Samenvatting Semantics

-
ISBN-10 1444358758 ISBN-13 9781444358759
283 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Semantics". De auteur(s) van het boek is/zijn John I Saeed. Het ISBN van dit boek is 9781444358759 of 1444358758. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Semantics

 • 1 Semantics in Linguistics

 • An anaphora is a referring element.
 • A presupposition is a fact that can be inferred from a sentence. If it fails, the statement can be neither true nor false.
 • Semantics don't care about intended meaning. Pragmatics do; in fact, they can't function without.
 • 1.1 Introduction

 • Wat is entailment?
  De relatie tussen zinnen. Als zin A zin B entailt, dan weten we automatisch B als we A weten.
 • Contradiction is when two sentences have opposite meanings.
 • Sentences are ambiguous when they can have several different meanings.
 • Entailment is when one sentence directly implies the other.
 • 1.2 Semantics and Semiotics

 • Van welk wetenschapsonderdeel horen de termen icon, index en symbol?
  Bij de semiotiek. Deze termen zijn bedacht door C.S. Pierce
 • The process of creating and interpreting symbols is called signification.
 • Mensen bedenken en interpreteren veel meer symbolen dan alleen taal. Dat heet ook wel signification. Alle symbolen worden onderzocht in de semiotiek, taalbetekenissen worden bestudeerd in de semantiek.
 • The signifier is the symbol that refers to the signified, or the actual real-world object. 
 • Something is called an icon when it resembles its signified, an index when it is closely associated with the signified and a symbol when there can only be found a conventional link between the signifier and the signified.
 • 1.3 Three Challenges in Doing Semantics

 • Wat is de definitions theory?
  Als we betekenis willen geven aan talige uitingen, dan moeten we eerst de betekenis van woorden definiëren.
 • The definitions theory states that to give the meaning of linguistic expressions, we should establish definitions of the meanings of words.
 • Er zitten een aantal problemen aan de definitions theory:
  1. Het probleem van de circularity (om woorden te definiëren heb je weer woorden nodig).
  2.  De definitie van een woord en de betekenis moeten gelijk zijn. Betekenis is namelijk kennis. Moeten we dan ook een verschil maken in talige kennis (de betekenissen van woorden) en encyclopedische kennis (kennis over hoe de wereld is)?
  3. Sommige uitingen krijgen pas betekenis is een bepaalde context. Hoe definieer je die woorden?
 • What are the three problems of the definitions theory?
  The problem of circularity (we cannot define words with other words that first need to be defined), the problem of exact definitions (the difference between linguistic and encyclopaedic knowledge) and the problem of the meaning of utterances in context.
 • Wat is een idiolect?
  Het taalgebruik van een individu. Op sommige gebieden is namelijk meer expertise nodig, maar in alledaagse conversaties niet.
 • 1.4 Meeting the Challenges

 • Waarvoor is een metataal bedacht?
  Om het probleem van de circulariteit op te lossen. Deze metataal beschrijft de semantische onderdelen en regels van alle talen.
 • How can we cope with the problem of circularity?
  By creating a metalanguage with which we can describe the semantic units and rules of all languages.
 • Een ideale metataal zou objectief zijn voor alle natuurlijke talen. Dat is echter onmogelijk. Daarom worden er nu metatalen gebruikt om een objecttaal te beschrijven.
 • How can we cope with the problem of linguistic and encyclopaedic knowledge?
  By using the metalanguage to create an accurate description of the actual object and by adding the right amount of information for it to be understood.
 • Wat is een mentaal lexicon/woordenboek?
  De kennis die een spreker heeft over de betekenis van woorden.
 • We can deal with the problem of context by dividing the possible meanings of a sentence between the conventional and the contextual meaning.
 • Om het probleem van betekenis in een bepaalde context op te lossen, wordt er wel gebruik gemaakt van de conventiele of letterlijke betekenis. Dan behandel je betekenis en context apart van elkaar.
 • Wat wordt er bestudeerd in de pragmatiek?
  Een luisteraar gebruikt veel achtergrondkennis om het gesprokene te interpreteren. Daar wordt ook veel context in gebruikt. Hoe dit precies te werk gaat is onderdeel van de pragmatiek.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

When is a speech act indirect?
When the utterance looks like a normal sentence type (like declarative), but acts like another. For example, "Could you pass me the salt?" is an indirect speech act because it looks like a question but is an order. "Pass me the salt" would be a direct speech act.
What are the kinds of anaphora?
 1. deixis (anaphor)
 2. epithet (a descriptive piece)
 3. bridging inference
What is an anaphor?
A word that refers to what was said before, like "he" refers to "a man".
What is the qualia structure about?
About qualities, like constitutive, formal, telic or agentive.
What is Pustejovsky's generative lexicon?

Four levels of semantic representation, namely:
 1. Argument structure: the semantic arguments of an item
 2. Event structure: the situation type of an item
 3. Qualia structure: a classification of the properties of an item
 4. Lexical inheritance structure: how the item fits into the network of the lexicon
How is state represented in Jackendoff's semantic categories?
State: BE [thing CAR]. This means, the thing is a car.
Which of Jackendoff's universal semantic categories appear most often?
Event and State.
What is Jackendoff's conceptual structure?
That meaning in natural language is an information structure that is mentally encoded by human beings. Meaning, sentences can entail each other. This is called the Mentalist Postulate.
What are the semantics components associated with verbs of motion?
 1. the Figure (a moving object)
 2. the Motion (the presence of motion or location in an event)
 3. the Path (the course followed by the Figure)
 4. the Manner (type of motion)
 5. the Ground (from which the Figure moves away)
What do the spray/load verbs show?
These are examples of locative alternations, because you can just do them or do them onto something.