Samenvatting samengevat

-
ISBN-13 9789006073607
151 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "samengevat". De auteur(s) van het boek is/zijn Niënkemper. Het ISBN van dit boek is 9789006073607. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - samengevat

 • 1.1.1 Machten van tien

 • Machten van tien

  10-6= 0,000.001 (een miljoenste)
  10-3= 0,001 (een duizendste)
  10-2= 0,01 (een honderdste)
  10-1=0,1 (een tiende)
 • 1.1.2 Rekenen met machten

 • Bij rekenen van machten van tien geldt:

  Bij vermenigvuldigen moet je de exponenten optellen.
  Bij delen moet je de exponenten aftrekken.
 • 1.1.4 percentages

 • 1% (één procent) betekent 1/100 (een honderste)
  1‰  (één promille) betekent 1/1000 (een duizendste)
 • 2.1 elektrische energie in huis

 • wat zijn elektrische geleiders en geef voorbeelden
  stoffen die de elektrische stroom goed geleiden, vb
  metalen als goud, zilver, koper en ijzer
 • wat zijn isolatoren en geef voorbeelden
  stoffen die de elektrische stroom niet of slecht geleiden, vb
  plastic, glas, porselein, hout en lucht
 • wanneer heb je een stroomkring
  als de stroom van het ene contactpunt naar het andere contactpunt van de stroombron kan lopen. In dit geval heet het dan een gesloten stroomkring
 • waaruit bestaat een elektrische schakeling minimaal en geef voorbeelden
  spanningsbron, elektrisch apparaat en verbindingsdraden, deze vormen samen een stroomkring, vb
  elektrische installatie in en auto en de huisinstallatie
 • wat gebruik je bij het tekenen van schakelingen
  symbolen, te vinden in schema 14 in BINAS
 • hoe meet je de spanning over een apparaat en hoe sluit je die aan
  met een voltmeter, deze sluit je over ( parallel aan) een apparaat, dus op 2 contactpunten van het apparaat
 • hoe meet de de spanning door een apparaat en hoe sluit je die aan
  met een ampèremeter, die je in dezelfde stroomkring ( in serie) aansluit als het apparaat
 • wat meet je met een multimeter
  -de spanning
  -de stroom
  en vaak ook de weerstand van een component
 • hoe meet je elektrische energie en waar vind je deze
  met een kWh-meter ( kilowattuur-meter), die zit in de meterkast
 • hoe leg je de wet van Ohm uit
  de weerstand R is de tegenwerking, die de elektrische stroom ondervindt
  Alle electrische apparaten hebben een electrische weerstand
 • wat is de formule van de wet van Ohm
  R= de weerstand in ohm ( Ω)
  U=de spanning over de weerstand in volt (V)
  I= de stroomsterkte van de weerstand in ampère (A)
 • hoe ziet de wet van Ohm eruit in een grafiek en vertel
  er is een recht evenredig ( lineair) verband tussen spanning ( V) en de stroom ( A) ->
  Als de spanning 3 x zo groot wordt bij dezelfde weerstand, dan wordt ook de stroom 3 x zo groot
  ( R1 < R2)( kijk samengevat plaatje)
 • 2.2 componenten in een schakeling

 • wat is weerstand en waarvan zijn ze gemaakt
  de naam van een component die je in een schakeling opneemt, als je de totale weerstand in ohm wilt veranderen.
  Deze weerstanden zijn van koolstof of metaal
 • wat is NTC , hoe werkt het en waar worden ze in en voor gebruikt
  een weerstand met een Negatieve Temperatuur Coëfficiënt.
  De weerstand van een NTC neemt af als de temperatuur toeneemt
  NTC's worden gebruikt in thermometers en voor de temperatuurregeling van bijv. geluidsversterkers
 • wat is een LDR, hoe werkt het en waar wordt het toegepast
  Light Dependant Resistor is een lichtgevoelige weerstand
  De weerstand van een LDR neemt af als er meer licht opvalt
  Worden toegepast in bijv. lampen die aanspringen als het donker wordt
 • wat is een halfgeleider, waar zijn die te vinden en waar is het meestal van gemaakt
  een onderdeel, waarin stoffen worden gebruikt met eigenschappen die tussen metaal en niet metaal in zitten. Het geleiden van deze onderdelen kan afhangen van verschillende omstandigheden.
  Veel onderdelen in de electronica worden aangeduid als halfgeleiders.
  Het is meestal van silicium gemaakt.
 • Wat is een LED/Diode en hoe werkt het
  Light Emitting Diode = een lichtgevende diode.
  Beide zijn halfgeleiders en laten stroom in 1 richting door.
  De stroomsterkte door een LED moet heel klein zijn, daarom wordt er een voorschakelweerstand in serie toegepast
 • waar zorgen schakelaars voor
  dateen stroomkring gesloten of onderbroken worden
 • welke verschillende schakelaars zijn er
  -gewone aan/uit schakelaar
  -drukschakelaar waar je op moet drukken om iets aan/uit te schakelen
  -reedcontact, dat door een magneet wordt bediend
  -relais, een electromagnetische schakelaar
 • wat is een reedcontact en hoe werkt het
  glazen buisje met 2 magnetische stripjes. Wanneer je een magneet in de buurt van een reedcontact houdt, wordt de schakelaar gesloten. Haal je de magneet weg, dan wordt de schakelaar geopend
 • wat is een relais en hoe werkt het
  electromagnetische schakelaar.
  Bestaat uit 2 gedeelten in aparte stroomkringen. Met de ene stroomkring kan je de andere stroomkring openen of sluiten. Je kan dan een apparaat makkelijk op afstand bedienen
 • geef een voorbeeld hoe een relais werkt aan de hand van de tekening
  als schakelaar S sluit, wordt stroomkring 1 gesloten. Er loopt dan stroom door de spoel. Deze wordt magnetisch en zal het metalen plaatje C aantrekken. Hierdoor zal M stroomkring 2 sluiten en kan het apparaat werken.
  U1 is vaak een lage spanning en U2 een hoge. Zo vermijd je direct werken met hoge spanningen
 • wat is een transistor en hoe werkt het
  een halfgeleider met 3 aansluitpunten.
  Middelste noem je basis
  Buitenste noem je collector en emitter

  Een transistor is een r en werkt alleen als er een basisstroom is.
  Bij een te grote basisstroom gaat de transistor stuk. De transistor kun je gebruiken als schakelaar
 • wat is een condensator en hoe werkt het
  wordt gebruikt voor het opslaan van electriciteit.
  bestaat uit 2 dunne metalen plaatjes, hiertussen zit isolatie.
  De platen worden opgerold, zodat de condensator niet zo groot is. De condensator wordt in een stroomkring geplaatst
 • wat doet een transformator
  zet lage wisselspanning om in hoge wisselspanningen en omgekeerd
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is NTC?
Het is een weerstand met een Negatieve Tempratuur Coëfficiënt
wat is de eenheid van versnelling bij een eenparig versnelde beweging en leg uit
meter per seconde kwadraat ( m/s²)

Vanuit stilstand (v lage b = 0) geldt:
v lage e = a x t

 v lage e= de eindsnelheid in m/s
a= de versnelling in m/s²
t = de tijdsduur in s
wat gebeurt er bij een eenparig versnelde beweging
de snelheid wordt gelijkmatig groter ( bijv regelamtig optrekken van een auto).
In v-t diagram krijg je dan een rechte, stijgende lijn.
In iedere seconde verandert de snelheid met eenzelfde getal, de versnelling (a)
wat is een s-t diagram
een grafiek van een eenparige beweging van plaats tegen de tijd, krijg je een rechte stijgende lijn.
Uit deze diagram kun je de snelheid bepalen: v = s : t
wat is een v-t diagram
een grafiek van een eenparige beweging van de snelheid tegen de tijd, dan krijg je een horizontale lijn.
De opp. onder deze horizontale lijn is de afgelegde weg
hoe zit het met de snelheid bij een eenparige beweging en geef de formule
de snelheid blijft constant/gelijk. Dus in iedere seconde wordt dezelfde afstand afgelegd.
 s = v x t

s = de afgelegde weg in m of km
v = de snelheid in m/s of in km/h
t = de tijdsduur in s of in h
wanneer gebruik je de gemiddelde snelheid v gem en geef de formule
als bij een bewegend voorwerp de snelheid niet altijd even groot/constant is
v gem = s : t

v gem= de gemiddelde snelheid in m/s of in km/h
s = de afgelegde weg in meter (m) of in kilometer ( km)
t = de tijdsduur in seconde (s) of in uur (h)
wat verstaan we onder de traagheid van een voorwerp en leg uit
ieder massa verzet zich tegen snelheidsverandering, een voorwerp heeft altijd de neiging snelheid vast te houden die het al had. Dit heet dan de traagheid van een voorwerp

Hoe groter de massa, hoe groter de traagheid
hoe werkt nettokracht bij beweging
-geen nettokracht op een voorwerp-> geen versnelling of vertraging-> het staat stil of beweegt met een constante snelheid

-wel nettokracht op een voorwerp->versnelling of vertraging:
1. hoe groter de nettokracht, hoe groter de versnelling of de vertraging
2. hoe groter de massa van het voorwerp hoe kleiner de versnelling of vertraging
welke krachten kunnen op een rijdend voorwerp werken
-aandrijfkracht ( bijv. van de motor of je spieren)
-remkracht ( als je remt)
-wrijvingskracht ( bijv tussen banden en wegdek)-> deze kan ook als remkracht werken
-luchtwrijving of luchtweerstand, die ook als remkracht werkt