Samenvatting Research methods for business students

-
ISBN-10 0273716867 ISBN-13 9780273716860
397 Flashcards en notities
31 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Research methods for business students". De auteur(s) van het boek is/zijn Mark Saunders, Philip Lewis, Adrian Thornhill. Het ISBN van dit boek is 9780273716860 of 0273716867. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Research methods for business students

 • 1 Introduction


 • Ontologie: Zijnsleer, studie naar de aard en de mogelijkheid van de dingen; aard van de werkelijkheid
  Epistemologie: Studie van aard van kennis en de beste manier om kennis over de werkelijkheid te verkrijgen
 • What are methods?
  Techniques and procedures used to obtain and analyse data. (questionnaires, interviews etc.)
 • objectivisme: sociale fenomenen als externe feiten die buiten de invloed van sociale actoren liggen

  subjectivisme: mensen zijn sociale actoren die betekenis toekennen aan de werkelijkheid en op die manier sociale fenomenen en sociale categorieen produceren en herzijn
 • What is methodology?
  Refers to a theory of how research should be undertaken.
 • positivisme: de sociale werkelijkheid kan men alleen bestuderen en proberen te verklaren door de methodologie van de natuurwetenschap

  interpretivsme: de sociale werkelijkheid wordt gecreeerd door sociale actoren, onderzoekers kunnen de werkelijkheid van sociale actoren alleen maar leren kennen dmv onderzoek van uitspraken en handelingen van deze actoren, van activiteiten van beteknisgeving
 • In which ways does Walliman argue that many of the everyday uses of the term 'research' aren't actually research?
  - Just collecting facts or information without purpose
  - Reassembling and reordering facts or information without interpretation
  - As an esoteric activity with no or little relevance to everyday life
  - As a term to get your product or idea noticed and respected
 • de methode van onderzoek zijn ondergeschikt aan het paradigma
  de filosofische uitgangspunten voor onderzoek zijn belangrijk voor de consistentie  ervan
 • What is research?
  A process that people undertake in a systematic way in order to find out things, thereby increasing their knowledge.
 • kwalitatief onderzoek werpt licht op:
  processen
  mechanismen
  betekenisgeving
  minder: causaliteit
 • What is business and management research?
  Undertaking systematic research to find out things about business and management.
 • kwalitatief onderzoek als een naturalistische interpretatieve benadering die zich richt op het begrijpen van betekenissen die mensen toekennen aan fenomenen in hun sociale wereld
 • What 3 features make business and management a distinctive focus for research?
  - Its multifaceted nature: it draws on knowledge from many different areas such as sociology, psychology, etc. 
  - The researched managers and employees are often as highly educated as the ones researching them
  - The research is expected to have some practical consequence and lead to action.
 • uitgangspunten: 
  onderzoeker en sociale werkelijkheid beinvloeden elkaar
  resultaten worden onvermijdelijk beinvloed door perspectief en waardes van onderzoeker, maar
  natuurwetenschappelijke methodes zijn ongeschikt voor sociaalwetenschappelijk onderzoek vanuit een interpretatief kader.
  de onderzoeker legt zich toe op het exploreren en begrijpen van sociale werkelijkheid dmv perspectieven van de respondenten en van de onderzoeker
 • How can you identify pedantic science?
  It is characterised by a focus on increasing methodological rigour at the expense of results that are relevant. T&M rigour = higher, pr. Relevance = lower
 • doel van het onderzoek:
  - beschrijvend: geven van beeld van personen, gericht op kenmerken van een fenomeen
  - verkennend: wat is er aan de hand, verschijnsel in nieuw licht willen zien
  -verklarend: gericht op verbanden tussen variabelen in kwantitatief onderzoek en interpretaties als oorzaken in kwalitatief onderzoek
  - projecterend: oplossen van problemen in het nu en in de toekomst
 • What characterises popularist science?
  A focus on relevance and usefulness (pr. relevance = higher) while neglecting theoretical and methodological rigour (T&M rigour = lower).  This means that although the findings might be very useful, the research on which it's based is often invalid and unreliable.
 • inductie: op basis van data een theorie vormen, van onderaf onderzoek doen
  deductie: data toetsen aan vooraf gestelde hyphothese, theorie. van bovenaf onderzoek doen
 • What is puerile science?
  Science that lacks both methodological and theoretical rigour (lower) and has little to no practical relevance (lower).
 • onderzoeksbenadering belangrijk voor:
  1:bepalen design
  2:helpt in het maken van methodologische keuzes
  3:de kennis vergroot inzicht in mogelijkheden
 • What characterises pragmatic science?
  The fact that it is both methodologically and theoretically rigorous (higher) and practically relevant (higher).
 • onderzoeksstrategieen:
  - casestudy
  -groundedtheory
  -etnografie
  -actionresearch
  -archiefonderzoek
 • What is mode 1 knowledge creation?
  Emphasises research in which the questions are set and solved by academic interests, emphasising a fundamental rather than applied nature.
 • Ethiek:
  normen en waarden die ons leiden in keuzes betreffende ons gedrag en onze betrekkingen met anderen

  het voorkomen van schade aan anderen als uitgangspunt van onderzoeksethiek
 • What is mode 2 knowledge creation?
  Emphasises a context of research governed by the world of practice, highlighting the importance of collaboration both with and between practitioners and the need for the production of practical relevant knowledge.
 • deontologie: doel heligt niet de middelen

  teleologie: het doel heiligt de middelen
 • What is mode 0 of knowledge creation?
  Argues knowledge production based on power and patronage, being particularly visible in the close relationships between sponsor and researcher, e.g. pharmaceutical sponsorship of medical research.
 • in elke onderzoeksfase rekening houden met ethiek
 • What is mode 3 of knowledge creation?
  Focuses on an appreciation of the human condition as it is and as it might become and the production of broad and complex societal results.
 • informed consent: je moet participanten eerlijke, betrouwbare informatie geven over alle facetten van het onderzoek zodat ze een vrije keuze hebben over het meedoen aan het onderzoek
 • What is the relevance gap?
  The schism that exists between the knowledge producers and knowledge users, in particular how managers fail to base practices on the best available evidence found by researchers.
 • gedragscode in nederland:
  1: zorgvuldigheid
  2:betrouwbaarheid
  3:controleerbaarheid
  4:onpartijdigheid( wetenschappelijk belang)
  5:onafhankelijkheid
 • What is evidence-based management?
  Management which derives principles from research evidence and translates them into practices that solve organisational problems.
 • Observeren: systematisch waarnemen,vastleggen, beschrijven, analyseren en interpreteren van fysiek en verbaal gedrag van mensen in een bepaalde context

  goed kijken ruiken voelen etc
  levert verschillende soorten data op
 • What is the problem with evidence-based management according to rousseau?
  It does not translate well to the workplace, since a lot of managers continue to rely on personal experience instead of systematic knowledge.
 • we cannot study the social world without being part of it
 • Is the rigour-relevance gap unbridgeable?
  According to some, yes, since the management researchers and the researched inhabit different worlds and have different research orientations. According to others (including Rousseau and Hodgekins) is is bridgeable, since the gap is more due to difference in style and language and that the researchers can generate knowledge that is both rigorous and socially useful.
 • etnografische observatie:
  -inductief
  - onderzoeker zelf onderzoeksinstrument
  - in natuurlijke, niet gecontroleerde omgeving
   - alleen keuze van locatie is mogelijk, verder niks
 • What is argument for classifying management research as design science and what is an argument against?
  For: Because in design science they focus on solution-oriented research, which is what they aim for in management research as well.
  Against: Management practise is made up of many ambiguous organisational phenomena, and it is impossible to abide to the rule-like explanations offered by design science.
 • aanpak wordt bepaald door:
  doel van onderzoek
  tijd
  geschiktheid onderzoeker
  toegang
  etnische aspecten
 • What are the purposes of basic/ fundamental/ pure research?
  - Expand knowledge of processes of business and management and their outcomes
  - Results in universal principles relating to the process and its relationship to outcomes
  - Findings of significance and value to society in general
 • uitvoering observatie: 
  toegang: introductie door poortwachter
  beschrijvingen
  noties over gesprekken
   conversaties met mensen
 • In what context do you find basic research?
  - Undertaken by people based in universities
  - Choice of topic and objectives determined by the researcher
  - Flexible time scales
 • ruimte
  mapping space: indeling ruimte( hierarchie/machtsrelaties)
  mapping movement: hoe/waar beweegt iedereen zich heen( relaties)
  centraal punt in organisaties
 • What are the purposes of applied research?
  - Improve understanding of particular business or management problem
  - Results in solution to problem
  - New knowledge limited to problem
  - Findings of practical relevance and value to managers in organisations
 • notities
  explicitiet zijn
  niet normatief
  probeer cijfers te geven
  schrijf gedetaillerd op wat je ziet
  gelijk die dag nog verwerken
 • In what context do you find applied science?
  - Undertaken by people based in a variety of settings including organisations and universities
  - Objectives negotiated with originator
  - Tight time scales
 • participerende observatie
  scoort hoog op ecologische valaditeit
   bias: altijd JOUW interpretatie
  oplossing:  
  langdurig onderzoek
  triangulatie
  vertificatie door informanten

  reflectie ook belangrijk
 • What is a reflective diary?
  A diary in which you note down all the things that went well during your research, what went wrong and what lessons you learned from that.
 • hawthorne effect: veranderingen in gedrag individu tgv veranderingen van buitenaf
 • What is reflection?
  The process of observing your own research practice and examining the way you do things.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What is cross-posting?
When individuals receive multiple copies of one mail, because you sent it to multiple groups.
What is face validity?
To what extent the questionnaire seems valid, can even be tested on friends and family
What is a pilot test?
Testing a questionnaire/other research method by testing on respondents who are similar to the ones that eventually complete the real questionnaire.
How is a good questionnaire structured?
1. Beginning - convey clear purpose, interesting title, information about questionnaire
2. Middle - Easy to read and respond, not to many pages/ on the phone max half an hour
3. End - explanation what is to be expected from respondent after questionnaire, thank you
What is a cover letter?
A letter that is included in the questionnaire, to explain the purpose of the survey. Affects the response rate in a positive fashion.
What are filter questions?
Questions that identify if the following questions are applicable to the respondent, and if not, they can be skipped. E.g. are you married? If yes, how long? If no, skip.
Which meanings should be taken into account when translating questions?
1. Lexical meaning - precise meaning of individual words 
2. Idiomatic meaning - group of words have significant meaning to natives, e.g. grapevine for English people
3. Experiential meaning - meaning derived form experience
4. Grammar and syntax meaning - the ordering of words/phrases to form proper sentences
What are the 2 types of rating questions?
1. Likert-style rating - measuring how much a person agrees or disagrees with a statement
2. Semantic differential rating scale - rate a single object/idea on bipolar rating scales on the ends of which are opposites, e.g. friendly ... unfriendly
What are the 6 types of closed questions?
1. List - list of responses that respondent can choose from
2. Category - category respondent can choose from, e.g. when do you shop: once a week, once a month, etc.
3. Ranking - respondent has to rank things in order
4. Rating 
5. quantity/self-coded - responses in number that gives amount of the characteristic, e.g. year of birth
6. Matrix - records responses to 2 or more questions at the same time
What are the types of questionnaire questions?
1. Closed questions  - questions with close-ended options
2. Open questions - require respondents to give answers their own way
3. Forced-choice questions - provide list of answers respondent has to choose from