Samenvatting Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht

-
ISBN-10 901311119X ISBN-13 9789013111194
268 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht". De auteur(s) van het boek is/zijn Peter W van Wijck Peter van Wijck. Het ISBN van dit boek is 9789013111194 of 901311119X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht en efficiëntie een inleiding in de economische analyse van het recht

 • 1 Inleiding

 • Welke vraag staat centraal binnen de rechtseconomie?
  Welke invloed oefent het recht uit op individuen?
 • Welke vraag staat centraal binnen de rechtseconomie?
  Welke invloed oefent het recht uit op het gedrag van individuen?
 • Wat is nutsmaximaliserend gedrag?
  Uit de beschikbare mogelijkheden zal men altijd kiezen voor de optie die volgens hun voorkeuren het beste is
 • Welke veronderstelling zit er binnen de rechtseconomie m.b.t gedrag?
  Mensen gedragen zich nutsmaximaliserend.
 • Welke 2e vraag  (naast welke invloed het recht heeft op gedrag) staat centraal?
  Welk effect hebben de rechtsregels op de maatschappelijke welvaart?
 • Hoe noem je een nieuwe situatie waarbij alle individuen het beter of even goed vinden dan daarvoor?
  Pareto-verbetering.
 • Wat is het Pareto optimum?
  Punt waarbij er geen Pareto-verbetering meer kan zijn, dus mogelijkheid is voor nieuwe situatie zonder dat daar iemand op achteruit gaat.
 • Waarom is Hicks-Kaldor verbetering ontwikkeld na Pareto?
  Omdat de invoering van een regel er vaak niet toe zal leiden dat iedereen beter af is.
 • Wat is het Hicks-Kaldor criterium?
  Er is een verbetering van de maatschappelijke welvaart indien er sprake is van een verandering waarbij alle betrokken individuen erop vooruit zouden kunnen gaan; de winst van de winnaars is zo groot dat zij het verlies van de verliezers zouden kunnen compenseren.
 • Hicks-Kaldor in het kort?
  opbrengsten van maatregel > kosten maatregel.
 • 2 Welvaart, markten en overheid

 • Wat is nutsmaximaliserend gedrag?
  Hierbij kiest een individu de best mgelijke optie
 • Welke vragen moet je stellen om het keuzegedrag van een individu te bepalen?
  - Hoe zien de voorkeuren van het kiezende individu eruit?
  -Welke keuzemogelijkheden heeft hij?
 • Bij de voorkeur van individuen worden drie veronderstellingen gemaakt, welke?
  1. Er is sprake van volledige voorkeursordening. Dit betekent dat je kan aangeven van ieder pakket welke je beter vindt dan een ander.
  2. De voorkeursordening is transitief. Als A beter is dan B en B beter is dan C, is A ook beter dan C.
  3. Individuen prefereren meer boven minder.
 • Wat is een indifferentiecurve?
  Dit is een weergave van goederencombinaties waartussen een individu indifferent is. De goederencombinaties leveren hem hetzelfde nut op.
  Goederen op een hogere curve worden geprefereerd boven goederen op een lagere curve.
 • Wat is maatschappelijke welvaart?
  Dit is het gezamenlijke welbevinden van de individuen in de samenleving
 • Wat is het Pareto-criterium?
  Er is sprake van een toename in de gezamenlijke welvaart, indien het nut van een of meer individuen groter wordt, zonder dat het nut van enig ander individu kleiner wordt.
 • Wanneer is het Pareto-optimum bereikt?
  Als er geen Pareto verbetering meer mogelijk is.
 • Op welke manier is nut te meten?
  Cardinale schaal en ordinale schaal
 • Wat is meten via ordinale schaal?
  Hierbij wordt er slechts betekenis toegekend aan het groter of kleiner zijn van getallen.
 • Wat is meten via cardinale schaal?
  Hierbij is niet alleen het groter of kleiner zijn van een getal van belang, maar ook de verhouding tussen de getallen/
 • Wat is het Hicks-Kaldor-criterium?
  Bij dit criterium kunnen de mensen die erop vooruit gaan, de mensen die erop achteruit gaan compenseren, zonder zelf geld te verliezen.
 • Wat is een kosten/baten analyse?
  Hierbij worden de voor- en nadelen van een maatregel geïnventariseerd en zo veel mogelijk in financiële termen uitgedrukt.
 • Welk effect heeft specialisatie op de omvang van de productie?
  De productie neemt toe. Wanneer men zich specialiseert in een onderdeel van het productieproces, kan je meer produceren op 1 dag.
 • Wat zijn transactiekosten?
  Dit zijn kosten die voortkomen uit activiteiten die moeten worden verricht indien men als vrager of aanbieder op de markt optreedt.
 • Hoe worden transactiekosten vermeden?
  Transactiekosten ontstaan door te handelen op de markt. De kosten kunnen worden voorkomen door zelf dit product te gaan ontwikkelen, oftewel een bedrijf opzetten.
 • Wat is een markt met volledige mededinging?
  Hier worden homogene producten verhandeld waarbij er veel vragers en aanbieders zijn.
 • Wat is een homogeen product?
  Dit is een product dat door de consument als identiek wordt beschouwd.
 • Wat is de marginale opbrengst?
  Dit is de verandering in de totale opbrengst die optreedt wanneer de aanbieder erin slaagt een extra eenheid van het goed te verkopen.
 • Wat zijn constante kosten?
  Dit zijn kosten die onafhankelijk zijn van de productieomvang.
 • Wat zijn variabele kosten?
  Dit zijn kosten die mee veranderen met de productieomvang. Denk aan grondstoffen
 • Wat zijn de totale kosten?
  Dit zijn de variabele- en constante kosten bij elkaar opgeteld
 • Wat is het consumentensurplus?
  Dit is het totale ruilvoordeel die de consumenten realiseren
 • Wat is het producentensurplus?
  Dit is het totale ruilvoordeel dat de producenten realiseren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarom is het verweer door producenten gebruikt van eigen schuld slachtoffer geïntroduceerd bij productaansprakelijkheid?
Om te zorgen dat consumenten ook nog zelf zorg in acht nemen.
Als klanten onvolledige informatie hebben, welke aansprakelijkheidssystemen leiden dan tot efficiënte uitkomst?
Schuld- en risicoaansprakelijkheid zijn efficiënt maar niet geen aansprakelijkheid! 
Als klanten volledige informatie hebben, welke aansprakelijkheidssystemen leiden dan tot efficiënte uitkomst?

Allemaal
 • geen aansprakelijkheidssysteem: lost zich op door marktwerking. 
 • schuldaansprakelijkheid
 • risicoaansprakelijkheid 


In alle gevallen betracht de producent uiteindelijk de efficiënte mate van zorg en kopen de consumenten op basis van de door hen juist ingeschatte effectieve prijs een efficiënte hoeveelheid van het product. 
Wat is het verschil tussen volledige en onvolledige informatie die klanten hebben over de risico's van producten?
 • volledige informatie: klant weet precies welke risico's er verbonden zijn aan de consumptie van het product. 
 • onvolledige informatie: klant weet dat er risico's zijn maar niet welke. 
Bij aansprakelijkheid van producten voor schade van niet-klanten is het efficiënte aansprakelijkheidssysteem in een bilaterale ongevalssituatie:
volgens 5.5 dus:

 • Risicoaansprakelijkheid met beroep op eigen schuld slachtoffer
 • schuldaansprakelijkheid (strikte en beroep op eigen schuld slachtoffer)
 • comparatief stelsel 
Bij aansprakelijkheid van producten voor schade van niet-klanten is het efficiënte aansprakelijkheidssysteem in een unilaterale ongevalssituatie:
Risicoaansprakelijkheid,  producent draait op voor kosten van zorg en verwachte schade. Bij schuldaansprakelijkheid worden de kosten van schade niet meegenomen in het proces, producent zal gewoon aan de wettelijke norm voldoen.
Wat is een verschil tussen schade bij derden en bij klanten?
Klanten kunnen een afweging maken en een product niet kopen, niet-klanten met schade hebben die keus niet.
Wat hebben de schade bij derden en bij klanten gemeen?
Als producent aansprakelijk is, zullen de kosten daarvan tot uitdrukking komen in de prijs van het product.
Als je stelt dat de producent van een product een dader kan zijn, zijn er 2 soorten schade. welke?
 1. schade veroorzaakt bij klanten
 2. schade veroorzaakt bij derden 
Bij bilaterale ongevallen is er geen systeem in staat om op elk punt een efficiënte uitkomst tot stand te brengen. Waarom is dat niet erg?
De vraag: welke is het minst slecht? is nog steeds nuttig om te beantwoorden.