Samenvatting Seneca

-
68 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Seneca

 • 1.1 Het leven van Seneca

 • Hoe zag de jeugd van Seneca eruit?
  Hij werd gebeoren in Zuid-Spanje. Zijn vader was een vooraanstaande Romeinse euques, een grootgrondbezitter en zijn moeder was erg geïnteresseerd in de filosofie. 
  Seneca kreeg een goede opleiding, hij leerde grammatica, retorica en filosife. Zijn aandacht ging naar de filosofie. Hij werd een succesvolle stilist en later onder het bewind van Caligula grote faam voor zijn werk als advocaat en publicist.
 • Hoe noemde Caligual de werken van Seneca?
  harena sine calce. zand zonder kalk. Senca schreef namelijk met korte lsose zinnen en asyndetisch verbondne.
 • Waardoor werd Seneca verbannen naar Corsica?
  Hij kreeg door zijn reputatie contacten aan het keizerlijk hof en raakte verschrikt in de machtsstrijd van de keizerlijke familie ussen Messalina en Agrippina. Hij werd beschuldigd van een verhouding met Livilla. De senaat verklaarde hem schuldig en veroordeelde hem tot de doodstraf. Keizer kClaudius zorde ervoor dt hij slechts verbannen werd naar Corsica en een deel van zijn bezit verloor.
 • Wat deed Seneca tijdens zijn verbanning?
  Hij heeft vele brieven geschreven, waaronder troostbrieven.
 • Wat moest Seneca van Agrippina doen?
  Hij moest de zoon van Agrippina, Nero, opvoeden. Zij wilde namlelijk dat hij opvolger werd. Samen met Burrus was hij mentor van keizer nero.
 • Waardoor kreeg Seneca veel kritiek toen hij metor was van Nero?
  Hij werd rijkelijk beloond door Nero. Dit was in tegenstelling tot zijn filosifsche werken over een sober en eenvoudig leven.
 • Waarom diende Seneca zijn ontslag in bij Nero?
  Omdat hij steeds minder invloed op hem kreeg. De minnares Poppaea Sabina kreeg Nero in zijn macht. Nero bracht onder andere Agrippina en ook Burrus om.
 • Hoe kwam Seneca aan zijn eind?
  Nero beschuldigde hem van deelname aan de samenzwering van Piso om hem van de troon te stoten. Hij kreeg het bevel zelfmoord te plegen. Zijn vrouw en hij sneden de aderen in hun polsen oen, maar dat ging niet snel genoeg. Ook de aderen in liezen en knieholtes werden doorgeneden. Ten het vergif hetzelfde als Socrates. En tenslotte is hij door een warm bad gestikt door de stoom.
 • 1.2 Seneca's werken

 • Welke literaire werken heeft Seneca geschreven?
  Negen tragedies, bedoeld om voorgedragen te worden en vele korte gedichten.

  filosofische essays
  troostbrieven

  De clementia
  de Ira
  de constantia sapientis
  de tranquillitate animi
 • Wat stond er in de filosofische traktaten ?
  Thema's al emoties, voorzienigheid, levensgeluk, de kortheid van het leven, de inselling van de wijze en de gemodsrust.
 • Wat stond in de clementia?
  Een traktaat gericht aan Nero. Het gaat over het nut van de clementia.
 • Wat stond in de ira?
  Gewijd an het thema woede, de negatieve gevolgen van woede en drift.
 • Wat staat in de constantia sapientis?
  Dialoog over de standvastigheid van de wijze, met als thema de onverstoorbaarheid van de wijze.
 • Wat stond in e tranqillitate animi?
  De gemoedsrust staat centraal.
 • 1.3 De epistulae morales ad lucilium

 • Waar gaan de brieven aan Lucilius over?
  Ze gaan over ethische onderwerpen. Geschreven aan het eind van zijn leven. Seneca doet alsof het echte brieven zijn, hij spreekt Lucilius aan, stelt hem vragen, enz.
 • Waarom koos Seneca voor de briefvorm?
  Makkelijk om zich tot een breed publiek te wenden
  De toon is persoonlijker
  Geeft aanleiding allerlei concrete situaties uit het dagelijks leven te betrekken ind e filofische betoog. 
  Veel nadurk op de proficiens, degene die op weg is om sapiens te worden, amar nog een lange weg te gaan hefet.
 • Waarom koost Seneca voor de briefvorm?
  Makkelijk om zich tot een breed publiek te wenden.
  De toon is perosonlijker.
  Geeft aanleiding allerlei concrete situaties uit het dagelijks leven te betrekken bij het filosofisch betoog
 • Wat benadrukt Seneca voortdruend?
  Een sobere levenwswijze, het beoefenen van de armoede, dat men zich moet wapenen tegen de slagen van het lot en zich moet voorbereiden op de dood. 
 • Wie is de proficiens?
  De gene die op weg is om sapiens te worden, maar nog een lange weg te gaan heeft.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Hoe zag de jeugd van Seneca eruit?
1
Hoe noemde Caligual de werken van Seneca?
1
Waardoor werd Seneca verbannen naar Corsica?
1
Wat deed Seneca tijdens zijn verbanning?
1
Pagina 1 van 17