Samenvatting Reader Rechtsgeschiedenis

-
313 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Reader Rechtsgeschiedenis

 • 0 Inleiding

 • Aan welke criteria moet een op schrift gestelde wetgeving voldoen om aan de definitie van het begrip codificatie te voldoen?
  • Dient het geheel van een bepaald rechtsgebied op schrift vast te leggen
  • Uitgevaardigd door de overheid
  • Bevat geen casuïstische maar algemene rechtsregels
  • Rechtsregels brengen een ordening aan in de juridische materie en zijn in een begrijpelijke taal gesteld
  • Geldt voor iedereen op gelijke wijze in de gehele nationale staat
  • Rechtsregels richten zich niet naar historische toevalligheden, maar zijn opgesteld op grond van doelmatigheid
  • Rechter dient gebonden te zijn door codificatie
 • 1.1 Codex Hammurabi

 • Waarom zijn er schrijvers die menen dat de Codex Hammurabi geen codificatie was?
  De codex Hammurabi bestond uit artikelen in de vorm van een casuïstische rechtsregel, gevolgd door een rechtsgevolg. Een codificatie bevat juist algemene rechtsregels. Daarnaast ontbraken in de Codex Hammurabi rechtsregels over de veehouderij, naast de landbouw een belangrijk onderdeel van de Babylonische economie; de codex beschreef dus waarschijnlijk niet het volledige recht.
 • Wanneer heerste Hammurabi als zesde koning van Babylon?
  1792 v.Chr. - 1750 v.Chr.
 • 1.2 Athene

 • Welk betoog voert Plato in de uiteenzetting van Clinias van Knossos, die tot vandaag de dag steeds weer terugkomt bij juristen die zich gedachten maken de wijze waarop wetgeving opgesteld dient te worden?
  Dat wetten zich voegen naar de geografische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden van de bewoners.
 • 1.2.1 Draco

 • Als wat staat Draco bekend en waarom spreken we nog steeds van een draconische maatregel?
  Draco was de eerste wetgever van Athene. Hij ging in 624 v.Chr. Het Atheense recht codificeren. Voor die tijd bestonden er mondeling overgeleverde wetten die een grote rechtsonzekerheid met zich meebrachten. Op heel veel delicten stond de doodstraf, vandaar de Draconische maatregel.
 • Hoe en wanneer werden de wetten van Draco bekendgemaakt in Athene?
  De wetten werden in 621 v.Chr. Bekend gemaakt op drie houten borden, die als een postkaartenstandaard rond konden draaien, opgesteld op een voor iedereen toegankelijke plaats in de stad.
 • 1.2.2 Solon

 • In welke periode leefde Solon?
  Ca. 638 - 558 v.Chr.
 • Welke twee belangrijke hervormingen voerde Solon door in de Atheense samenleving?
  • Hij schafte de schuldslavernij af.
  • Alle burgers van Athene werden betrokken bij de totstandkoming van besluiten. Bezit, en niet afkomst, werd bepalend voor de maatschappelijke positie van de burgers van Athene.
 • Wat was het kernwoord van de wetten van Solon en hoe zorgde zijn wetgeving voor rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers?
  Het kernwoord was solidariteit. Door rechtsingang te verlenen aan alle burgers en zo het vervolgingsmonopolie bij de staat neer te leggen, en door enkel nog recht te spreken op basis van de geschreven teksten, werd rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor alle burgers gecreëerd.
 • 1.2.3 De jury in Athene

 • Op welke twee wijzen kon in Athene de strafmaat worden vastgesteld?
  • Op bepaalde overtredingen stonden vaste straffen.
  • De aanklager kon een straf voorstellen, en de gedaagde kon met een strafmaat komen, waarna de jury tussen de twee straffen diende te kiezen.
 • Hoe kwam de jury in Athene tot een uitspraak?
  De juryleden dienden in een geheime stemming een schijfje ten faveure van de eiser of de gedaagde in een kan te laten vallen, waarna een telling plaatsvond. De meerderheid gaf de doorslag.
 • Welke regel bestond er in Athene die bedoeld was om het aantal rechtszaken te beperken?
  De eisende partij moest minimaal 1/5e van de stemmen van de juryleden binnen halen, anders was een boete verschuldigd.
 • Hoe werd bepaald wie op een zittingsdag in Athene de jury moesten bemannen?
  Door middel van een lotingsapparaat werd uit de totale populatie van 6000 juryleden een willekeurige groep burgers geselecteerd.
 • Uit hoeveel juryleden bestond de jury in Athene?
  De jury bestond uit 201 personen voor kleine zaken tot de volledige groep van 6000 voor belangrijke zaken.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wanneer begon de Study Group on a European Civil Code?
In 1999
Wat is UNIDROIT en wanneer werd het opgericht?
Een intergouvernementele organisatie die als doel heeft het internationale privaatrecht te harmoniseren.
Wanneer werden de eerste internationale standaardmaten vastgesteld door de 'conférence générale des poids et mesures'?
In 1889.
Welke twee doelen werden steeds onderstreept door alle bekende personen die zich vanaf de Middeleeuwen (te beginnen met de Italiaanse dichter Dante Alighieri (1265 - 1321)) gedachten maakten over een verenigd Europa?
Onderlinge geschillen alleen nog op vreedzame wijze beslechten, handelsbevordering.
Door welk verdrag zijn tegenwoordig veel internationale handelstransacties gereguleerd?
Contracts for the International Sale of Goods (CISG)
Welke twee grote blokken ontstonden er wereldwijd in de 19e eeuw, als gevolg van kolonialisme en legal transplants?
- De common law, vanuit het Verenigd Koninkrijk, zijn koloniën en de Verenigde Staten.
- De covol law, vanuit Frankrijk en Duitsland.
Wanneer kreeg Eduard Maurits Meijers van de Nederlandse regering de opdracht tot het ontwerpen van een nieuw BW?
In 1947.
Waarom kwam het na WOII relatief snel tot een opdracht tot hervorming van het BW?
De oorlog vormde een periode van coöperatie tussen door verzuiling strikt gescheiden groepen en een fundamentele bezinning op de inrichting van Nederland na de bevrijding.
Waaraan is volgens Paul Scholten (1875 - 1946) de rechter minstens net zo belangrijk gebonden als aan de wet en het recht?
De gemeenschap waarin hij rechtspreekt, maar ook het eigen geweten.
Wat kenmerkte het werk van de Franse rechter Paul Magnaud (1848 - 1926) en waarom was hij uniek?
Hij kon zich niet vinden in een strakke toepassing van het recht, had oog voor de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en wees op het feit dat het positieve recht niet aansloot op de maatschappelijke omstandigheden.