Samenvatting Schriftkennis

-
263 Flashcards en notities
26 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Schriftkennis". De auteur(s) van het boek is/zijn Astrid Scholten & Ben Hamerling. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Schriftkennis

 • 1 Schrijven en schrijfonderwijs

 • Wat is handschrift?
  De meestvoorkomende verwerkingsbasisvaardigheid
  30-60% totaaltijd op de basisschool schrijven. (VO nog meer)
 • Op welke drie momenten kan het handschriftonderwijs ontsporen?
  • Te vroeg beginnen, direct na de vakantie, terwijl eerst een schrijfrijpheidstoets nodig is.
  • Verkeerd aanleren
  • Niet goed onderhouden en begeleiden
 • Wat is handschriftontwikkeling?
  Een basisvaardigheid (leervoorwaarde).

  Het is een product, met dalende kwaliteit -> is niet goed!
 • Waarom noemen we het handschrift naast gereedschap ook een 'leerkatalysator'?
  Handschrift doet leerstof dieper verwerken en beter onthouden
 • Waardoor daalt kwaliteit handschriftontwikkeling?
  - Te vroeg beginnen (meteen in groep 3) -> Schrijfrijpheidstoets
  - Verkeerd aanleren
  - Niet goed onderhouden en begeleiden
 • Welk recht hebben kinderen?
  Basis van vaardigheid en kennis verwerven. Elk kind kan goed leren schrijven, mits dit op de juiste wijze gebeurt en de bereikte vaardigheid op een juiste wijze wordt onderhouden.
 • 1.1 Schrijven

 • Wat zijn de 3 belangrijkste momenten waarop het handschriftonderwijs kan ontsporen?
  1. Te vroeg beginnen
  2. Verkeerd aanleren
  3. Niet goed onderhouden en begeleiden.
 • Wat is schrijven?
  Een grafisch-instrumentele vormgevende vaardigheid, waarbij cultureel bepaalde tekens worden gebruikt, bedoeld om schriftelijke communicatie mogelijk te maken.
 • Het woord schrijven is een homoniem, verklaar:
  • Schrijven als stellen (opstellen maken)
  • Schijven als handschiftontwikkeling
 • Is schrift taal?
  Nee schrift is geen taal, taal leer je uit een instinct, je neemt het over door met mensen in contact te komen.
  Schrift is een cultureel systeem, met afspraken en regels. Die leer je alleen door instructie en scholing.
 • Waarom is het schrift belangrijk?
  Het is de basis van de Westerse culturele ontwikkeling. Alleen door gegevensopslagmogelijkheden van het schrift is continuering van de culturele kennis mogelijk.
 • Opvatting van het woord schrijven?
  Kan taalkundig en vormgevend zijn. Vormgevend is een voorwaarde voor Taalkundig. Moet ook in die volgorde aangeleerd worden.

  Schrift vertolkt taal in tekst. Verandert de taal, dan ook de tekst, maar niet het schrift. Verandert het schrif, dan ook de tekst, maar niet de taal.
 • Wat is belangrijk voordat er schrijven aangeleerd wordt?
  1. een schrijfrijpheidstest af te nemen
  2. eerst voldoende lettervormkwaliteit bereikt te hebben alvorens een aangeleerde letter in te zetten voor het lezen.
 • Wat is het verschil tussen schrift en taal?
  Jonge kinderen nemen taal en dialect als vanzelf over van hun omgeving, terwijl voor schrift scholing en instructie nodig is. Schrift is een afgesproken cultureel systeem, een code.
 • Betekenis schrijven?
  origineel: Letters vormen

  Nu: taalinhoudelijk begrip

  schrijven is homoniem (meerdere betekenissen.
 • Schrift is een cultureel bepaalde code. Wat betekent dit?
  De constructie van schrift, de verhoudingen, de toegepaste lijneigenschappen zijn allemaal factoren van de cultureel bepaalde schriftcode en moeten daarom nauwkeurig overgedragen worden.
 • Wat zijn minuskelletters?
  Kleine letters, leesleters of tekstletters.
 • In welke volgorde moet schrijven worden aangeleerd?
  1. Leren lettervormen goed vorm te geven
  2. Leren een verhaal of een gedachte te vertolken
 • Schrift
  Het construeren van letters in het platte vlak
 • Minuskelletters
  Kleine letters, leesletters of tekstletters
 • na- of afschrijver
  ook wel kopiist genoemd
 • Rond het schrijven zit een hardnekkig misverstand. Welke is dat?
  Het schrijven is in de kerndoelen ondergebracht bij het vakgebied Nederlandse Taal. Hieruit blijkt wel de kern van het misverstand op onderwijskundig niveau: vaak wordt het begrip taalkundig opgevat, niet vormgevend, terwijl het laatste een voorwaarde is voor het eerste.
 • Wat is de alfabetcode?
  De Alfabetcode-methodiek is bedacht door Erik Moonen. Deze methode begint in groep 3 met het leren analyseren van klanken (foneembewustzijn). Kinderen krijgen geen regels aangeleerd; ze leren juist de overeenkomsten in spelling horen en zien. Kinderen leren eerst schrijven en dan lezen.
 • wat zijn de fases van het handschrift onderwijs?
  1. ontwikkeling van de schrijfvoorwaarde - groep 1-2
  2. het driezonde-niveau met trajecten; het verwerven van het verbonden schrift - groep 3-4
  3. ontwikkeling en onderhoud van het verbonden schrift - groep 5 t/m 8
 • Waarin is de Alfabet-code anders dan bestaand lees- en schrijfonderwijs?
  In bestaande klassieke leesmethoden krijgen leerlingen eerst de letter aangeboden en vervolgens verklankt. Effectief gezien is dit lastig, omdat je begint bij iets dat het kind niet weet. De alfabetcode begint bij de klank en het schrijven en gaat dan pas over op het lezen.
 • ontwikkeling van schrijfvoorwaarde van het handschrift
  in groep 1-2
  eerste inzicht in letters die qua vormgeving bij het niveau van de tekenontwikkeling passen. dit zijn losse streken, die met uiteinden op elkaar aansluiten.  --> voornamelijk kapitalen
 • Wat is de grafo-cognitieve werkwijze?
  Het bewust vormen van letters
 • fase van driezone-niveau mat trajecten; het verwerven van verbonden schrift
  groep 3&4
  in deze fase leren kinderen in groep 3 de minuskels (kleine-letter-vormen) en in groep 4 de hoofdletter- of kapitaalvormen. de minuskels in groep 3 hebben stokken en staarten en bestaan dus uit 3 zones. oefening in vaardigheid en waarneming blijft ook hier van belang.
 • De essentie van de alfabetcode en de grafo-cognitieve werkwijze
  Wees duidelijk en rijk begrijpelijke en eenduidige voorbeelden aan om na te volgen, die bij de kinderen geen twijfels doet ontstaan. Leer de kinderen wanneer het resultaat goed is, zodat ze tot een verantwoorde zelfevaluatie in staat zijn.
 • Fase van ontwikkeling en onderhoud van het handschrift. groep 5 t/m 8er is verschil tussen het handschrift van volwassene en een kind. Het handschrift van een volwassene in min of meer uitontwikkeld en stabiel. het  handschrift van kinderen is tot en met het voortgezet onderwijs sterk in ontwikkeling.
  om verworvenheden van de eerste twee fases te 'borgen' is een cognitieve begeleiding hard nodig. de groepen 5-6 nemen hier een belangrijke plaats in. hier daalt het handschriftkwaliteit vaak dramatisch.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de handschriftcriteria met de bijbehorende tekens?
 1. Uitgevulde rompzone (=)
 2. Rechte lijndelen waar ze horen (I)
 3. Evenwijdige neerhalen (II)
 4. Staande gelijkmatige letterrompen (0)
 5. Gelijkmatige en goede letterspaties (blokjes)
fase van driezone-niveau mat trajecten; het verwerven van verbonden schrift
groep 3&4
in deze fase leren kinderen in groep 3 de minuskels (kleine-letter-vormen) en in groep 4 de hoofdletter- of kapitaalvormen. de minuskels in groep 3 hebben stokken en staarten en bestaan dus uit 3 zones. oefening in vaardigheid en waarneming blijft ook hier van belang.
ontwikkeling van schrijfvoorwaarde van het handschrift
in groep 1-2
eerste inzicht in letters die qua vormgeving bij het niveau van de tekenontwikkeling passen. dit zijn losse streken, die met uiteinden op elkaar aansluiten.  --> voornamelijk kapitalen
wat zijn de fases van het handschrift onderwijs?
1. ontwikkeling van de schrijfvoorwaarde - groep 1-2
2. het driezonde-niveau met trajecten; het verwerven van het verbonden schrift - groep 3-4
3. ontwikkeling en onderhoud van het verbonden schrift - groep 5 t/m 8
na- of afschrijver
ook wel kopiist genoemd
Waar bestaat de schrijfrijpheidstoets uit?
1. Draairichtingswisseling
2. Letterzones
Noem drie kenmerken van kleuterletters
1. Geven letters eigen vorm
2. Letters zijn vaak even groot of houden geen rekening met romphoogte
3. Spiegelen van letters
Wat is het effect van schrijven in hogere klassen?
Het leidt tot meer feitenkennis en begrip. Verklaring: bij schrijven zijn hogere orde cognitieve vaardigheden - bij schrijven moet je samenvatten
Invloed op handschrift op andere taken: schrijverseffect, presentatie effect
Waarom moeten kinderen leren schrijven?
1. Positieve invloed op leren lezen: betere letterherkenning
2. Woordkennis: meer woorden onthouden en herkend
Dit komt door: 
a. psychomotorische actie: leidttot complexer motorisch geheugenspoor, 
b. waarneming van belangrijkste kenmerken van de letters
Wat kan de oog-handcoordinatie belemmeren
1. Met twee handen werken
2. Een verkeerde pengreep
3. Dik materiaal (ook hulpmateriaal)