Samenvatting RPC

-
252 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "RPC". De auteur(s) van het boek is/zijn NPB. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - RPC

 • 1.1 Inleiding

 • Financieel Toetsings Kader
  Is neergelegd in PW (125a - 150) FTK regelt sterk hoe dekkingsgraden tav verplichtingen moeten matchen
 • De dekkingsgraad wordt bepaald doorhet FTK (PW 125a-150). Het FTK stelt dat een fonds minimaal 5% vrij vermogen moet aanhouden. Daarnaast wordt een zekerheidstoets toegepast waarbij moet worden aangetoond dat het fonds, afhankelijk van een aantal ontwikkelingen, aan haar verplichtingen moet voldoen met een zekerheidsmarge van 97,5%. Totale dekkingsgraag komt dan uit op 130%- 140%.
  De dekkingsgraad wordt vastgesteld op de marktrente.
 • Wat is een API
  een Algemene Pensioen Instelling
 • Sinds 2007 onderzoek naar API. Een API heeft meer vrijheden dan een fonds.
  Behoeft geen paritair bestuur (50% uit WG en 50% uit WN vertegenwoordigers)
  Kan zich ook in het buitenland vestigen met behoud PW, maar tegen toezicht regels die gelden in buitenland.
  Eerste vorm API is PPI.
 • 1.2 Drie pijlersysteem

 • De AOW leeftijd gaat in 2019 omhoog naar 65 en in 2023 naar 67 jaar.
  1. AOW / ANW
  2. WG / WN
  3. Lijfrente
 • 1.3 Wetten m.b.t. pensioen

 • Belangrijkste wet is PW (op 1-1-2007 de PSW vervangen)
 • Pensioen is in fiscale zin uitgesteld loon, dus is de Wet op de Loonbelasting (wet LB '64) van toepassing en is de omkeerregel van toepassing.
 • Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenregeling 2000 (Wet BPF).
  Wordt verplicht gesteld als een representatieven meerderheid van zowel WG als WN de Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid daarom verzoekt.
 • In Nederland is geen pensioenplicht, behoudens BPF
 • Wet op de Gelijke Behandeling
 • Het BW (veelal boek 7)
 • 2.2 Kapitaaldekkingssystemen

 • Kapitaaldekking: voor de uitkering van een pensioen moet een vermogen worden gereserveerd, dat onder bepaalde aannames kan worden beschouwd als de contante waarde van alle toekomstige uitkeringen
 • 2.2.1 Sterftegegevens

 • Het CBS geeft inzage in hoeveel mensen van een bepaalde leeftijd zijn overleden en hoeveel er in leven zijn gebleven.
  Het actuarieel genoodschap geeft inzicht in hoeveel jaar resterende levensverwachting de persoon heeft die in leven is gebleven.
 • Voor risicoverzekeringen wordt vaak gerekend met leeftijds bijstelling.
 • De levensverwachting stjigt jaarlijks. Dit gebeurt ook tijdens de uitkeringsperiode. Daarom hanteren verzekeraars leeftijdsterugstelling. Er wordt dan gerekend alsof diegene die met pensioen gaat bijvoorbeeld twee jaar jonger is.
  Bij het individuele levenbedrijf wordt meestal 5 jaar voor mannen gebruikt en 6 jaar voor vrouwen. Eigenlijk te fors, waardoor zij zichzelf toekomstige winst incalculeren. Deze forse correctie is ook om de anti selectie te corrigeren. Bij collectieve verzekeraars wordt vaak gerekend met 2 jaar.
 • 2.2.2 Rekenrente

 • Belangrijke factor is de rekenrente op de einddatum.
 • De taak van DNB is om er op toe te zien dat verzekerden zoveel mogelijk zekerheid genieten en dat de verplichtingen die verzekeraars en fondsen jegens hen aangaan, zo veilig mogelijk gesteld zijn.
  In augustus 1999 heeft de toenmalige PVK besloten dat er maximaal gerekend mag worden met 3%, dat was 4%. Verplichtingen die bestonden voor 8-1999 mogen zo gewaardeerd blijven.
  Tegenwoordig is 2,5% al gebruikelijk.
 • Er is sinds 8-1999 een groot verschil ontstaan tussen de rekenrente van de fondsen en de verzekeraars. Een fonds heeft bij onderdekking diverse instrumenten (afstempelen, premie verhogen, indexatie aanpassen, beleggingsbeleid aanpassen, etc.) om mee in te grijpen. Een verzekeraar moet een garantie geven voor hun tarief en heeft vrijwel geen sturingselementen. Zij beleggen dan ook veel meer in vast rentende waarden. Hierdoor zijn zij ook weer veel meer afhankelijk van de rentestanden.
 • Pas op met DGA advisering. Daar is de fiscale regel van een rekenrente van minimaal 4% van toepassing!!
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.