Samenvatting Seneca

-
ISBN-13 9789081292375
234 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Seneca". De auteur(s) van het boek is/zijn E L Schra. Het ISBN van dit boek is 9789081292375. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Seneca

 • 1.1 Identiteit

 • Referentiekader
  Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt
 • Wat is referentiekader
  Het geheel van kennis, ideeën, ervaringen en overtuigingen van waaruit iemand denkt en handelt.
 • Identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, (het beeld) dat hij uitdraagt en anderen voorhoudt en (het beeld) dat hij als kenmerkend en blijvend beschouwt voor zijn eigen persoon en dat is afgeleid van zijn perceptie over groep(en) waar hij wel of juist niet deel van uitmaakt.
 • Welke 3 soorten aspecten heb je? Leg uit
  Persoonlijke identiteit: Het beeld dat iemand van zichzelf heeft
  Sociale identiteit: Het deel van de identiteit van iemand dat hoort bij een bepaalde groep
  Collectieve identiteit: Het beeld dat mensen hebben van een groep en het blijvende kenmerkende deel
 • Persoonlijke identiteit
  Het beeld dat iemand van zichzelf heeft, het zelfbeeld
 • Sociale identiteit
  Het deel van iemands identiteit dat past bij de groepen waar iemand deel van uitmaakt
 • Collectieve identiteit
  Het beeld dat mensen hebben van een groep, en wel het beeld dat ze blijvend kenmerkend voor die groep vinden
 • 1.2 Kans en variabele

 • Wat is een wetmatigheid?
  Een relatie of een correlatie tussen 2 dingen, er wordt dan vaak over kans gesproken
 • Wat is een variabele
  Een kenmerk van een actor of samenleving en kan variëren
 • 1.3 Socialisatie

 • Wat is socialisatie?
  Het aanleren en aangeleerd krijgen van gedrag
 • Socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
 • Wat is het proces van overdracht
  Het overbrengen van een cultuur aan nieuwkomers, bijv: ouders bij kind
 • Socialisatoren
  De mensen die een cultuur overdragen
 • Wat zijn socialisatoren?
  De actoren, bijv: ouders, docenten, vrienden
 • Internaliseren
  Ze maken zich een cultuur eigen
 • Wat is het proces van verwerving?
  Het eigen maken van een cultuur.
 • Primaire socialisatie
  Socialisatie tussen mensen die direct met elkaar verbonden zijn
 • Wat is internaliseren?
  Normen en waarden eigen maken.
 • Secundaire socialisatie
  Vindt plaats in een formele sfeer, zoals een school, het werk of verenigingen
 • Wat is primaire socialisatie?
  Socialisatie tussen mensen die direct met elkaar verbonden zijn.
 • Tertiaire socialisatie
  Vindt plaats door anonieme socialisatoren, actoren met wie mensen niet rechtstreeks een band hebben
 • Wat is secundaire socialisatie?
  Socialisatie die plaatsvindt op een formele plek, hier worden dan de normen en waarden van de groep overgenomen
 • Politieke socialisatie
  Het proces van overdracht en verwerving van de politieke cultuur van de groep(en) en de samenleving waar mensen toe behoren. Het proces bestaat uit opvoeding, opleiding en andere vormen van omgang met anderen
 • Wat is tertiaire socialisatie?
  Socialisatie door anonieme socialisatoren: actoren waar je niet rechtstreeks een band mee hebt.
 • Acculturatie
  Het aanleren en verwerven van een andere cultuur of elementen daaruit dan waarin iemand is opgegroeid
 • Wat is politieke socialisatie?
  De socialisatie die opgedragen wordt door de politiek.
 • Enculturatie
  Iemand leert de cultuur aan waarin hij geboren wordt
 • Wat is enculturatie?
  Een cultuur aanleren als je geboren wordt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Integratie
De omvang van de staat en daarmee ook van de politieke macht is gegroeid in de afgelopen eeuw. Belastingen en wetgeving zijn nu veel groter van omvang dan aan het begin van het proces van staatsvorming.
Formalisering
Politieke macht is nu veel meer formeel vastgelegd, terwijl vroeger tradities een veel belangrijkere rol speelden.
Depersonalisering
Vroeger waren macht en gezag meer gekoppeld aan personen, nu is het daar los van gemaakt en horen macht en gezag bij een functie.
Etnie
Verwijst naar een groep met een gezamenlijke geschiedenis en cultuur. Het verschil met een natie is dat een etnie niet de wens heeft om in een eigen staat te leven.
Natie
Een volk dat een eigen staat wil vormen of in een eigen staat woont.
ChristenUnie
Kleiner dan het CDA en wordt als een centrum-linkse partij gezien. Voor deze partij zijn duurzaamheid en het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving belangrijke standpunten.
CDA
Is een brede partij en daarmee wordt bedoel dat sommige menen in het CDA wat meer links zijn en anderen wat meer rechts. Over het algemeen wordt het CDA als een centrum-rechtse partij beschouwd. In de uitgangspunten van het CDA is binding tussen mensen belangrijk: 'mensen en organisaties nemen zelf hun verantwoordelijkheid voor een goede samenleving. De regering helpt mensen om deze verantwoordelijkheid te nemen'.
Gespreide verantwoordelijkheid
De overheid moet randvoorwaarden scheppen zodat mensen zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen.
Christendemocratisch
Voor hen zijn christelijke waarden en normen, harmonie en samenwerking belangrijk.
Fundamentalisme
Volgens die ideologie moet er één godsdienst heersen in een land en daaraan is de politiek ondergeschikt. Daarmee wordt deze stroming aan de rechterkant van het politieke spectrum geplaatst.