Samenvatting Respiratie BIAZ

113 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Respiratie BIAZ

 • 1.1 Anatomie en fysiologie van de bovenste en onderste luchtwegen, slijmvliezen en pleura

 • Wat is de Farynx en van welke stelsels maakt het deel uit?
  De keelholte, maakt zowel deel uit van het ademhalingsstelsel als het spijsverteringsstelsel.
 • Uit welke 3 onderdelen bestaat de Farynx?
  De nasofarynx (neusholte),
  de orofarynx (achterkant van de mondholte),
  laryngofarynx (achter het stottenhoofd)
 • Nasofarynx
  (ligging)
  Is verbonden met de neusholte en loopt tot de achterste rand van het zachte verhemelte. Het ligt achter de neusholte.
 • Orofarynx
  Onderdeel van de farynx (keelholte). Loopt vanaf het zachte verhemelte naar de basis van de tong. Ligt achter de mondholte.
 • Laryngofarynx
  Onderdeel van de farynx (keelholte) ligt achter het stottehoofd.
 • Functies van de larynx
  Stottenhoofd.
  - De epiglottis (stottenklepje)
  sluit de onderste luchtwegen af tijdens het slikken.
  - De glotis (stembanden)
  het vormen van stem
  het reguleren van ademstroom
  - De arytenoiden (stelkraakbeen)
  het ondersteunen van de stembanden bij het vormen van stem
 • Waaraan zit de de Trachea vast en waarin vertakt het zich?
  De luchtpijp zit vast aan het ringvormig kraakbeen van de larynx. De trachea vertakt zich in de linker en rechter hoofdbronchus.
 • Wat is de Carina?
  De Carina is het onderste gedeelte van de trachea en vormt de vertakking van de trachea in de linker- en rechterhoofdbronchus.
 • Waarom komen de meeste vreemde voorwerpen in de rechterhoofdbronchus terecht?
  De rechterhoofdbronchus loopt steiler naar beneden dan de linkerhoofdbronchus.
 • Tot hoever vertakt een hoofdbronchus zich?
  Een hoofdbronchus vertakt zich tot secundaire en tertiaire bronchi. Elke tertiaire bronchi voorziet een specifiek gebied van lucht. De tertiaire bronchi vertakken zich tot steeds kleinere bronchi.
 • Wanneer spreek je van bronchiolen?
  Als de diameter kleiner is dan 1 mm worden het bronchiolen genoemd. De kraakbeenringen zijn dan verdwenen terwijl het glad spierweefsel is toegenomen.
 • Uit hoeveel kwabben bestaat de linker en de rechter long?
  De linkerlong heeft 2 kwabben en de rechterlong heeft er 3.
 • Wat is de Apex?
  De top van de long heet de Apex. 
  Deze loopt tot boven de eerste rib.
 • Wat is de longbasis?
   De longbasis is de onderkant van de longen en rust op het bovenste oppervlak van het diafragma.
 • Waaruit bestaan de bovenste luchtwegen?
  -  Nasofarynx (neusholte)
  - Mondholte
  - Farynx (keelholte)
  - Larynx (stottenhoofd)
 • Waaruit bestaan de onderste luchtwegen?
  - De trachea (luchtpijp)
  - Hoofdbronci
  - Bronchi en broncioli
  - Alveoli (longblaasjes)
 • Waardoor wordt de grens gevormd tussen de bovenste en de onderste luchtwegen?
  Door de stembanden
 • Waar zorgen de bovenste luchtwegen voor?
  - Opwarming v.d lucht
  - Bevochtiging v.d lucht
  - Zuivering v.d luch
  - Slikken
  - Vormen van stem
 • Wat is de pleuraholte?
  Is de ruimte die bestaat tussen de beide longbladen. De pleura (borstvlies) bedekt de binnenkant van de borstholte, maar ook de buitenkant van de long.
 • Wat is de pleura visceralis?
  De vlies die aan de long vast zit en de longen bedekt  (binnenste pleura, longblad).
 • Wat is de pleura pariëtalis?
  De vlies die aan de de wand van de thorax vast zit (buitenste pleura, borstvlies).
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de stoornissen die de perfusie verminderen en dus ook de V/Q-ratio negatief beïnvloeden?
Een longembolie, longinfarct, bloedarmoede, of een laag hemoglobine.
Wat gebeurd er wanneer er geen bloed de longcapillairen bereikt?
Dan kan er ook geen gaswisseling plaatsvinden tussen bloed en alveolaire ruimte.
Wat gebeurd er wanneer  de longcapillairen minder goed, of niet worden doorbloed?
Dan kan er minder goed, of geen gaswisseling plaatsvinden.
Wat zijn de stoornissen die de ventilatie verminderen, en dus ook  de V/Q-ratio  negatief beïnvloeden?
COPD, astma, pneumothorax (klaplong) en longfibrose
Wat gebeurd er wanneer de alveolaire ruimte minder goed, of niet geventileerd wordt?
Dan kan er minder goed, of geen gaswisseling plaatsvinden tussen het bloed in de longcapillairen en alveolaire ruimte.
Wat is er aan de hand bij een verlaagde VQ verhouding = VQ < 1?
Perfusie is groter dan de ventilatie = ventilatieprobleem
Wat is er aan de hand bij verhoogde VQ verhouding = VQ > 1
Ventilatie is groter dan de perfusie = perfusieprobleem
Waarom is de V/Q nooit 1?
Omdat delen van de long die wel geventileerd worden, niet doorbloed worden. Dit is vooral het geval in de apex (bovenste deel van de long). De apex van de long wordt wel goed geventileerd, maar niet goed doorbloed.
Ook omdat de onderste delen van de long (basis) wel goed worden doorbloed, maar niet optimaal worden geventileerd.
Wat is een VQ verhouding 1?
Dan zijn de ventilatie en perfusie even groot en gaat er geen ventilatie of perfusie verloren.
Wat betekend de V/Q verhouding?
De VQ verhouding geeft de verhouding weer tussen ventilatie en perfusie.