Samenvatting Rekendidactiek meten en meetkunde

ISBN-10 9006955388 ISBN-13 9789006955385
268 Flashcards en notities
29 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rekendidactiek meten en meetkunde". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789006955385 of 9006955388. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Rekendidactiek meten en meetkunde

 • 1.1 Raakvlakken en verschillen tussen meten en meetkunde

 • Wat is meten?
  Bij meten gaat het om het getalsmatig greep krijgen op eigenschappen van de wereld, zoals lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijdsduur.
 • Wat houdt het domein meten in?
  Meten = het getalsmatig greep krijgen op 'eigenschappen' (grootheden) van de wereld om ons heen. VB: lengte, oppervlakte en inhoud. 
  Meten = afpassen met een maat en levert een meetgetal op
 • Wat zijn grootheden
  Lengte, oppervlakte, inhoud, gewicht en tijdsduur
 • Wat houdt het domein meetkunde in?
  Meetkunde = verklaren en beschrijven van ons omringende ruimte
  Meetkunde = ruimtelijke oriëntatie in wiskundige zin.
 • Wat is de essentie van meten?
  Dat een grootheid wordt afgepast met een maat, bijvoorbeeld de maateenheid meter voor de grootheid van lengte. Een meting levert een meetgetal op, bijvoorbeeld 2 meter.
 • Welke grootheden onderscheiden we bij meten op de basisschool?
  Lengte, inhoud, oppervlakte, gewicht, tijd, geld, temperatuur en snelheid (samengestelde grootheid)
 • Wat zijn meetinstrumenten?
  Lineaal, weegschaal of maatbeker. Meting kan ook plaatsvinden via beredeneren en rekenen.
 • Waar draait het bij meetkunde om?
  Het verklaren en beschrijven van de ons omringende ruimte. Het gaat dan bijvoorbeeld om plattegronden, routes, richtingen en eigenschappen van vormen en figuren. Het gaat om projecties, schaduwen, symmetrie, patronen en om allerlei twee- en driedimensionale weergaven van de werkelijkheid.
 • Hoe kun je meetkunde opvatten?
  Als een ruimtelijke oriëntatie in wiskundige zin. Bij meetkunde gaat het meestal niet om het opmeten.
 • 1.1.1 meten van inhoud

 • Wat is kwantiteit?
  Een hoeveelheid
 • Wat is kwantificeren?
  Ergens een getal aan toekennen
 • Wat is ruimtelijk redeneren?
  Een meetkundige (denk)handeling om de meetvraag te beantwoorden.
 • 1.1.2 Lengte en oppervlakte

 • Omvormen
  Een meetkundige activiteit die kan worden toegepast bij het meten van oppervlaktes (driehoek omvormen naar rechthoek)
 • Vlakvulling
  Een bepaald oppervlakte wordt volgelegd met meetkundige vormen. De oppervlakte van de rechthoek is uit te drukken in het aantal driehoekjes die nodig zijn om de rechthoek te bedekken
 • 1.1.3 Uit de geschiedenis van meten en meetkunde

 • Wat beschrijft de stelling van Pythagoras?
  De vaste relatie tussen de lengtes van de drie zijde van een rechthoekige driehoek.
 • Wat is de gulden snede?
  Een verhouding die sinds de 17e eeuw staat voor een schoonheidsideaal: de mooiste verhouding die er bestaat. Ook wel aangeduid met Phi: 0,618
 • 1.2 Meten en meetkunde op de basisschool

 • Noem verschillen tussen meten en meetkunde
  Het gaat om verschillende (mentale) handelingen.
  - Meetactiviteiten: leren meten met een passende maat, doen, kennen, begrijpen.
  - Meetkunde: onderzoeken ruimtelijke relaties, beredeneren hiervan. Waarnemen, beschouwen, 'waarom-vraag'
 • Wat zijn overeenkomsten tussen meten en meetkunde?
  1. het onderwijs in meten en meetkunde geeft kinderen wiskundig gereedschap om dagelijkse leefwereld te kunnen begrijpen en beschrijven. Letterlijk: afpassen met een maat. Breder: wiskundige taal gebruiken (breed, hoog, etc.)
  2. beide kenmerken zich door redeneren en het ontwikkelen van een onderzoekende houding
  3. leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van gecijferdheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

3 soorten projectie
Parallelle projectie: schaduwbeelden van de zon
centrale projectie/puntprojectie van een andere lichtbron zoals een lantaarnpaal
Welke centrummaten zijn er?
- gemiddelde= gemiddelde van alle getallen bij elkaar
- mediaan= de middelste waarde van een reeks
- modus= de waarde die het vaakst voorkomt in een reeks
Liter-kiloliter-ton
1 liter is 1 dm3
1 ml is 1 cm3
1 kl is 1 m3

1 ton is 1000 kg
Vlakvulling
Een bepaald oppervlakte wordt volgelegd met meetkundige vormen. De oppervlakte van de rechthoek is uit te drukken in het aantal driehoekjes die nodig zijn om de rechthoek te bedekken
Omvormen
Een meetkundige activiteit die kan worden toegepast bij het meten van oppervlaktes (driehoek omvormen naar rechthoek)
Wat is reactiesnelheid?De tijd die verstrijkt tussen een gebeurtenis, zoals het opmerken van een voetganger voor je voertuig, en het intrappen van het rempedaal.
Hoe reken je snelhuid uitgedrukt in m/s om naar km/u?Van m/s naar km/u: keer 3,6
Van km/u naar m/s: gedeeld door 3,6
Hoe werkt de formule van Archimedes bij volume van voorwerp  aan verplaatsing van vloeistof?
De volume van een voorwerp is gelijk aan de verplaatsing van vloeistof
Kun je goed differentiëren bij meten en meetkunde
Ja, doordat opgaven juist concreet handelend op te lossen zijn. Het speelt zich meestal af op handelingniveau: zwakkere rekenaars die niet alle opgaven op mentaal niveau aankunnen, kunnen sommige opgaven wel op concreet handelend niveau oplossen.
Wat werd er wel gedaan in het kleuteronderwijs?
op het gebied van oriëntatie op (tijd en) ruimte en vormleer en onder invloed van Fröbel op het gebied van vouwen, bouwen en werken met mozaïek. maar in het lager onderwijs werd er niet op voortgebouwd en bestond er geen duidelijke meetkundige traditie.