Samenvatting Samenvatting

-
82 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Samenvatting

 • 1 Samenvatting

 • Wat zijn factoren die een rol spelen bij prepuberale parodontitis?

  - Paropathogene bacteriën
  - Defecten aan het wortelcement
  - Defecten aan het afweersysteem van de gastheer
 • Is het zo dat er een verminderde chemotaxis is bij fagocyterende cellen bij enstige prepuberale parodontitis?
  ja
 • Komt juveniele parodontitis meer bij mannen of vrouwen voor?
  vrouwen (3:1)
 • juveniele parodontitis heeft een familiare aanleg. Juist?
  ja
 • Bij personen onder de 20 betekend een iets diepere pocket (4mm bv) niet dat er ook aanhechtingsverlies is. Juist?
  Ja. Dit komt door passieve eruptie. Na het doorbreken van de blijvende elementen duurt het relatief lang voordat de rand van de gingiva zich op zijn uiteindelijke postitie iets coronaal van de glazuur- cementgrens bevindt.
 • Welke elementen zijn betrokken bij lokale juveniele parodontitis en bij gegeneraliseerde juveniele parodontitis?
  Bij LJP zijn alleen de eerste molaren en/of incisieven betrokken.
  Bij GJP zijn vrijwel alle elementen betrokken.
 • Hebben patiënten met juveniele parodontitis voorafgaand geleden aan prepuberale parodontitis?
  ja
 • Welke bacterie is geassocieerd met lokale juveniele parodontitis
  A. actinomycetemcomitans 
 • Bestaat pus uit dode neutrofiele PMN's?
  ja
 • Waar treedt botafbraak als eerst op?
  approximaal
 • Wat is de afstand van de bodem van de pocket en het alveolaire bot?
  0,5-2 mm
 • De productie van het chemotactische cytokine door de cellen van het aanhechtingsepitheel zorgt ervoor dat de PMN’s migreren in de richting van de plaque en tot in de pocket hun fagocyterende werk kunnen doen. Juist?
  ja
 • Is het aanhechtingsepitheel en pocketepitheel permeabel?
  Ja, hierdoor kunnen antigenen de parodontale weefsels binnendringen.
 • wat bevat het ontstekingsfiltraat?
  - plasmacellen(5-15%)

  - lymfocyten (30-35%)
  - macrofagen (40-55%)
 • Correleert adulte parodontitis met de hoeveelheid supragingivale plaque?
  ja
 • Refractaire parodontitis is sterk afhankelijk van de supragingivale bacteriële flora. Juist/onjuist?
  nee, subgingivale bacteriële flora
 • Bij patiënten met refractaire parodonitis geldt hetzelfde als bij juveniele parodontitis. Een chemotactisch defect, waardoor de PMN’s een verminderd vermogen hebben om te migreren. Juist?
  ja
 • Bacteriën in de tandplaque produceren stoffen die biologisch actief zijn en de afweer van de gastheer kunnen activeren. Dit betreft o.a. :
  - zuren
  - endotoxinen
  - antigenen
  - toxische enzymen
  - cytotoxinen
  juist
 • Neemt de groeisnelheid toe of af als de plaque ouder wordt?
  af
 • Neemt de zuurstofspanning in ouder wordende plaque toe of af?
  af
 • De eigenschappen van bacteriën in de biofilm zijn anders dan die van de bacteriën in een suspensie. Leg uit
  Bacteriën in een biofilm groeien langzamer, hun metabolisme verandert en ze krijgen andere hechtingseigenschappen. Ook de gevoeligheid voor antimicrobiële middelen neemt af. 
 • Is gingivitis een specifieke of niet-specifieke infectie?
  niet-specifieke
 • Rond welke maand komt zwangerschapsgingivitis voor?
  tussen de  2e en 8e maand van de zwangerschap. 
 • Bij Acute necrotiserende en ulceratieve gingivitis kan je dan koorts en foetor ex ore hebben?
  ja
 • Ontstaat er door een ontsteking een toename in de hoeveelheid creviculaire vloeistof?
  ja
 • LPP wordt gekenmerkt door veelal afwezigheid van duidelijke gingivitis en weing supragingivale plaque. juist?
  ja
 • In de creviculaire vloeistof bevinden zich allerlei eiwitten die bijdrage aan de humorale afweer zoals :
  - Immuloglobulinen (IgA, IgM en IgG)
  - Complementfactoren
  Juist
 • Bij matig roken, minder dan 10 sigaretten per dag, is er geen verschil meetbaar met de niet-rokers.  Juist?
  ja
 • Roken heeft nadelige effecten op de immuunrespons en ontstekingsreactie. De verminderde bloeding wordt veroorzaakt doordat er minder volume aan bloedvaten aanwezig is in de ontstoken gebieden.  Juist?
  JA
 • Hoeveel elementen zijn er betrokken bij: incidenteel?
  1
 • Hoeveel elementen zijn er betrokken bij: gelokaliseerd?
  2-7 elementen.
 • Hoeveel elementen zijn er betrokken bij: semi-gegeneraliseerd?
  8-13 elementen
 • Hoeveel elementen zijn er betrokken bij: gegeneraliseerd?
  > 14 elementen
 • Wat is de leeftijd bij: prepuberale parodontitis?
  <12
 • Wat is de leeftijd bij: juveniele parodontitis?
  13-20
 • Wat is de leeftijd bij: postadelocente parodontitis?
  21-35
 • Wat is de leeftijd bij: adulte parodontitis?
  >36
 • Wat zijn de kenmerken van necrotische parodontitis?
  -Bloeding bij sonderen
  -Pijn
  -Interdentale gingivale necrose
 • Hoeveel mm pocketdiepte is normaal in een melk en wisselgebit?
  1-2 mm (99% 1 mm)
 • Wat zijn belangrijke afweercellen in het parodontium?
  -PMN's
  - Moncoyten/macrofagen
 • Heeft juveniële parodontitis een familiaire aanleg?
  Ja.
 • Welke elementen zijn betrokken bij een lokale juveniele parodontitis?
  De molaren en/of incisieven
 • De afbraak gemeten met behulp van een pocketsonde levert meer afbraak op dan de metingen op een röntgenfoto. Juist/onjuist?
  Juist.
 • Waar bevindt de punt van de pocketsonde zich in ernstig ontstoken situaties?
  apicaal van het aanhechtingsniveau.
 • Waar hebben patiënten voorafgaand aan juveniele parodontitis geleden?
  prepuberale parodontitis
 • Is lamina dura een röntgenologische term?
  Ja
 • De lamina dura is een projectie van de ..
  Lamina cribrosa
 • Wat is de afstand van de bodem van de pocket en het alveolaire bot?
  0,5 - 2 mm.
 • Wat omvat het ontstekingsfiltraat?
  Macrofagen
  lymfocyten
  plasmacellen
 • Adulte gingivitis correleert sterk me de hoeveelheid supra of sub gingivale plaque?
  supragingivale plaque.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Het coritisol niveau in zowel het bloed als in het speeksel is gerelateerd met de ernst van parodontitis. Juist?
Ja
Rokers ontwikkelen minder snel gingivitis dan niet-rokers. Juist?
Ja.
Wat is er met de PMN's aan de hand bij diabetes?
verminderde chemotaxis van de PMN's
Goed gereguleerde diabetes patiënten reageren net zo goed op parodontale behandelingen als niet-diabetici. Juist?
Ja
P. gingivalis produceert een enzym, collegenase. Waar toe is dit enzym instaat?
Is in staat om collageen af te breken.
In de creviculaire vloeistof bevinden zich allerlei eiwitten die bijdrage aan de humorale afweer, zoals..?
Immunglobulines (antistoffen, antilichamen -> reactie op antigenen) , complementfactoren
 RPP (rapidly progressive periodontitis) wordt ook wel agressieve parodontitis genoemd. Juist/onjuist?
Juist.
Gegeneraliseerde juveniele parodontitis wordt ook wel RPP (rapidly progressive periodontitis) genoemd. Juist/onjuist?
Juist
Door de ontsteking (gingivitis) ontstaat er een toename in de hoeveelheid creviculaire vloeistof. Juist/onjuist?
Juist
Welk herpes simplex virus kan ook gingivitis veroorzaken?
Herpes Simplex Virus Type 1.