Samenvatting Rechtssociologie

113 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Rechtssociologie

 • 1 Wat is rechtssociologie?

 • Wat bestuderen de rechtssociologen?
  De wederzijdse beïnvloeding van het recht en de samenleving
 • 1.1 wat is recht?

 • Hoe zien de juristen het recht?
  Als een geheel van regels die hun oorsprong in de bronnen van het recht vinden
 • Hoe zien Filosofen het recht?
  Ideaalbeeld als systeem van waarden = principes die het soc. Leven structuur geven
 • Hoe zien sociologen het recht ?
  Als een sociaal fenomeen geheel van collectieve gedragingen en normen die sociaal leven structureren
 • 1.1.1 Law in de books vs Law in action

 • Roscou Pound tehorie :
  Juristen
  :
  - Juridische puzzel oplossen     
  → raadplegen van wetten,...

  Rechtssociologen:

  - Bestuderen: functies, structuren en personen binnen juridische instituties -        Aandacht praktijk
  
 • Wie doet er aan  is Law in books en hoe?
  Juriste d.m.v raadplegen van wetten op juridice puzzelstukken op te lossen
 • Wie doet er aan  is Law in action en hoe?
  Rechtssociologen door het bestuderen van personen, functies, structuren binnen de  juridische
  instituties
 • Geef voorbeelden van middelen om aan  Law in books te doen
  Wetteksten , vonnisen,arumenten,oplossingen
 • Geef voorbeelden van middelen om aan  Law in action te doen
  Totstandkomingen bestuderen,effecten,praktijken,problemen
 • 1.1.1.1 Rechtsstaat en the rules of law

 • Wat was de eis van the rules of laws ?
  Democratische regels = macht beperking priv/pub machtsfactoren
 • 1.1.1.1.1 Juridisering

 • Geef de voordelen en nadelen van de juridisering
  - +: emancipatie achtergestelde groepen, normeren private:
  onnodig formalisme, kosten regeldruk → rechtssociologen neutraal
 • Wat was een belangrijk onderzoek terrein?
  De kloof tussen en pretenties en prestaties ju
 • 1.1.1.1.1.1 Instrumente en expressive functie van het recht

 • Geef het verschil tussen de instrumentele en expressieve functie van het recht?
  - Instrumentele functie: zinvolle middelen + geschikte instrumenten

  - Expressieve functie: soc. pol. waarden + bv rechtsbescherming vh individu
 • 1.1.1.1.1.1.1 Het tweerichtingsverkeer tussen het recht en de samenleving

 • Rechtssociologie = De empirische wetenschappelijke discipline die de wederzijdse beïnvloeding van recht en samenleving bestudeert
 • 1.1.1.1.1.1.1.1 Hoe krijgt recht betekenis in de maatschapij?

 • Hoe krijgt recht betekenis in de maatschappij?
  Door de kijken naar de achterliggende context en effecten  van het recht
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is het verschil tussen een rechtstaat en een verzorgingsstaat?
Een rechtstaat zorg ervoor dat de acties van de staat gebonden zijn aan de wet.

een verzorgingsstaat regulieren van het welzijn van de burger
Kan recht verandering in morele normen bij burgers bewerkstelligen?
Sumner: “Law cannot make mores, morality cannot be legislated” →  Alleen als de wetten overeenstemmen met dieperliggende morele normen hebben ze effect
Rechtsverhoudingen en machtsverhoudingen geef  paar voorbeelden van vragen aan de welke ze moeten antwoord geven
- Spanning Recht & Macht
- In hoeverre is Recht een Verlengstuk van Maatschappelijke Macht?
-Klassenjustitie & rechtsongelijkheid
Geef de karakteristieken van de rechtssociologie ?
- Effectuering van Regels en Rechten
- Rechtsverhoudingen en Machtsverhoudingen
- Recht en Organisatie
- Recht en Sociale Verandering
In wat kenmerkt zich de naoorlogse sociologie?
Meer verfijnde 
-begrippen
-methode
-onderzoeken
-meer gespecialiseerde onderwerpen
- Onderzoek in testen over opvattingen van burgers over recht 
Weber op basis van wat vergelijkt hij de organisatievormen in een rechtssysteem ?
op basis van rationalisering van besluitvorming en bureaucratisering 

(nodig voor rechtszekerheid en voorspelbaarheid, voor kapitalisme)
Durkheim voor wat moest het recht tevens dienen in de samenleving ?
 Als empirische indicatie voor de stand van maatschappelijke ontwikkeling
Op wat had Marx kritiek in zijn werk ?
Op het recht  als afspiegeling van eigendomsverhouding in de maatschappij
Rousceau Pound wat wat zijn gedachtegoed en van wie had hij deze ?
Van Jehring

-recht moet individuele en de maatschappelijke belangen beschermen
- Kijken naar doelen van regels en hun effecten in de maatschappij
- Social engineering

(recht als middel voor nastreven bepaalde waarden en belangen: van law in the books  --> law in action )
In wat ligt het zwaartepunt van de rechtsontwikkeling  (Jhiring en Enrich) ?
In de maatschappij