd naast elkaar bestaan?

  Sociale dans en voorstellingsdans.

 • Van welke 2 dansvormen zie je kenmerken terug in onze huidige theaterdans?

  Van sociale dans en voorstellingsdans.

 • Waar is de manier van afkomstig waarop we onze theaters vormgeven en voorstellingen maken?

  Van het oude Griekse theater.

 • Waar komen de danstechniek en de soort dansen uit voort? 

  Uit de hofdans.

 • Voor de ontwikkeling van welke dans was de hofdans heel belangrijk?

  Klassiek ballet.

 • Hoe noemen we klassiek ballet tegenwoordig?

  Academische dans.

 • Hoe heet de periode in de geschiedenis waarin de hofdans heel belangrijk werd?

  De Renaissance.

 • Waar was de Renaissance een reactie op?

  De Renaissance was eigenlijk een reactie op de manier van leven in de middeleeuwen. De kerk had het voor het zeggen en iedereen moest zich aan hun regels en wetten houden. Mensen werden bang gemaakt voor de hel en de verdoemenis. 

 • Wat was het levensmotto in de Middeleeuwen? Leg uit.

  Memento Mori = gedenk te sterven. Het hele aardse bestaan was gericht op de dood en het leven na de dood. Je moest op aarde goed je best doen om een plekje in de hemel te verdienen.

 • Waarom noemen ze de Middeleeuwen ook wel eens de Dark ages?

  Het was niet zo vrolijke tijd:

  - er werd veel oorlog gevoerd

  - er waren veel levensbedreigende ziektes (pest, cholera)

  - de meeste mensen waren erg arm.

 • Wat betekent het woord Renaissance?

  Wedergeboorte.

 • Wat gebeurde er in de Renaissance?

  Er is een herontdekking van de klassieke oudheid.

 • Wat en wanneer was de klassieke oudheid?

  Tijd van de Grieken en de Romeinen: 3000 voor Chr. - 400 na Chr.

 • Hoe leefde men in de tijd van de Grieken en Romeinen?

  Men hield van het leven:

  - Van de natuur

  - Van sporten (bv. Olympische Spelen)

  - Van kunst

  - Van de liefde.

 • Wat was het levensmotto in de Renaissance? Leg uit!

  Carpe Diem = pluk de dag.

  Men wilde genieten van elke dag en alles uit het leven halen wat er in zat.

 • Wat kwam er in de Renaissance nog verder op gang ten aanzien van de persoon?

  Individualisme (Je mocht iets willen voor jezelf).

 • Op welke 3 vlakken was het individualisme belangrijk?

  In de maatschappij, de kunst en de cultuur. 

 • Wat is een elite?

  Bevoorrechte groep mensen.

 • Waren de veranderen in de Renaissance voor iedereen?

  De veranderingen werden slechts door een bevoorrechte groep mensen ingezet, maar hadden toch een grote invloed door de boekdrukkunst en door de rondtrekkende reizigers en kunstenaars.

 • Wat deed de boekdrukkunst voor de Renaissance?

  Boeken en geschriften (en cultuur) werden zo over heel Europa verspreid.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.