Samenvatting Robbins and Cotran pathologic basis of disease.

-
ISBN-10 1416031219 ISBN-13 9781416031215
681 Flashcards en notities
32 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Robbins and Cotran pathologic basis of disease.". De auteur(s) van het boek is/zijn Vinay Kumar. Het ISBN van dit boek is 9781416031215 of 1416031219. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Robbins and Cotran pathologic basis of disease.

 • 1 Cellular responses to stressa nd toxic insulta: adaptation, injury and death

 • Diagnostiek:


  Immunohistochemistry kleurt eiwitten aan waarin je geïnterreseerd bent. Wanneer je bijvoorbeeld bij Th1 cellen CD4+ kleurt. Zullen alleen Th1 cellen die kleuring bevatten en kun je ze dus makkelijk herkennen.


  DNA microarrays is een chip met daarop allemaal verschillende DNA fragmenten(sequenties) van allemaal verschillende genen. Deze diagnostiek wordt voornamelijk bij kanker onderzoek gebruikt om te kijken welke genen gemuteerd zijn in de tumor en zo kan men de prognose vaststellen.


 • Thermologie:
  Pathologie: = ziekte leer. Bestudeert functionele en structurele veranderingen in cellen, weefsels & organen bij ziekte. 
  Etiologie: Ontstaanswijze van een ziekte. Dit kan intrinsieke/genetisch of extrinsiek/verworven zijn. 
  Pathogenese: Ontstaanswijze van de ziekte, in een sequentie van gebeurtenissen 
  Pathofysiologie: effect vd ziekte op het functioneren vd aangedane cellen/weefsels. 
  Celpathologie: Bestudeert veranderingen in cellen bij ziekte.Morfologie: Structurele veranderingen in cellen & weefsels 

  Adaptaties van cellen:
  Hyperplasie: Toename van aantal cellen 
  Hypertrofie: Toename van de grootte van de cellen 
  Atrofie: afname vd grootte vd cellen, gaat vaak gepaard met afname van aantal cellen 
  Metaplasie: verandering van het weefsel waarbij het ene celtype door het andere wordt vervangen
 • Necropsie: = autopsie (alleen dan bij dieren). Is het onderzoeken naar de oorzaak van het overleden.

  Biopsie: = Heel klein stukje weefsel verwijderen bij een patiënt (deel wat ziek is). Dit kan dan onderzocht worden om de pathologie op te helderen.

  Om te begrijpen wat je ziet en het te verklaren, moet je begrijpen wat schade met een cel doet en welke verschillende schade/adaptaties zijn.
 • 1.1 Introduction to pathology

 • Systemische Pathologie:
  Bestudeert hoe een ziekte verloopt in een bepaalt weefsel/orgaan.
  (pathogenese)
 • Algemene Pathologie:
  Hoe cellen en weefsels reageren op stimuli van buitenaf. De reactie is afhankelijk van welk orgaan het is of welk type weefsel
 • 1.2 Overview: cellular responses to stress and noxious stimuli

 • Waaruit kunnen adaptieve responsen bestaan van een cel?
  hypertrofie, verhoging in functionele activiteit, hyperplasie, vermindering in metabolische activiteit en grootte van de cel (atrofie) en een veranderin gin het fenotype van cellen (metaplasie).
 • Cel organellen met een membraan:
  • Kern (nucleus)
  • Mitochondria
  • Golgi
  • Ruw endoplasmatisch reticulum (RER)
  • Glad endoplasmatisch reticulum (SER)
 • Verandering in physiologische  stimuli kan schade aanrichten
  • Verhoging in de stimuli
  • Verlaging in de stimuli
  • Verlaging in de voedingstoffen
  • Chronische irritatie

   
  Verandering in zuurstof toevoer of andere chemische stoffen kan schade aanrichten (met name afname van zuurstof)
  • acuut
  • geleidelijk
  • ernstige


  Metabolische veranderingen (afname) kan leiden tot chronische schade

  Infectie door een bacterie kan ook leiden tot een acute of chronische schade
 • Wat zijn kenmerken van reversibele schade?
  1. celzwelling
  2. 'fatty change'
     - hypoxische /toxische schade --> vetvacuolen
  3. veranderingen in plasmamembraan & mitochondriën, gedilateerd ER & veranderingen in kern

 • Wat zijn de 5 oorzaken van celschade?
  1. tekort aan ATP
     - verkregen via oxidatieve fosforylering /glycolyse
     - hypoxie & chemische beschadiging
        *  Na/K-pomp --> ophopen Na in cel --> celzwelling + dilatatie van ER
        * ↑ aerobe glycolyse --> glycogeenvoorraad raakt op & ophoping melkzuur
        * Ca-pomp werkt niet meer --> influx Ca --> schade
        * ribosomen laten los -->  eiwitsynthese
        * eiwitten niet goed gebouwen --> schade 
  2. schade aan mitochondriën
        * teveel Ca in cel, oxidatieve stress, afbraak fosfolipiden & ophoping vrije vetzuren
        * in binnenste membraan kanaaltje gevormd --> slecht: membraanpotentiaal
        * lekken cytochroom C
  3. influx van extracellulaire calcium
         * ischaemie: concentratie Ca in cytoplasma toe + Ca uit mitochondria & ER vrijgelaten
         * enzymen geactiveerd: o.a. ATP, fosfolipiden, DNA etc. afbreken
         * permeabiliteit mitochondria vergroot
         * apoptose geïnduceerd
  4. accumulatie van vrije radicalen
     * bij mitochondriale ademhaling --> bijproducten: reactive oxygen species (ROS) / vrije radicalen
  5. defecten in membraanpermeabiliteit

        * schade: tekort aan ATP / activiteit van fosfolipase
        * direct: 
                         - disfunctie mitochondriën
                         - verlies fosfolipiden
                         - abnormaliteiten in cytoskelet
                         - ROS

 • Reactie op stress
 • Normale cel: Om te begrijpen wat er mis gaat bij een ziekte moet je eerst begrijpen hoe een normale cel eruit ziet. --> Homestasis

  Celschade: (stress en schade)

  Stress kan leiden tot adaptatie's:
  - Hypertrofie (toename grootte cellen)
  - Hyperplasie (toename aantal cellen)
  - Atrofie (Afname aantal en grootte cellen.
  Adaptaties treden op wanneer het weefsel niet in bestand is tegen de stimuli.

  Schade kan reversibel of irriversibel zijn.
  -Reversibel (de schade kan genezen worden en het weefsel hersteld zich        tot het oude weefsel.)
  -Irreversibel (de cel gaat dood)
  --> Celdood
  • Apoptose = gereguleerde celdood
  • Necrose = niet gereguleerde celdood
 • Wat gebeurt er bij zuurstof verlies?
  zuurstofverlies
  • ischaemie (verlies van bloedvoorziening waardoor te weinig O2)
      - ernstiger dan hypoxie!
  • hypoxie (O2 tekort)
 • Wat houdt celschade in? 
  Cel schade houdt in dat er een stimulus wegvalt of juist de aanwezigheid van een stimulus kan de oorzaak zijn van schade.
  de schade kan reversibel zijn --> wanneer je de stimulus weghaalt of juist weer toedient, zal de cel zich herstellen.
  de schade kan ook irreversibel zijn --> de cel zal dan in apoptose of necrose overgaan.
 • Normale buiten celmembraan:
  - Bescherming en vormgeving cel
  - Selectieve barrière door de verschillende receptoren en kanalen 
  - Vormt de basis voor enzymen en receptoren die belangrijk zijn voor de  specifieke cel functie.


  • Komt vaak als eerste in aanraking met schadelijke agens  Functies membraaneiwitten:
  - Cel-cel interactie
  - Cell-matrix interactie
  - Structurele (vorm) functie
  - Transport
  - Enzym functie

  --> kan door een agens worden gebruikt om de cel in te komen

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.