Samenvatting Rekendidactiek hele getallen

ISBN-10 9006955361 ISBN-13 9789006955361
936 Flashcards en notities
119 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rekendidactiek hele getallen". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789006955361 of 9006955361. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Rekendidactiek hele getallen

 • 1 Hele getallen

 • Noem de 5 principes van realistisch rekenen
  1. Gebruikmaken van context uit betekenisvolle realiteit als bron voor begripsvorming
  2. modellen gebruiken om brug te zijn tussen contextproblemen en het formele rekensysteem.
  3. aansluiten bij eigen, informele oplossingsstrategieën en ruimte geven voor het maken van eigen producties.
  4. gelegenheid geven tot interactie
  5. leerstofgebieden verstrengelen met de realiteit als toepassingsgebied
 • Getallen gebruik je om te nummeren, te tellen en om aantallen aan te geven. Zo geeft een telgetal of ordinaal getal de rangorde aan in een de telrij. Bijvoorbeeld 1,2,3,4,5 Maar ook een nummer de eerste de tweede nummer 3 nummer 4 etc.
 • Geef definities van verschijningsvormen van getallen.
  Een hoeveelheidsgetal of kardinal getal geeft een bepaalde hoeveelheid aan. Een naamgetal heeft het getal vooral een naam.vb buslijn 1. Een meetgetal geeft een maat aan. ( luuk is vier jaar) formeel getal is een kaal rekengetal vb 36x125=4 500.
 • Getallen waarmee we tellen wordt in de wiskunde natuurlijke getallen genoemd. Negatieve getallen worden op de basisschool al begrepen.  vb temperatuur onder nul. De gehele getallen bestaan uit natuurlijke en negatieve hele getallen genoemd.
 • Systeem bedacht om bij codes die machinaal gewerkt moeten worden, de kans op het maken te verkleinen door te werken met een controlegetal. Vb bankbiljetten, paspoorten, isbn-nummers en streepjescodes. Controle getal te komen, ondergaan de cijfers van de code een ingewikkelde bewerking die als uitkomst het controle getal oplevert. Dat controlecijfer is meestal het laatste cijfer van de code.
 • Hoe werkt het controle getal bij de Burgerservicenummer?
  Als het nummer acht cijfers telt, plaatsje er eerste een 0 voor zodat je negen cijfers krijgt. Vermenigvuldig nu het eerste cijfer met 9, het tweede cijfer met 8, het derde met 7, en zo verder tot en met het achtste cijfer met 2. Tel vervolgens alle acht uitkomsten bij elkaar op. Deel de uitkomst door 11. De rest die deze deling oplevert, moet het laatste cijfer zijn. Dan is het getal een geldig BSN, anders niet.
 • Eigenschappen getalsystemen: Arabische getalsysteem kent een decimale structuur. Decimaal betekent tientallig.  het bestaat uit de cijfers 0,1,2,3,4,5,6,7,8 en 9.
  Getal bestaat uit 1 of meer cijfersymbolen. De plaats of positie van een cijfer bepaalt de waarde van het cijfer. ( plaatswaarde of positiewaarde) 389 3 = 300 waard 339 3 = 30 waard 
  positionele notatie= de manier van hoeveelheden noteren. Kenmerkend voor een positionele getalsysteem.  
  Diverse getalsystemen : maya symbolen voor de getallen 0 t/m 19
  Ons getalsysteem heeft het cijfer 0 een belangrijke plaats. 
  Romeinse getalsysteem:  I=1, V=5, X=10, L=50,C=100, D=500, M= 1 000
  Additiefsysteem: Egyptische en Romeinse systeem waarde van het voorgestelde getal bepaald wordt door het totaal van de symbolen. Vb VII
  Substractief principe : als een symbool met een kleinere waarde voor een symbool met een hogere waarde staat, zoals bij IX,wordt de waarde van het eerste symbool afgetrokken van de waarde van het tweede symbool. Dat gold echter alleen voor de volgende combinaties: Ivoor V of voor X, X voor L of voor C,en C voor D of voor M. Voorb. 14 Oud romeins XIIII en nieuw Rom XIV.  Een andere afspraak was dat de cijfers V,L en D maar een keer voorkomen in een getal. Notaties van getallen kom je tegen van als MIM en IC.
 • 1.1 Getallen zie je overal

 • Wat is een telgetal of ordinaal getal?
  Een getal dat de rangorde aangeeft in de telrij
 • Ontbinden in factoren
  het zoeken naar getallen die met elkaar vermenigvuldigd weer het oorspronkelijke getal opleveren. bijv. 85 kan je ontbinden in 5 en 17 in de priemfactoren & 5 x 17 = 85
 • telgetal of ordinaal getal
  geeft de rangorde aan in de telrij
 • Wat is de betekenis van getallen?
  Getallen helpen je om de wereld te ordenen, te structureren en te organiseren. Getallen komen in het dagelijks leven in veel verschillende situaties en betekenissen voor.
 • Wat is een telgetal/ordinaal getal?
  Een telgetal geeft de rangorde aan in een telrij. Maar ook een nummer (1ste, 2de, 3de) .
 • Wat is een hoeveelheidsgetal of kardinaal getal?
  Een getal dat een bepaalde hoeveelheid aangeeft
 • hoeveelheidsgetal of kardinaal getal
  geeft een bepaalde hoeveelheid aan
 • Waar gebruik je getallen voor?
  om te nummeren, te tellen en om aantallen aan te geven
 • Wat is een hoeveelheidsgetal/kardinaal getal?
  Geeft een hoeveelheid aan
 • Wat is een formeel getal?
  Een kaal rekengetal zoals je in een rekenopgave tegenkomt.
 • maatgetal
  geeft een maat aan
 • Wat geeft een hoeveelheidsgetal of kardinaal getal aan?
  Een bepaalde hoeveelheid.
 • Wat is een naamgetal?
  Geeft een naam, bijvoorbeeld: Buslijn 13
 • Wat geeft een telgetal of ordinaal getal aan?
  De rangorde in de telrij (1,2,3,4,5) maar ook een nummer (de eerste, de tweede, nummer drie)
 • Wat is een meetgetal?
  Geeft een maat aan bijvoorbeeld: Leeftijd, Meters, Graden.
 • Wat geeft een naamgetal aan?
  Het getal heeft een naam, bijvoorbeeld buslijn 4
 • Wat is een formeel getal?
  Is een kaal rekengetal
 • Wat geeft een meetgetal aan?
  Een maat (vier jaar, vier meter, vier graden)
 • Hoe heten de getallen waarmee we tellen?
  Natuurlijk getal
 • Wat is een naamgetal?
  de getallen waarmee we tellen
 • Wat is een formeel getal?
  Dat is een kaal rekengetal zoals je dat bijvoorbeeld in een rekenopgave tegenkomt (36x125-4500)
 • Wat is verschijningsvorm/functie van getallen?
  dat is bijvoorbeeld nummeren of om te tellen, of aantallen aan te geven
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is er bijzonder aan de nul
Nul is en getal apart. Verwijst naar niets! Afwezig zijn van een tasbaar aantal. Nul is niets stellen kinderen voor.
Combinatiemodel
Hoeveelheden worden zowel naast als onder elkaar afgebeeld, waardoor hierin zowel het lijn als het groepjes model terug te zien zijn. Bijv. Rekenrek.
Lijnmodel:
Voorbeelden zijn de kralenketting of twintig ketting en de lege getallenlijn. In de kralenketting tot 20 zitten de vijfstructuur  en de tien structuur verwerkt. In de kralenketting tot 100 zit enkel nog de tienstructuur.
Resultatief tellen
Tellen verloopt synchroon en kinderen kunnen bovendien het resultaat, de uitkomst van het tellen aangeven.  8 tellen weten ze dat er 8 blokken liggen.
Synchroon tellen
Bij synchroon tellen kan het kind tegelijkertijd voorwerpen aanwijzen en het juiste telwoord noemen. Stimuleren door bijv bij het tellen van een rij objecten -zoals blokjes- deze objecten een voor een weg te laten schuiven. De een-een relatie tussen het telwoord en het weggeschoven object wordt dan eerder gelegd. (ganzenbord)
Asynchroon tellen en nummeren
Kinderen tellen een hoeveelheid een voor een, maar aanwijzen en hardop tellen gaan nog niet gelijk op, dus nog niet synchroon. Het kind slaat over bij het aanwijzen of telt het dubbel.
Essentieel  is het nummeren: het inzicht dat aan objecten een nummer kan worden toegekend.
Akoestisch tellen
Er is sprake van akoestisch tellen als de telrij hardop wordt opgezegd, bijv een versje. Kinderen weten dan nog niet waar het getal voor staat.
Subiteren
Onmiddelijk of gelijk zien.
Vertel me meer over de zone van de naaste ontwikkeling!
De leerkracht zorgt ervoor dat hij steeds aansluit bij de zone van de naaste ontwikkeling: bij dat wat de leerling zonder begeleiding nog net niet kan doen, maar met begeleiding al wel. De leerkracht creëert precies die situaties  en stelt die vragen die het kind steeds een stapje verder brengen in zijn ontwikkeling. Zie blz 40
Elementair getalbegrip
Het leren tellen speelt een rol. Het verkennen van de verschillende betekenissen en functies van getallen en het verkennen van de opbouw van getallen.