Samenvatting Rekendidactiek verhoudingen en procenten

-
ISBN-10 900695537X ISBN-13 9789006955378
545 Flashcards en notities
100 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Rekendidactiek verhoudingen en procenten". De auteur(s) van het boek is/zijn Joep M C G Vugt. Het ISBN van dit boek is 9789006955378 of 900695537X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Rekendidactiek verhoudingen en procenten

 • 1 Samenhang verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen

 • absolute gegevens
  getallen die naar daadwerkelijke hoeveelheden of aantallen verwijzen (536 studenten)
 • Wat is belangrijk in een rijke rekenles?
  - er zijn meerdere antwoorden mogelijk
  - het valt in de belevingswereld van de kinderen
  - bij dit thema kun je veel materialen gebruiken
 • Waarom zijn verhoudingen de basis
  Verhoudingen, gebroken getallen en procenten hebben veel met elkaar te maken. Ze zien er verschillend uit, maar je kunt er vaak hetzelfde mee tot uitdrukking brengen.
 • relatieve gegevens
  verhoudingsmatige gegevens, niet direct een aantal of een hoeveelheid (1 op de 4 is een man)
 • Wat zijn de overeenkomsten tussen de domeinen, verhoudingen, gebroken getallen en procenten.
  Bij ieder domein kun je een relatief aspect onderscheiden,zo  zijn kommagetallen decimale breuken en kunnen breuken en procenten allebei een verhouding aangeven. Een breuk geeft de verhouding aan tussen een deel en een geheel. Een precentage geeft de verhouding aan tussen een deel en eeen geheel  dat op honderd is gesteld.
 • Wat heb je nodig bij gecijferdheid?
  Het onderscheid tussen absolute en relatieve gegevens (strookmodel)
 • Absoluut  gegeven
  Zijn getallen die naar daadwerkelijke hoeveelheden of aantallen verwijzen.
 • Benoemd getal
  5 bananen, 3,50 euro
 • Relatieve gegevens
  Relatieve gegevens over hoeveelheden of aantallen zijn verhoudingsmatige gegevens waar je niet direct het daadwerkelijke getal of aantal aan kunt aflezen.
 • Repeterende breuk
  1/9 = 0,1111111
 • Repetendum
  0,11111 = 1
 • Operator
  %
 • absoluut getal
  breukpunt op de getallenlijn
 • productief oefenen
  kinderen zelf opgaven laten bedenken
 • Recht evenredig verband
  Als het ene getal zoveel keer zo groot/klein wordt, moet dat ook met het andere getal gebeuren
 • Gestandaardiseerde verhouding
  5% = 5/100
 • Niet-gestandaardiseerde verhouding
  2:7 = 2/7
 • Kwantitatieve verhoudingen
  Wordt uitgedrukt in één of meerdere getallen
 • Kwalitatieve verhoudingen
  wordt uitgedrukt in woorden
 • Interne verhoudingen
  één grootheid of eenheid
 • Externe verhoudingen
  meerdere (samengestelde) grootheden of eenheden
 • Verhoudingsdeling
  Twee gelijke
  12 snoepjes : 4 snoepjes
 • Verdelingsdeling
  Ongelijk
  12 snoepjes : 4 kinderen
 • Lineair verband
  Grafiek met een rechte lijn, tussen twee grootheden, vast startbedrag en een huurprijs per dag
 • niet-evenredig verband
  geen verhouding
  Voorbeeld: lengte, inhoud en oppervlakte
 • Verhoudingsgewijs redeneren
  Alls evenveel keer vergroten
 • Omgekeerd evenredige verbanden
  Snelheid en tijd
  Voorbeeld: hoe sneller je fietst, hoe minder tijd het kost om ergens te komen
 • Break-even point
  Grafiek: als de lijnen elkaar kruisen
  Vergelijking: twee abonnementen
 • Gulden snede
  rechthoek waarbij de korte en de lange zijde zich verhouden als de gulden snede
  Phi: 0,618
 • Irrationeel getal
  Wordt niet als kommagetal gezien
  Pi : 3,14....
  Phi: 0,618
 • Kwantificeren
  er een getal aan toekennen
 • Modellen bij verhoudingen
  1. dubbele getallenlijn
  2. verhoudingstabel
  3. schaallijn
 • Dubbele getallenlijn
  getallen ordenen en positioneren - verband tussen twee getallen zichtbaar maken
 • Denkmodel
  ondersteunt het denken
 • Verhoudingstabel
  wordt in sommige methodes een uitrekentabel genoemd, abstracter dan een dubbele getallenlijn
 • Verhoudingstabel
  Abstract, wordt in sommige rekenmethodes een uitrekentabel genoemd
 • Schaalbegrip
  het inzicht dat afbeeldingen van objecten op schaal in een vaste verhouding tot de werkelijke grootte staan
 • Schaallijn
  een lijn waar de schaal op wordt aangegeven
 • Schaalgetal
  1:200cm
 • Snelheid
  verhouding tussen afstand en tijd
 • Maatwisseling
  50 dm3 = 50 l
 • Inflatie
  Geld minder waard, prijzen stijgen
 • Percentage
  verhoudingsgetal laat een relatief gegeven zijn - deel van een geheel
 • Procentpunt
  Van 4% naar 2% = 2 procentpunt gedaald (50% gedaald)
 • Strookmodel
  visualiseren van het relatieve aspect - deel van geheel
 • Cirkelmodel
  visualiseren van getalrelaties - deel van het totaal laten zien
  + gelijkwaardige breuken zijn duidelijk te zien
  -verdelingen in cirkel tekenen is lastig
 • Nulregel
  Iets keer nul is nul
 • Hoofdrekenen met het hoofd
  tussenstapjes op papier
 • Hoofdrekenen uit het hoofd
  zonder papier
 • Standaardprocedure
  een oplossingswijze die volgens een vast stappenplan wordt uitgevoerd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is belangrijk om direct vanaf de introductie in samenhang met de betekenissen van procenten te benadrukken?
Het relatieve aspect van procenten
Welke twee manieren zijn er om procenten te introduceren?
- vanuit verschijningsvormen van procenten in de realiteit
- vanuit situaties waarin procenten worden benut als alternatief voor werken met breuken
Wat voor voorkennis moeten kinderen hebben om met procenten aan de slag te kunnen?
Ze moeten formele kennis hebben op het gebied van breuken en kommagetallen en ze moeten beschikken over hoofdrekenvaardigheid
Wat is de leerlijn van procenten?
Groep 7: 
- verschijningsvormen van procenten
- relatieve aspect van procenten
- relatie met breuken
Groep 7/8
- deel van het totaal
- vraagstukken met toename en afname 
Groep 8
- Procenten op de rekenmachine 
Wat betekent promille?
Per duizend
Wat is de letterlijke betekenis van procent?
Per honderd
Waarmee wordt de formele rekentaal bij procenten uitgebreid?
- procentteken
- percentage
- procent
- rente
- korting
 Wat voor getal is een percentage en wat geeft het aan?
Een relatief omdat het aan geeft om hoeveel het in verhouding tot het totaal gaat
Wat is een relatief gegeven?
Het geeft aan om welk deel het gaat
Wat is een absoluut gegeven?
Het daadwerkelijke getal of aantal