Samenvatting Recht, vaardig en zeker : een inleiding in het recht

-
ISBN-10 9089742964 ISBN-13 9789089742964
909 Flashcards en notities
40 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Recht, vaardig en zeker : een inleiding in het recht". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van J C Hage. Het ISBN van dit boek is 9789089742964 of 9089742964. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Recht, vaardig en zeker : een inleiding in het recht

 • 1 -

 • Welke 4 opvoedingstijlen van Baumrind zijn er?
  Affectief, autoritair, passief, verwaarlozend/verwerpend
 • 1.1 Het verhaal van Polemos, Communio en Servanda

 • - Op Polemos gold het 'recht' van de sterkste -> daardoor stierven de mensen uit -> Polemos werd kolonie van Hobbesia.

  - Op Communio gold het 'gemeenschappelijk' eigendom -> daardoor leefde iedereen van de natuur -> uiteindelijk stierf ook daar bijna iedereen van de honger -> overlevenden stapte af van het 'gemeenschappelijk' eigendom.

  - Op Servanda gold dat niemand zich ergens aan hoefde te houden; hierbij ging het om beloftes, afsprakes enz -> dit werkte niet, iedereen werd er slechter van -> nieuwe regel; mensen moesten hun beloftes nakomen -> ontstaan bloeiende handel en welvaart -> filosoof zei: het kan soms in je eigen belang zijn als je plichten krijgt.

 • 1.2.1 Rechtshandhaving

 • Door bepaalde problemen werd er een groep jongemannen gevormd met vertegenwoordigers uit alle families; onder leiding van het stamhoofd zouden zij zorgen dat de beslissingen van het hoofd uitgevoerd werden -> zij stelden de 'politie voor'.
 • 1.2.2 Rechtsontwikkeling

 • Door het vele werk liet het stamhoofd de regels van de stam opschrijven. Ook liet hij een rechter aanstellen die namens het stamhoofd bepaalde conflicten moest beslechten.

  Na het groter worden van de stam -> meer rechters -> sommige regels gaven geen duidelijk antwoord waardoor er rechtersrecht ontstond en de rechters soms zelf beslissingen namen -> ontstaan nieuwe (ongeschreven) regels; precedent (jurisprudentie) -> later werd de regel verfijnd.

 • 1.2.3 De stand der Juristen

 • Door het ontstaan van veel nieuwe regels die niet werden opgeschreven -> rechtsongelijkheid -> het stamhoofd die inmiddels de titel 'koning' had besloot dat mensen die het niet eens waren met een beslissing van de rechter, in beroep konden gaan bij hem zelf. Uiteindelijk liet de koning een gerechtshof aanstellen -> deze zorgde ervoor dat overal op Hobbesia dezelfde regels golden. Hierbij is het begrip 'uniform recht' van toepassing.

  Nadat het recht op Hobbesia steeds ingewikkelder werd gingen een aantal mensen zich specialiseren in de regels en beslissingen die werden gemaakt -> deze juristen gaven adviezen aan de mensen en vestigden zich uiteindelijk als advocaten. De behoefte aan juristen (die overigens alleen te betalen waren voor mensen met geld) maakte dat er behoefte was aan opleidingen voor juristen -> juristenschool (Bolence).

 • 1.2.4 Staatsinrichting

 • Veel families wilden een stamhoofd leveren -> één familie het sterkt -> de vertegenwoordiger van de familie liet zich 'koning' noemen -> vertegenwoordigers van andere families kregen een plaats aan het hof van de koning (op voorwaarde dat zij de koning zouden steunen).

  De koning was de hoogste rechter, maar liet het werk uitvoeren door rechters. Hij bepaalde ook welke regels als basis voor het recht golden en was het hoofd van de politie die het recht handhaafde. Ook was hij aanvoerder van het leger.

  Soms misbruiken mensen hun macht -> een koning wilde oorlog voeren maar had geld nodig, dat de rijkere bevolking moest betalen in de vorm van belasting -> de adel was bereid te betalen op voorwaarde dat de koning inperkingen op zijn macht toestond -> enkele fundamentele rechten van burgers moesten worden gerespecteerd -> dit was de eerste stap naar structurele inperking van de macht van de koning -> daarna moest hij zijn macht delen met vertegenwoordigers van de belangrijkste families -> later kreeg iedereen die belasting betaalde inspraak -> ontstaan volksvertegenwoordiging.  ('No taxation without respresentation!') -> volgende stap was het ontstaan van onafhankelijke rechters, zij waren enkel nog gebonden aan het recht.

  Na verloop van tijd maakte de vertegenwoordigers van het volk en de koning samen het recht -> volksvertegenwoordigers.

  Ten slotte werd de koning aan regels gebonden -> de overheid is er om rechten van burgers te dienen (Johannes Lokker), daarom is het van belang dat ook de koning zich aan de wetten moet houden.

 • 1.4 De Outopische Unie

 • Er werden afspraken gemaakt tussen de verschillende eilanden om elkaar niet aan te vallen en soms zelfs te helpen; verdragen -> zo ontstonden er rechten en plechten voor de eilanden, maar ook regels -> John Money bedacht uiteindelijk dat de bevolking op elk eiland, onder leiding van hun koning, de bleef -> enkel voor een aantal onderwerpen zouden de eilanden samen werken -> ontstaan Outopische Unie (goed voor economie van de eilanden en ontstaan van ontzettend veel economische contacten).
 • 1.5 De overheid en het recht

 • De hofhouding van de koning (vroeger) is uitgegroeid tot ingewikkeld staatsapparaat met vele ambtenaren. Deze ambtenaren moeten worden betaald en o.a. daarom heft de overheid belastingen.

  Ook rechters moeten hun beslissingen baseren op rechtsregels. De overheid heeft deze rechtsregels gemaakt. Ondanks alles moeten ook de overheid en de rechters zich houden aan de rechtsregels. Zo kun je concluderen dat niet de overheid de baas is, maar het recht.

 • 2 De wereld van het recht

 • recht is een geheel van normen en waarden die op een bepaalde plaats en tijd gelden. 
 • het valt niet mee om recht te studeren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke 4 opvoedingstijlen van Baumrind zijn er?
Affectief, autoritair, passief, verwaarlozend/verwerpend
Wat houdt schadevergoeding in?
Een geldelijke straf die een misdadiger moet betalen
Wanneer spreken we van extensieve interpretatie?
We spreken van extensieve interpretatie wanneer het toepassingsbereik van de regel als het ware een beetje is 'opgerekt'. Bijvoorbeeld bij de rechters in het Elektriciteitsarrest in art. 310 Sr. 
Wat wordt bedoeld met de legitimatiefunctie?
Wanneer interpretatiemethoden behulpzaam zijn als de rechter zijn oordeel moet motiveren. 
Wat wordt bedoeld met de heuristische functie?
Betrekking op de psychologische kant van de rechtsvinding. 

(bijv. rechter weet niet of tongzoen een geval is van seksueel binnendringen --> wetsgeschiedenis te rade gaan om te kijken of de wetgever de bedoeling had dat dergelijke gevallen onder de regel zouden vallen)
Welke twee functies hebben interpretatiemethoden?
1. Heuristische functie
2. Legitimatie- of rechtvaardigende functie
Wat is een modern voorbeeld van systematische interpretatie?
De uitleg van wettelijke bepalingen zodat ze in overeenstemming zijn met het Europees recht, bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnen.
Wat wordt bedoeld met systematische interpretatie?
Bijv.
De wijze waarop Besier artikel 310 Sr interpreteerde, namelijk op grond  van de systematische  samenhang tussen dit artikel en art. 31 Auteurswet. Deze wijze van interpreteren wordt wel systematische interpretatie genoemd.
Wat wordt bedoeld met wetshistorische interpretatie?
Als de wetshistorie wordt geraadpleegd om de bedoeling van de wetgever op te sporen en om die basis te kiezen voor een bepaalde interpretatie van een regeling.