Samenvatting Samenvatting vroegmodern

-
283 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Samenvatting vroegmodern

 • 1 Inleiding

 • Het periodiseren van een tijdperk wordt gehandhaafd om belangrijke kenmerken, gebeurtenissen makkelijker in een tijd te verplaatsen. De gehandhaafde periodisering is:

  • Oudheid
  • Middeleeuwen
  • Nieuwe tijd
  • Nieuwste tijd
 • Het verschil tussen nieuwe en nieuwste tijd:

  • Mondialisering van de geschiedenis; belangrijke gebeurtenissen in een werelddeel hebben ook invloed op de andere werelddeel
  • Ingrijpende gevolgen van de industrialisering op economisch, sociaal, demografisch, politiek en cultureel
  • Het politiek bedrijf in het westen van karakter veranderd; opkomst van democratie en totalitaire dictaturen
 • De nieuwe tijd duurt van 1500 tot 1870.

 • Het verschil tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd is minder overtuigend dan het verschil van nieuwe en nieuwste tijd: de samenleving was nog steeds agrarisch, nog weinig mondiaal, ondemocratisch en sterk christelijk

 • 2.1 Politiek van de Habsburgers tot 1555

 • De Habsburgers hebben hun machtspositie in een aantal fasen opgebouwd; verweving van het hertogdom Oostenrijk in de 13de eeuw en van Bourgondische erflanden in de 15e eeuw. Het keizerlijke titel kregen ze in de 13e eeuw en de zeven keizers die daarna gekozen werden kwamen uit de Habsburgse familie.

 • Via welke fases breidde de machtspositie van de Habsburgers uit?

  In de 13e eeuw erfden ze het hertogdom Oostenrijk en in de 15e eeuw de Bourgondische erflanden

 • Karel V is in Gent in 1500 geboren, heeft vanaf 1515 in een snelle opeenvolging de heerschappij aanvaard in de verschillende gebiedsdelen die hem door zijn vader en grootvader zijn achtergelaten. In 1519 s hij tot keizer gekozen. Zijn belangrijkste rivaal was de koning van Frankrijk die zich omsingeld voelde door de Habsburgse gebieden.

 • Wie was de belangrijkste rivaal van Karel V?

  De koning van Frankrijk, hij was omsingeld door Habsburgse gebieden

 • 2.1.1 Het ontstaan van de Donau-monarchie

 • Met inname van Constantinopel in 1453 voltooiden de Turken de verovering van de Balkan. Zij zette hun expansie naar het westen voort.

 • In de slag bij Mohacs, in 1526, stierf de koning van Hongarije. Hij was met de zuster van karel V getrouwd. Zijn dood had als gevolg dat Ferdinand, jongere broer van Karel, in Hongarije en Bohemen de nieuwe koning werd. Hij verbond deze gebieden bestuurlijk en Ferdinand was de grondlegger van de Donau-monarchie

 • Wie was de grondlegger van de Donau-monarchie?

  Ferdinand, de broer van Karel V

 • Hoe kon Ferdinand de Donau-monarchie stichten?

  In de slag bij Mohacs, tegen de Turken, stierf de koning van Hongarije. Hij was getrouwd met de zus van Karel V, het broertje van Karel volgde hem op. Hij werd de nieuwe koning van Hongarije en Bohemen en verbond deze gebieden bestuurlijk

 • 2.1.2 Reformatie in het Duitse rijk

 • In 1519 werd de Franse koning Frans I tot keizer gekozen. Karel V was toen geconfronteerd met problemen binnen de kerk. In 1517 had Luther zijn stellingen op de slotkapel van Wittenberg opgehangen.

 • De reden voor de actie van Luther was het optreden van de aflaatprediker Tetzel. Zijn verkooppraatjes wekten de indruk dat men voor contant geld bij God vergeving kan kopen.

 • Waarom spijkerde Luther zijn stellingen op de slotkapel van Wittenberg?

  De verkooppraatjes van aflaatprediker Tetzel zou de indruk wekken dat men voor contant geld bij God vergeving kon kopen

 • Het punt van Luther was niet onopgemerkt in het Duitse Rijk. Hij had veel aanhangers. Luther vond dat je geen bemiddelaar nodig had om vergeving aan god te vragen. Op de Rijksdag van Worms in 1521 sprak Karel de rijksban uit. Luther zou het rijk moeten verlaten. De Saksische keurvorst zorgde ervoor dat het vonnis nooit is uitgevoerd. Hierdoor kon de reformatorische beweging zich voortzetten.

 • Wat was het standpunt van Luther inzake de aflaatprediker Tetzel?

  Hij vond dat je geen bemiddelaar nodig had om vergeving aan god te vragen

 • Hoe eindigde deze opstand van Luther?

  Karel V sprak de rijksban uit, maar de Saksische keurvorst voerde dit vonnis nooit uit

 • Voor het Duitse Rijk is met name de houding van de landvorsten en van de magistraten van de Rijkssteden van groot gewicht geweest voor het wereldlijk succes van de Reformatie. Ook gingen sommige bisschoppen tot de wereldlijke stand over met behoud van hun voorheen kerkelijk gebied.

 • Hoe kon de reformatie een wereldlijk succes worden?

  Met behulp van landvorsten en magistraten van de Rijkssteden. Ook gingen sommige bisschoppen tot de wereldlijke stand over met behoud van hun voorheen kerkelijk gebied

 • Luther was een verklaarde tegenstander van het radicaal-revolutionaire streven van de wederdopers. Toen de wederdopers in 1533 een heilstaat wilden vestigen, koos Luther de kant van de vorsten. Hierdoor heeft hij het voortbestaan van zijn nieuwe kerk veilig gesteld, maar heeft ook zijn betekenis als maatschappijhervormer beperkt.

 • Hoe stond Luther tegenover de Wederdopers?

  Hij was fel tegenstander

 • In 1555 werd te Augsburg de vrede gesloten. Alleen de vorst mocht over de godsdienstige kleur van zijn land beslissen. Daarnaast mocht je alleen tussen het rooms-katholicisme en lutheranisme kiezen. Karel V bestreed de ketterij met wapens en in Spanje en de Nederlanden riep hij de inquisitie te hulp.

 • Wat hield de Vrede van Augsburg in?

  Alleen de vorst mocht over de godsdienstige kleur van zijn land beslissen, hij mocht kiezen tussen het rooms-katholicisme en lutheranisme

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe werd de verhoudingen tussen Karel V en Frans I om Vlaanderen nog moeilijker?

Karel was keizer, Frans koning, en Karel vond dat hij als keizer voorrang had

Hoezo stonden Karel V en Frans I in Vlaanderen tegen over elkaar?

Karel was als kleinzoon via vaders zijde van de laatste bourgondische hertogin erfgenaam van Vlaanderen, maar het was een Frans leen

Hoe kwam de rivaliteit tussen de Franse koning en de Habsburgse keizer op zijn hoogtepunt?

De strijd om de keizerlijke titel

Wat hield de Vrede van Augsburg in?

Alleen de vorst mocht over de godsdienstige kleur van zijn land beslissen, hij mocht kiezen tussen het rooms-katholicisme en lutheranisme

Hoe stond Luther tegenover de Wederdopers?

Hij was fel tegenstander

Hoe kon de reformatie een wereldlijk succes worden?

Met behulp van landvorsten en magistraten van de Rijkssteden. Ook gingen sommige bisschoppen tot de wereldlijke stand over met behoud van hun voorheen kerkelijk gebied

Hoe eindigde deze opstand van Luther?

Karel V sprak de rijksban uit, maar de Saksische keurvorst voerde dit vonnis nooit uit

Wat was het standpunt van Luther inzake de aflaatprediker Tetzel?

Hij vond dat je geen bemiddelaar nodig had om vergeving aan god te vragen

Waarom spijkerde Luther zijn stellingen op de slotkapel van Wittenberg?

De verkooppraatjes van aflaatprediker Tetzel zou de indruk wekken dat men voor contant geld bij God vergeving kon kopen

Hoe kon Ferdinand de Donau-monarchie stichten?

In de slag bij Mohacs, tegen de Turken, stierf de koning van Hongarije. Hij was getrouwd met de zus van Karel V, het broertje van Karel volgde hem op. Hij werd de nieuwe koning van Hongarije en Bohemen en verbond deze gebieden bestuurlijk