Samenvatting rechtsstaat

-
ISBN-13 9789086742332
230 Flashcards en notities
18 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "rechtsstaat". De auteur(s) van het boek is/zijn 2. Het ISBN van dit boek is 9789086742332. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - rechtsstaat

 • 1.1 Paragraaf 1

 • Definitie van Rechtsnormen
  Gedragsregels die door de overheid wettelijk zijn vastgelegd.
 • 3 Redenen voor Rechtsnormen
  • Het maatschappelijk leven blijft geordend
  • Je lost een conflict op
  • Gebaseerd op Normen en Waarden van de meeste mensen in de bevolking
 • Definitie van rechtsstaat
  Een staat waarin burgers door grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid.
 • Het doel van een rechtsstaat
  Het beschermen van de burgers tegen machtsmisbruik van de overheid.
 • Nederland werd in 1848 een parlementaire democratie door meneer Thorbecke. Hij heeft meegeholpen aan het plan van Trias Politica. Vanaf dat jaar zijn we geen absolute monarchie meer.
 • Vanaf 1919 hebben we algemeen kiesrecht. Alle mannen en vrouwen mogen stemmen voor de nieuwe volksvertegenwoordigers.
 • Definitie van een dictatuur
  1 persoon of kleine groep mensen heeft de macht. De grondrechten worden niet gerespecteerd.
 • 2 onderdelen van de rechtstaat
  Publiekrecht en Privaatrecht/Burgerlijk recht
 • Publiekrecht. Definitie + 3 onderdelen
  Regelt de inrichting van de staat en de relatie tussen burgers en overheid.

  1. Staatsrecht; bevat regels voor inrichting van Nederland.
  2. Bestuursrecht; bevat regels over verhouding tussen burgers en overheid.
  3. Strafrecht; bestaat uit alle wettelijke regels die aangeven welk gedrag wel/niet strafbaar is.   
 • Privaatrecht/Burgerlijk recht. Definitie + 3 onderdelen
  Regelt de betrekkingen tussen burgers onderling. 

  1. Personen- en familierecht; regelt de zaken zoals huwelijk en adoptie
  2. Ondernemingsrecht; onder welke voorwaarden mag je een vereniging oprichten?
  3. Vermogensrecht; alle zaken die te maken hebben met iemands vermogen (geldzaken) zoals een huis kopen of huren.   
 • 1.2 Paragraaf 2

 • Kenmerk/Definitie van Rechtstaat
  Veiligheid voor de burgers. De burgers moeten gelijk worden behandeld en in vrijheid kunnen leven.
 • 3 Grondbeginselen van de rechtsstaat
  1. Verdeling van de macht (trias politica)
  2. Grondrechten staan vast in de grondwet
  3. Legaliteitsbeginsel 
 • Hoe kan je zien dat er onafhankelijke rechters zijn in een land?
  • Rechters zijn voor het leven benoemd (je kunt ze niet ontslaan)
  • Je kan rekenen op eerlijke rechtspraak (meningloos)
  • Mensen kunnen geen eigen rechter gaan spelen
  • Je word beschermt voor de overheid
 • 2 soorten grondrechten
  1. Klassieke grondrechten
  2. Sociale grondrechten
 • Wie veranderd de rechtsregels?
  Eerste en Tweede kamer
 • Klassieke grondrechten
  De overheid moet deze rechten garanderen:
  • Gelijke behandeling
  • Vrijheid van godsdienst
  • Vrijheid van meningsuiting 
 • Sociale grondrechten
  De overheid kan deze rechten niet garanderen, maar kan wel haar best doen.
  • Rechten op je werk
  • Woongelegenheid
  • Veiligheid op werk 
 • Definitie van Legaliteitsbeginsel
  De overheid mag alleen beperkingen opleggen aan de vrijheid van burgers als die beperkingen in wetten zijn vastgelegd.
  • Strafbaarheid
  • Strafmaat
  • Ne bis in idem-regel  
 • 2.3 hoofstook 1

 • referendum
  kiesgerechtigde burgers mogen rechtstreeks stemmen over een politiek vraagstuk of wetsvoorstel
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is de discussie over de Nederlandse identiteit
De vraag is hoe Nederlands iemand is. Nederland is multicultureel en is iemand dan wel echt 100% Nederlands? Daar zijn verschillende meningen over.

Loyaliteit: hoe getrouw ben je aan jouw groep.  
Hoe kunnen bindingen veranderen?
De samenleving verandert constant. Dat komt door de globalisering en europeanisering. 

Doordat jongeren gaan studeren in het buitenland en andersom heb je te maken met internationale economische bindingen. Maar dat kan ervoor zorgen dat migranten zich minder verbonden kunnen voelen met hun eigen land.
Wat zijn politieke bindingen?
Mensen kunnen niet alles zelf regelen en dit gebeurt voornamelijk met behulp van de overheid (geregeld door de politiek)

sociaal contract houd in dat er een afspraak is dat de bevolking zich houd aan de regels die door de politiek zijn vastgesteld.
Wat zijn cognitieve bindingen?
Voor het verwerven van kennis ben je afhankelijk van anderen
- leerling en docent/ kind en ouder

gemeenschappelijk referentiekader 

kenniseconomie:
minder met handen werken, meer met het brein
Wat zijn economische bindingen?
Iedereen is afhankelijk van voedsel, kleding en onderdak. We zijn dan afhankelijk van anderen.

Het gaat ook om het hebben van werk waardoor je je kan onderhouden en voorzien van eten.
Wat zijn affectieve bindingen?
Iedereen heeft behoefte aan steun van familie en vrienden.

Het verlangen om ergens bij te horen speelt ook een rol (sportclub of inwoner van een dorp of religie)
4 soorten afhankelijksbindingen
1. Affectieve bindingen
2. Economische bindingen
3. Cognitieve bindingen
4. Politieke bindingen
Waarom is sociale cohesie belangrijk voor een samenleving?
Zonder een sociale cohesie kan de samenleving uit elkaar vallen door de conflicten en tegenstellingen. 

Het is de kleefkracht van de samenleving  
Wat wordt er bedoelt met de 3 verschillende generaties immigranten?
- eerste generatie: oorspronkelijke migranten en leven sterk volgens de geleerde tradities

- tweede generatie: ze krijgen de normen en waarden mee van hun ouders, maar ook van het nieuwe land

- derde generatie: ze voelen zich verbonden met hun land waarin ze geboren zijn
Fase 3 van het integratieproces
Aanvaarding en aanpassing

Dit is afhankelijk van tolerantie en respect naar elkaar toe. Ook in de grondwet staan regels hiervoor (vrije mening, geen discriminatie ect.)