Samenvatting Research methods : a process of inquiry

-
ISBN-10 0205637450 ISBN-13 9780205637454
358 Flashcards en notities
15 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Research methods : a process of inquiry
 • Anthony M Graziano, Michael L Raulin
 • 9780205637454 of 0205637450
 • 7th ed.

Samenvatting - Research methods : a process of inquiry

 • 1.1 Science

 • Psychologie is een wetenschappelijke studie over gedrag.
  Inhoud van het hoofdstuk: geschiedenis en filosofie van wetenschap en onderzoek
 • Wat heeft psychologie te maken met 'science' of de wetenschap?
  Psychologie is een wetenschappelijke studie van gedrag
 • Wat is het belang van wetenschap?
  Het belang van wetenschap is de manier van denken, rationalisme (logisch nadenken) en empiricisme (observeren) worden hierin gecombineerd.
 • Hoe kan een wetenschapper een wetenschap uitvoeren door bijvoorbeeld onder een boom te zitten?
  Wetenschap is een manier van denken, dus wetenschap kan ook onder een boom worden uitgeoefend.
 • Wat wordt er bedoelt met een 'prepared mind' in de wetenschap?
  Een 'prepared mind' verwijst naar de mogelijkheid om onverwachte bevindingen te herkennen en daarop te reageren, omdat de persoon er voldoende van begrijpt en onderzocht heeft. Ze verwachten iets, ze zijn voorbereidt.

 • Wat zijn grote karakter eigenschappen van wetenschappers?
  Wetenschappers zijn skeptisch, ze gaan in tegen geaccepteerde wijsheid (kerk/bijbel), ze worden gelukkig van intellectuele vragen en daarop antwoorden zoeken en ze accepteren onzekerheid.
 • Aanvulling op bovenstaande: Nieuwsgierigheid, creativiteit, sceptisch, Tolerantie voor onzekerheid, systematisch denken en hard werken

 • Wat hebben kunst en wetenschap met elkaar overeen?
  Wetenschappers en kunstenaars delen nieuwsgierigheid, creativiteit, skeptisch zijn, verdragen dubbelzinnighed, werken hard en denken systematisch.
 • 1.1.1 Science is a way of thinking

 • Wetenschap gebruikt systematische observatie en rationele processen om nieuwe kennis te creëren. Wetenschappelijk onderzoek gaat om vragen creëren en hier systematisch een antwoord op vinden. Vragen stellen is zeer belangrijk. De essentie van wetenschap ligt niet bij de instrumenten en producten, maar bij de manier van denken; logische processen en vragen naar bewijs zijn belangrijk, niet de technologie. 
  Wetenschap is een intellectueel proces dat bedoeld is om het natuurlijke universum te begrijpen.  
 • Welke methoden gebruikt de wetenschap om nieuwe kennis te vergaren?
  systematische observaties (empirisme)  en rationalisme
 • Wat is de essentie van wetenschap?
  Wetenschap is een manier van denken, van vragen stellen en vragen beantwoorden.
  Wetenschap is een combinatie van rationalisme (denken) en empirisme (observeren).
 • Wat wordt er bedoeld met de volgende zin: "Science is a process of inquiry (onderzoek)"?
  'Science'/ De wetenschap gaat om een bepaalde manier van denken. Het gaat vooral om het proces niet om de 'tools' die je gebruikt.
 • Wat gebruiken wetenschappers om nieuwe kennis te creëren?
  Systematische observatie en rationele processen. 
 • Hoe kan een wetenschapper wetenschap beoefenen terwijl hij onder een boom zit?
  Wetenschap is een manier van denken, dus ook terwijl een wetenschapper onder een boom zit, zonder technische apparaten en alleen met het gebruik van pen en papier, kan een wetenschapper wetenschap beoefenen.
 • Wat is wetenschappelijk onderzoek?
  Een proces van ontwikkelen van specifieke vragen en het systematisch vinden van de antwoorden hierop.
 • Hoe kun je scientific research het beste omschrijven?
  Het creeren van de juiste vragen en systematisch antwoorden zoeken op de vragen. Disciplined ways in which scientists pose and answer questions.
 • Wat is belangrijk in de wetenschap?
  Vragen stellen.
 • Wat zijn de belangrijkste aspecten van 'science'?
  • het is een manier van denken
  • 'pose and answer questions'
  • logische processen
  • 'demands for evidence'
  • intellectueel proces
  • het begrijpen van het universum
 • Waar ligt de essentie van wetenschap?
  De manier van denken: logische processen en vragen naar bewijs.
 • Wat is wetenschap?
  Een intellectueel proces dat bedoeld is om het natuurlijke universum te begrijpen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Research methods : a process of inquiry
 • Anthony M Graziano Michael L Raulin
 • 9780205920914 of 0205920918
 • 8th ed., International ed.

Samenvatting - Research methods : a process of inquiry

 • 1 Curiosity, Creativity and Commitment

 • wat betekent serendipiteit?
  een onverwachtse (spontane) ontdekking
 • 3 soorten wetenschappen
  - Cultuurwetenschap
  - Empirische wetenschappen (o.a. psychologie)
  - Formele wetenschappen
 • Wat betekent tenaciteit?
  de gewilligheid om ideeën voor waar aan te nemen omdat ze door iedereen geaccepteerd worden.
 • Wanneer denkt iemand rationeel?
  als de kennis verkregen wordt door logische redenaties, en het proces van inductie-deductie.
 • Wat is het verschil tussen naïef empiristen en verfijnd empiristen?
  Naïef empiristen geloven alleen wat de zelf direct hebben geobserveerd terwijl verfijnd empiristen accepteren ook indirecte informatie (het kwik in de thermometer stijgt, dus het water wordt warmer).
 • Waar gaat het orderliness belief van uit?
  dat het universum zich verstrijkt op een orderlijke manier waar bepaalde wetten aan ten grondslag liggen.
 • 1.1 Science

 • Wat is science?
  Wetenschap is een manier van denken gekenmerkt door een wisselwerking tussen rationele denkprocessen en empirische observatie.
 • 1.2 Acquiring Knowledge

 • Niet wetenschappelijk aanvaardbare eigenschappen
  - Volharding (tenacity): oncorrigeerbaar
  - Intuïtie: onderbuikgevoel
  - Autoriteit: gezag
 • Welke 2 processen zijn essentieel voor de wetenschap?
  - Rationalisme: kennis door correct redeneren
  - Empirisme: kennis door systematisch observeren (sophisticated empiricism)
 • Uit welke 3/4 belangrijke eigenschappen bestaat een wetenschappelijke houding?
  - Nieuwsgierig
  - Sceptisch
     - Oude ideeën ter discussie stellen
     - Kritisch tegenover nieuwe bevindingen
  - Voorbereide mentale toestand
     - Herkennen interessante bevindingen
     - Serendipiteit: iets vinden zonder dat je ernaar zoekt, 'Lucky finds'
  - (Gepassioneerd)
 • Wat zijn 3 criteria waar wetenschappelijk onderzoek aan moet voldoen?
  - Systematisch empirisme
  - Toetsbare theorieën
  - Publiek toegankelijk
 • 1.3 Emergence of Science

 • wat is Phylogenetische continuïteit?
  (Darwin) Mensen en andere dieren vertonen overeenkomsten met elkaar in ontwikkeling, gedrag en fysiologie. Bijvoorbeeld in embryonale ontwikkeling, of de gelijkenis tussen apen en mensen. 
 • Atheense bloeitijd (400 vc)
  Plato:
  - Ideeënleer (aangeboren kennis)
  - Sterk rationalistisch, geen empirisme (waarnemingen niet te vertrouwen)
  Aristoteles:
  - Deductie: uit kennis tot nieuwe kennis komen > zekere nieuwe kennis
  - Inductie: uit observaties tot generalisaties komen > kan foutief zijn
  - Sterk rationalisme, beetje empirisme (niet systematisch)

  Probleem: welke theorie is de beste?
 • De Psychologie had, en heeft, verschillende scholen met elk hun eigen filosofie.

  Structuralisme (Wilhelm Wundt) onderzocht de wereld van de psyche door middel van introspectie. Kort hierna ontstond het functionalisme. waren minder geïnteresseerd in de statische aspecten en meer in de dynamiek en het functioneren. Ze onderzochten vooral praktische onderwerpen. Freud bedacht zijn psychodynamische theorie, gevolgd door de Gestalt psychologie, het behavioristisch perspectief, de humanistische kijk en de cognitieve psychologie.
 • Alexandrijnse bloeitijd (340 vc)
  Alexander de Grote, Alexandrië
  - Sterk empirisme, weinig rationalisme

  Probleem: wat leren we van observaties?
 • Ptolomaeus (130 nc)
  Geocentrisch zonnestelsel
  - Perfecte cirkels + hulpcirkels (epicykli)
 • Middeleeuwen (500 -1500)
  - Theologie
  - Wetenschap mocht niet ingaan tegen de ideeën van de kerk
  - Kennis: rationalisme + autoriteit, beetje empirisme, maar ^
  - Late middeleeuwen: herwaardering aristoteles
  - Thomas van Aquino (1250): verzoenen tegenstrijdigheden aristoteles en christelijke leer
 • Islambeschaving (700-1000 nc)
  - Overplanting + verrijking bestaande atheense en alexandrijnse kennis in Arabisch
  - Huidige getallenstelsel + getal 0
 • Wetenschappelijke revolutie (1600)
  3 belangrijke punten, 3 uitvindingen, 4 belangrijke wetenschappers
  - Herwaardering natuurfilosofie (athene)
  - Belang van scherpe observatie (alexandrië)
  - Mathematisering van werkelijkheid (algebra)

  Uitvindingen:
  - Telescoop, microscoop
  - Boekdrukkunst

  Wetenschappers:
  - Copernicus :heliocentrisch zonnestelsel
  - Galileo Galilei: systematisch experimenteren, observatie, mathematisering
  - Kepler: elliptische omloop banen rond de zon
  - Newton: theorie waarin alle observaties ^ passen. Theorie: ideeënwereld achter de observatie
 • Moderne wetenschap
  - Observaties toetsen theorie
  - Zelfcorrigerend: zwakke theorieën verdwijnen

  Theorie voorspelt data
  Data toetst theorie
 • Doelen wetenschap
  - Beschrijven nieuwe verschijnselen
  - Voorspellen: vaststellen samenhang tussen verschijnselen
  - Vaststellen causale (oorzaak-gevolg) relaties
  - Verklaren verschijnselen (theorie)
  - Toepassen opgedane kennis
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is Naïve Empiricism?
'i won't believe it untill i see it' is een voorbeeld van Naïve Empiricism. Als je als persoon bijvoorbeeld Hong Kong nog nooit hebt gezien, betekent dat dan dat het niet bestaat?
Wat is wetenschappelijk onderzoek?
Een proces van ontwikkelen van specifieke vragen en het systematisch vinden van de antwoorden hierop.
Wat is cognitieve psychologie?
Studie van geheugen, perceptie en leren. Onderdeel van cognitieve wetenschap; computer wetenschappen, linguïstiek, neurowetenschappen etc.
Wat is humanistische psychologie?
Gericht op bewuste ervaringen, creativiteit en persoonlijke groei. Ieder mens is uniek.

Wat is psychoanalyse/dynamiek?
Gedrag is de uitkomst van complexe en vaak tegenstrijdige interne invloeden, waarvan vele onbewust
Wat is behaviorisme?
Objectieve psychologie door het observeren van gedrag
Wat is Gestalt psychologie?
Holistisch kijken naar de geest i.p.v. te partitioneren
Wat is functionalisme?
Belangstelling voor het functioneren i.p.v. de structuur
Wat is structuralisme?
Het doorgronden van de structuur van het menselijke bewustzijn
Weber en Fechner presenteerden psychofysica. Wat hield dit in?
Ze presenteerden stimuli aan mensen onder gecontroleerde omstandigheden en bestudeerden de reacties.