Samenvatting Recht lezen 1

ISBN-13 9789046904305
876 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht lezen 1". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789046904305. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht lezen 1

 • 3 & 4 Woordenlijst

 • Aannemelijk
  geloofwaardig, acceptabel
 • Aanspannen
  Strakker spannen, aanhangig maken
 • Appellabel
  Procesrecht: Vatbaar voor hogerberoep
 • Beschikken
  beslissen over, gebruik maken van
 • De bestuursdwang
  Feitelijk optreden bestuursorgaan tegen in strijd met wettelijk voorschrift
 • De burgerlijke ongehoorzaamheid
  Niet opvolgen van een bevoegd gegeven bevel door burgers
 • De chaos
  ordeloze massa, warboel
 • Circa
  Omstreeks ongeveer
 • Citeren
  een passage uit andermans werk overnemen, aanhalen
 • creëren
  scheppen, voortbrengen
 • disproportioneel
  naar verhouding onjuist
 • de dwangsom
  bedrag dat een veroordeelde moet betalen zo vaak hij niet aan de veroordeling voldoet.
 • escaleren
  steeds erger worden, zich geleidelijk uitbreiden
 • de executie
  voltrekking, terechtstelling
 • de executieverkoop
  keer dat iemands goederen verkocht worden om et de opbrengst zijn schulden te betalen.
 • executoriaal
  ter uitvoering van het vonnis.
 • finaal
  het einde betreffend, volslagen, volstrekt
 • gedoemd
  voorbestemd zijn, niet kunnen ontkomen aan
 • gelimiteerd
  beperken, begrenzen
 • gerezen (conflict)
  een geschil is ontstaan
 • de grosse
  afschrift van een vonnis
 • in goede justitie
  rechtvaardig, volgens het recht
 • inroepen
  verzoeken, vragen
 • intensiveren
  intensiever maken
 • kamergewijs
  huis waar kamers worden verhuurd
 • limiteren
  beperken, begrenzen
 • maximeren
  bovengrens vaststellen voor iets
 • De moraal
  ideeën over goed en slecht
 • Het moreel
  gegrond op innerlijk gevoel van goed en kwaad.
 • Nopen
  ergens toe noodzaken, dwingen
 • Onevenredig
  In verhouding tot iets anders niet van de juiste maat of hoeveelheid.
 • het oogmerk
  de bedoeling, het doel
 • op alle dagen en uren
  op elk moment van de dag
 • Op de minuut
  stipt
 • opeisen
  met nadruk eisen dat iets gegeven wordt, aanspraak maken op.
 • openstaan
  niet gesloten zijn, niet betaald zijn
 • publiekrechtelijk
  wat behoort tot de rechtsregels waarin de verhouding tussen burger en overheid staan.
 • de rechtspersoon
  Alles buiten de mens wat onderwerp van rechten kan zijn
 • regulier
  regelmatig, volgens orde
 • resumeren
  kort samenvatten
 • ruimte bieden
  plaats maken
 • toekomen (bevoegdheid)
  een bevoegdheid krijgen
 • toucheren
  aanraken, in ontvangst nemen
 • veilen
  in het openbaar verkopen
 • verbeuren
  kwijtraken als straf of boete
 • verlenen
  schenken, toestaan, verschaffen, geven
 • De vete
  blijvende vijandschap
 • Voormelde
  hierboven vermeld
 • Weerspreken
  tegen spreken
 • Wegens
  In verband met, om
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Zien op
Uitzicht hebben op
Zich op het standpunt stellen
Hoe je over iets denkt
Zich onthouden van
Het niet meedoen, ontzegging
Zich ervan vergewissen
Zekerheid over iets krijgen
Wederrechtelijkheid
Tegen het recht in
Waardering
Het op prijs stellen, waarde bepaling
Waarborgen
Instaan voor iets
Vrees
Angst, schrik
Voorts
Verder, bovendien
Vondeling
Gevonden kind