Samenvatting Scheikunde voor milieuwetenschappen - Deel 1

-
764 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Scheikunde voor milieuwetenschappen - Deel 1". De auteur(s) van het boek is/zijn I Holtkamp, J van Wijnen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Scheikunde voor milieuwetenschappen - Deel 1

 • 1 Atoombouw en periodiek systeem

 • Atoom bestaat uit een uiterst kleine kern, opgebouwd uit positief geladen protonen en ongeladen neutronen, met daaromheen en wolk van negatief geladen elektronen. De elektronenwolk blijft rondom de kern zitten door de elektrische aantrekking tussen de positief geladen kern en de negatief geladen elektronen. De protonen en neutronen in de kern worden bij elkaar gehouden door de sterke kernkrachten.
 • Wat zijn orbitalen?
  - Vaste banen waarin de elektronen om de atoomkern draaien
 • Wat wordt bedoeld met de elektronenconfiguratie?
  - Verdeling van elektronen over de verschillende orbitalen
 • Welke eigenschappen worden onderscheiden bij atomen?
  - Chemische
  - Natuurkundige; massa, radio actief gedrag
 • Wat bepaald de chemische eigenschappen van atomen?
  - Aantal elektronen
  - Elektronen configratie
 • Wat bepaald de natuurkundige eigenschappen van een atoom?
  - Neutronen
  - Protonen
 • Wat bepaald tot welk element een atoom behoort?
  - Het aantal protonen 
 • Hoe zijn elementen gerangschikt in het periodiek systeem?
  - Opklimmend atoomnummer (protonen)
  - Overeenkomst in chemische eigenschappen
 • 1.1 Geschiedenis van het atoommodel

 • Welke visie werd tot de 19de eeuw aangehangen door wetenschapper?
  - Demokritus; 460-370 vC; Griekse filosoof
  - Materie is opgebouwd uit basisbouwstenen; atomen. Deze atomen hebben een continue structuur en zijn ondeelbaar.
 • Wie kwam met het plumpudding model?
  - Thompson; 19de eeuw; Engels fysicus
  - Het atoom heeft een interne structuur. 
  - Het atoom os neutraal geladen
  - Elektronen zijn bouwstenen van het atoom. Deze negatief geladen deeltjes zitten als kentjes in een egaal verspreide positieve lading.
 • 1.1.1 Atoommodel van Rutherford

 • Protonen: positief geladen deeltjes in de kern van een atoom
 • Wie verwierp het atoommodel van Thomson?
  - Rutherford; 19de-20ste eeuw; Nieuw Zeelandse fysicus
 • Neutronen: neutrale deeltjes in de atoomkern

 • Hoe ziet het atoommodel van Rutherford eruit?
  - Kleine positief geladen kern met geconcentreerde massa
  - Omgeven door een ijle wolk van negatief geladen lichte elektronen
  - Vergelijk de beweging van planeten
 • Nucleonen: protonen en neutronen samen
 • Waarom is de kern van een atoom een bijzondere materie?
  De kern is in verhouding tot de elektronen wolk veel kleiner. Maar het is de kern die de massa bepaald. De een heeft daardoor een uitzonderlijk grote dichtheid. 
 • Subatomaire deeltjes: protonen, neutronen en elektronen
 • Wat zijn nucleonen en hoe worden ze bij elkaar gehouden?
  - Positief geladen protonen
  - Neutraal geladen neutronen
  - Sterke kernkrachten
 • Een atoom heeft evenveel protonen in de kern als elektronen in de elektronenwolk. Daarmee is de totale negatieve lading van de elektronen gelijk aan de positieve lading van de protonen in de kern tezamen, met als gevolg dat een atoom elektrisch neutraal is.
 • Waaruit is de atoomkern opgebouwd?
  - Nucleonen
 • Atoomnummer: het aantal protonen dat een atoom in de kern heeft, aangeduid met Z.
 • Wat zijn subatomaire deeltjes?
  - Elektronen
  - Protonen
  - Neutronen
 • Massagetal: som van aantal protonen en neutronen, aangeduid met A.
 • Een atoom is volgens Rutherford neutraal geladen; waarom?
  - Evenveel protonen in de kern
  - als elektronen in de wolk eromheen
 • Het aantal neutronen in de kern is dikwijls gelijk aan het aantal protonen in de kern. De deeltjes in de kern worden bijeengehouden door de sterke kernkrachten. Dit zijn aantrekkende krachten tussen nucleonen.
 • Hoe wordt het atoomnummer bepaald?
  - Aantal protonen in de kern
  - Z 
 • Element: Een stof die alleen bestaat uit atomen waarvan de kernen hetzelfde aantal protonen bezitten.
 • Hoe wordt het massagetal van een atoom bepaald?
  - Som van Z en het aantal neutronen;N
  - A
 • Isotopen: atomen van eenzelfde element die een verschillend aantal neutronen in de atoomkern bezitten
 • Wat is een element?
  Een stof dat bestaat uit atomen waarvan de kernen het zelfde aantal protonen bezitten
  - hetzelfde atoomnummer hebben 
 • Wat zijn isotopen?
  - Kernen van atomen van een element hebben hetzelfde aantal protonen maar,
  - een verschillend aantal neutronen
  - verschillend massagetal
 • Wat is het verschil tussen chemische en kernreacties?
  - Chemische reactie: alleen elektronen van atomen zijn betrokken 
  - Kernreactie: reacties tussen en in de kernen van atomen
 • Geef een voorbeeld van isotopen
  - Waterstof;=> 
  protium: 1 proton, 0 neutron => A = 1
  deuterium: 1 proton, 1 neutron => A = 2
  tritium: 1 proton, 2 neutron => A = 3
 • Zijn alle isotopen radioactief?
  Nee
 • Wat is het probleem met het atoommodel van Rutherford?
  Volgens de elektromagnetische theorie van Maxwell zou het negatieve elektron meteen vervallen in de positieve kern. Door de verplaatsing wordt kinetische energie opgewekt die wordt omgezet in stralingsenergie. 
  Op deze manier worden alle atomen onstabiel
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Formuleer de waterconstante; ionenproduct van water
Formuleer het waterevenwicht

 
Waar hangt de zuurgraad pH direct vanaf?
- oxoniumionen 
- hoe groter de concentratie hoe lager de pH 
- hoe zuurder de oplossing
Wat is dan een neutrale oplossing?
- geen zure of basische eigenschappen
-evenvel hydroxide als oxonium-ionen
Wat is een basische oplossing, wat veroorzaakt haar eigenschappen?
- bittere, zeepachtige smaak
- base opgelost in water
- veel 
- hydroxideionen
Waaruit ontstaan de zure eigenschappen van een zure oplossing?

- zurige smaak-  
- het is in water altijd gevonden aan het watermolecuul 

 = oxoniumion
Waar schuift het evenwicht naartoe bij een temperatuurverhoging?
- endotherme kant
- naar rechts
- daar waar er meer deeltjes zijn
Wat wordt verstaan onder de oplosbaarheid van een zout in water?
- de maximale hoeveelheid zout die per liter bij een bepaalde temperatuur kan oplossen
- de molariteit van het zout in de verzadigde oplossing
Formuleer de evenwichtsvoorwaarde voor: 
Hoe komt het dat een reactie sneller verloopt met een katalysator?
- de activeringsenergie wordt verlaagd

- meer deeltjes krijgen voldoende energie om effectieve botsingen te veroorzaken