Samenvatting Rekendidactiek meten en meetkunde

ISBN-10 9006955388 ISBN-13 9789006955385
263 Flashcards en notities
28 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rekendidactiek meten en meetkunde". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789006955385 of 9006955388. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Rekendidactiek meten en meetkunde

 • 1.1 Raakvlakken en verschillen tussen meten en meetkunde

 • Wat is meten?
  Bij meten gaat het om het getalsmatig greep krijgen op eigenschappen van de wereld, zoals lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijdsduur.
 • Wat houdt het domein meten in?
  Meten = het getalsmatig greep krijgen op 'eigenschappen' (grootheden) van de wereld om ons heen. VB: lengte, oppervlakte en inhoud. 
  Meten = afpassen met een maat en levert een meetgetal op
 • Wat zijn grootheden
  Lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijdsduur
 • Wat houdt het domein meetkunde in?
  Meetkunde = verklaren en beschrijven van ons omringende ruimte
  Meetkunde = ruimtelijke oriëntatie in wiskundige zin.
 • Wat is de essentie van meten?
  Dat een grootheid wordt afgepast met een maat, bijvoorbeeld de maateenheid meter voor de grootheid van lengte. Een meting levert een meetgetal op, bijvoorbeeld 2 meter.
 • Welke grootheden onderscheiden we bij meten op de basisschool?
  Lengte, inhoud, oppervlakte, gewicht, tijd, geld, temperatuur en snelheid (samengestelde grootheid)
 • Wat zijn meetinstrumenten?
  Lineaal, weegschaal of maatbeker. Meting kan ook plaatsvinden via beredeneren en rekenen.
 • Waar draait het bij meetkunde om?
  Het verklaren en beschrijven van de ons omringende ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om plattegronden, routes, richtingen en eigenschappen van vormen en figuren. Het gaat om projecties, schaduwen, symmetrie, patronen en om allerlei twee- en driedimensionale weergaven van de werkelijkheid.
 • Hoe kun je meetkunde opvatten?
  Als een ruimtelijke oriëntatie in wiskundige zin. Bij meetkunde gaat het meestal niet om het opmeten.
 • 1.1.1 meten van inhoud

 • Wat is kwantiteit?
  Een hoeveelheid
 • Wat is kwantificeren?
  Ergens een getal aan toekennen
 • Wat is ruimtelijk redeneren?
  Een meetkundige (denk)handeling om de meetvraag te beantwoorden.
 • 1.1.3 Uit de geschiedenis van meten en meetkunde

 • Wat beschrijft de stelling van Pythagoras?
  De vaste relatie tussen de lengtes van de drie zijde van een rechthoekige driehoek.
 • Wat is de gulden snede?
  Een verhouding die sinds de 17e eeuw staat voor een schoonheidsideaal: de mooiste verhouding die er bestaat. Ook wel aangeduid met Phi: 0,618
 • 1.2 Meten en meetkunde op de basisschool

 • Noem verschillen tussen meten en meetkunde
  Het gaat om verschillende (mentale) handelingen.
  - Meetactiviteiten: leren meten met een passende maat, doen, kennen, begrijpen.
  - Meetkunde: onderzoeken ruimtelijke relaties, beredeneren hiervan. Waarnemen, beschouwen, 'waarom-vraag'
 • Wat zijn overeenkomsten tussen meten en meetkunde?
  1. het onderwijs in meten en meetkunde geeft kinderen wiskundig gereedschap om dagelijkse leefwereld te kunnen begrijpen en beschrijven. Letterlijk: afpassen met een maat. Breder: wiskundige taal gebruiken (breed, hoog, etc.)
  2. beide kenmerken zich door redeneren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding
  3. leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van gecijferdheid
 • 1.2.1 Overeenkomsten tussen meet en meetkunde

 • Wat zijn de overeenkomsten tussen meet en meetkunde?
  - toepassing van de wiskundetaal: breed, smal, hoog en laat, richtingen zoals noord en zuid
  - beide domeinen worden gekenmerkt door redeneren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding. 
  - belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van gecijferdheid. 
 • Hoe wordt een onderzoekende houding ook wel genoemd?
  een wiskundige attitude
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.