Samenvatting Samenvatting medische kennis periode 2

206 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Samenvatting medische kennis periode 2

 • 2.1 Gezondheid en ziekte

 • Wie zegt: Gezondheid is de toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek?
  De Wereld Gezondheidorganisatie
 • Wie zegt: Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven?
  Machteld Huber
 • Wie zegt: Gezondheid is een toestand waarin alle vitale functies naar behoren werken.
  Pathologieboek (volgens een medisch-biologische visie op de gezondheid
 • 2.2 Verstorende factoren gezondheid

 • Vanaf de bevruchting vastgelegd in de genen (erfelijk)
  Endogene factoren
 • Hoe heten de omgevingsfactoren die de gezondheid kunnen verstoren
  Exogene factoren
 • 2.2.1 Endogene factoren

 • Bij deze vorm van erfelijkheid wordt alleen een kind ziek, dat van beide ouders het afwijkende gen krijgt
  Autosomaal recessieve aandoeningen
 • Bij deze vorm van erfelijkheid veroorzaakt één afwijkend gen al ziekte
  Autosomaal dominante aandoeningen
 • Bij deze vorm van erfelijkheid zit het afwijkende gen op een x-chromosoom. Alleen vrouwen kunnen drager van dit gen zijn, want ze hebben twee x-chromosomen
  Geslachtsgebonden recessieve aandoening
 • Waarbij meer dan twee genen een rol spelen (wisselwerking tussen erfelijke en omgevingsfactoren).
  Polygene erfelijkheid
 • 2.2.2 Exogene factoren

 • Verschillende micro-organismen
  - Bacteriën
  - Virussen
  - Gisten of schimmels
  - Protozoën
 • Noem verschillende exogene factoren (7)
  - Micro-organismen
  - Wormen
  - Chemische factoren (scheikundige factoren)
  - Fysische factoren (natuurkundige factoren)
  - Voedingsgebrek of ondervoeding
  - Stressfactoren
  - multifactoriële aandoeningen
 • Wat is een multifactoriële aandoening?
  - Ziekte veroorzaakt door endogenen als exogene factoren
  - Inwerken van omgevingsfactoren op zwakke plekken in aanleg
 • 2.2.2.1 Tegenmiddelen van micro-organismen en wormen

 • Waarvan is antibiotica een tegenmiddel?
  Bacteriën
 • Waarvan is virostatica een tegenmiddel?
  Virussen
 • Waarvan is antimycotica een tegenmiddel?
  Gisten en schimmels
 • Waarvan is antiprotozoïca een tegenmiddel?
  Protozoën
 • Waarvan is anthelintica een tegenmiddel?
  Wormen
 • 2.3 Diagnostisch onderzoek

 • Welke verschillende diagnostische onderzoeken zijn er?
  - Anamnese
  - (Medisch) lichamelijk onderzoek
  - Aanvullend onderzoek
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Er worden foto's gemaakt van de pompfunctie van het hart na toediening van een radioactieve stof
Isotopenventriculografie/MUSA
Contrastvloeistof wordt in de kransslagaders geïnjecteerd, waarna een röntgenfilm van de coronaire circulatie kan worden gemaakt
Coronairangiografie
Er wordt contrastvloeistof in het vaatstelsel geïnjecteerd, waarna röntgenfoto's van het hart en de bloedvaten kunnen worden gemaakt
Angiocardiografie
Scan waarbij bedreigende verkalkingen en vernauwingen van de hartkransslagaders, de hartplekken en de hartspier nauwkeurig in beeld worden gebracht
Coronaire CT-angiografie
Er wordt een katheter via een bloedvat in het hart gebracht. Op deze manier kan het zuurstofgehalte en de druk in de bloedvaten en in de verschillende ruimtes van het hart worden gemeten.
Hartkatheterisatie
Een combinatie van echtcardiografie en kleurendoppler. Met behulp van dit onderzoek wordt de richting en de stroomsnelheid van het bloed in het hart en de grote vaten onderzocht
Duplexonderzoek (echo-doppleronderzoek)
Met behulp van hoogfrequentie geluidsgolven worden de bewegingen van de hartkleppen en van de atria en ventrikels gedurende de hartcyclus in beeld gebracht
Echocardiografie
Een registratie van de elektrische veranderingen in het hart tijdens de hartcyclus
Elektrocardiogram (ECG/hartfilmpje)
Het luisteren met een stethoscoop naar afwijkende geluiden
Ausculatie
Een wisselwerking, een wederzijdse actie tussen mensen, dieren of dingen.
 Interactie