Samenvatting Research methods in psychology

-
109 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Research methods in psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn Graziano & Vuijk. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Research methods in psychology

 • 1 Begrippenlijst

 • Scepticisme
  Oude ideeën ter discussie stellen
  Nieuwe ideeën genereren
  Kritisch zijn
 • Serendipiteit
  Ontdekking die per toeval tot stand is gekomen (penecelline)
 • Tenaciteit
  De vasthoudendheid/verharding aan ideeën zonder bewijs of scepticisme.
 • Rationalisme
  Kennis vergaeren door redenatie
 • Empirisme
  Kennis vergaren door observatie
 • Naief empirisme
  Kennis vergaren door enkel directe obseratie
 • gesofisticeerd empirisme
  Kennis door directe observatie maar accepteerd ook indirect bewijs van verschijnselen
 • Thales
  Griekse wetenschap. Bestudering van natuurlijke gebeurtenissen door observatie en redenatie.
 • Strato
  Ontwikkeling van experimenten door manipulatie en observatie
 • Socratus & Plato
  Terug bij af. Kennis enkel vergaren door redenatie.
 • Theologie
  Studie van god, en gods relatie met het heelal. Gebruik van empirisch onderzoek alleen in dienst van de kerk met het theologisch dogma. Kennis door revalatie (visioen, openbaring), rationalisme en autoriteit.
 • Wanneer werd wetenschap onafhankelijk van religie?
  In de 19e eeuw
 • Fylogenische continuiteit
  Gelijkheid van functie in mensen en dieren
 • Structualisme
  Doorgronden van de structuur van het menselijk bewustzijn. Was erg groot in Europa. Wundt opende het eerste lab in 1879 in Leipzig
 • Functionalisme
  Belangstelling voor de geest ipv de structuur. Vooral functionele vragen.
 • Gestalt psychologie
  Reactie op het structualisme. Kijken naar de structuur van de hele geest ipv alleen in stukjes
 • Voorwaarde crosscultureel onderzoek (2)
  1. Overeenkomst van de conceptuele betekenis van de theoretische constructen binnen culturen
  2. Overeenkomst m.b.t. de relevantie van de gehanteerde instrumenten tussen culturen.
 • Feiten
  waarneembare gebeurtenissen. In psychologie meestal gedrag
 • assumpties
  Ideeën die voorzichtig voor waar aangehouden worden zondere verdere toetsing
 • Construct
  Abstract begrip afgeleid uit waarneming.Zoals geheugen, intelligentie en persoonlijkheid
 • Reificatie van een construct
  Gebruik van een contruct net of het echt gebruikt wordt. Kan gevaarlijk zijn, kijk naar freud en ze onzin
 • Inference
  Gevolgtrekking
 • Barnum statement / barnum effect
  Vage persoonlijkheidsomschrijving opvatten als typerend
 • all-or-non bias
  Aanname dat een statement of helemaal waar is, of helemaal onwaar. Terwijl hij ook bijna altijd waar kan zijn.
 • Nominal fallacy /  nominale redeneerfout
  De benaming van iets gebruik om het uit te leggen.
 • Evaluatieve bias of language
  Door taal toch een subjectieve beoordeling aan een objectief intrument
 • Similarity - uniqueness paradox
  De neiging om 2 dingen als gelijk of als verschillend te zien. Kan blind maken voor belangrijke elementen.
 • Model
  Eenvoudige representatie van de werkelijkheid
 • Inductief redeneren
  Van een specifieke situatie naar een algemeen idee.
  Concreet -> abstract
 • Deductief redeneren
  Van een algemene theorie naar een voorspelling
  Abstract -> concreet
 • Proces of induction
  Na een aantal dezelfde ervaringen een conclusie trekken
 • theorie
  Vereenvoudigd voor het verklaren van complexe fenomenen en het doen van voorspellingen. Geheel aan hypotheses, denkbeelden en verklaringen. moet:
  - toetsbaar zijn
  - falisifeerbaar (mogelijkheid tot weerleggen)
  - functioneel sterk
  - parsimonious (simpel, eenvoudig, samenhangend)
 • Functionele theorie
  Zowel inductie als deductie
 • Sterke theorie
  Bestaat uit specifieke toetsbare voorspellingen
 • Valide theorie
  Specifieke toetsbare voorspellingen bewezen door observatie
 • Inductieve theorie
  Blijft dicht bij de data. In stand gekomen door observatie
 • Deductieve theorie
  Deductie is de hypothese die emperisch getoets wordt. Is logisch afgeleid uit eerdere gegevens. Op basis van een uitspraak toetsen
 • Twee dimensionaal model van onderzoek
  Fasen van onderzoek en mate van contraint
 • Precisie-relevantie probleem
  Hoog contraint is precies maar misschien niet relevant voor het onderzoek. Je moet het hoogst mogelijke contraint kiezen
 • Continuiteitshypothese
  Vanaf dieren generaliseren naar mensen
 • Heuristische invloed
  Voorgaand onderzoek wekt interesse doordat het veel reuring veroorzaakt. Denk aan freud
 • Systematische invloed
  Voorgaand onderzoek doet toetsbare voorspellingen voor verder onderzoek.
 • Gedragsvariabele
  Waarneembare respons van een organisme
 • Stimulus variabele
  Omgevings variabele. Dingen uit de contect die invloed kunnen hebben.
 • Organismische variabele
  Subject variabele.  Kenmerken pp

  Geobserveerde organismische veriabele: direct waarneembare kenmerken.
  Respons inferred: niet direct waarneembaar

  Beide worden gebruikt voor classificatie
 • Intuitief meten
  Nummers staan voor dingen die het echt zijn. Bijvoorbeeld het aantal seconde
 • Willekeurig meten
  Nummers om dingen aan te geven. Zoals m/v
 • Abstracte getallenstelsel /  nummersysteem
  Identiteit: nr heeft een specifieke bedoeling
  Grootte / magnitude: Getallen in volgorde van klein naar groot
  Interval: Verschil tussen de eenheden is hetzelfde
  welkelijk 0 punt: 0 = niets
 • Meetschalen
  Nominaal: identiteit
  Ordinaal: identiteit en grootte
  Interval: identiteit, grootte en interval + en -
  Ratio: Alles x en :
 • respons set bias
  Neiging tot het juiste. bijvoorbeeld sociale wenselijkheid
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Frustratie effect
Piek van het ongewenste gedrag vlak na de start van de behandeling
Onderbroken time-series design
Meerdere metingen. 1 groep pretest-posttest design
Cross-over effect
Experimentele groep wordt beter dan het gemiddelde
Niet equavalente controle-groep design
PP worden random toegewezen. Maar omdat er daardoor hele verschillende groepen ontstaan moet je opassen met conclusies etc
Quasi experimentele designs
Hoog contraint. Is bijna een experiment maar er is geen manipulatie en geen random toewijzing van de pp
3 type generalisatie
Naar grotere populaties, door de tijd heen en naar veld settings
Gemixte designs
Between & with in
Gemanipuleerde en niet gemanipuleerde variabele
Beide
Dichotoom
1 variabele, 2 factoren
Factor
Onafhankelijke variabele
Interactie effect
Effect dat de hoofdeffecten elkaar versterken. Is altijd aanwezig behalve als de lijn parallel loopt. Bereken het verschil tussen de condities en als dat gelijk is is er geen interactie effect.