Samenvatting Seneca : maatschappijleer : HAVO-VWO : "Niet voor de school, maar voor het leven leren wij"

-
ISBN-10 9081292331 ISBN-13 9789081292337
456 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Seneca : maatschappijleer : HAVO-VWO : "Niet voor de school, maar voor het leven leren wij"". De auteur(s) van het boek is/zijn A A J Olgers, E L Schra M C Veldman. Het ISBN van dit boek is 9789081292337 of 9081292331. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Seneca : maatschappijleer : HAVO-VWO : "Niet voor de school, maar voor het leven leren wij"

 • 1 geluk

 • Wat houdt een waarde in?
  - Je wordt er een beter mens van.
  - Lange termijn
  - Kan goed zijn voor veel mensen
 • Wat is Cohesie?

  Gelijke rechten, geen discriminatie, respect, verdeling van geld/macht.
 • Wat houdt een belang in?

  - Jouw voordeel
  - Korte termijn/nu
  - Concreet
 • Wanneer is er sprake van een maatschappelijk probleem?

  - Als er zijn veel mensen bij betrokken zijn
  - Als mensen verschillende meningen hebben
  - Als de overheid erbij betrokken is
 • Waaruit bestaat een AWB-schema?

  A = Actor, W = Waarde, B = Belang
 • Welke twee kanten zitten er aan de politiek, en wat houden ze in?

  Links = Voor de gelijkheid (communisten)
  Rechts = Er is maar één waarheid (nazi's)
 • Welke drie principes horen bij een democratische rechtsstaat?

  - Grondwet
  - Onafhankelijke rechters
  - Regering
 • Wat doet de politiek?

  Beslissingen nemen in een land door te debatteren(zonder oorlog)
 • Wat is Thomas-theorema?
  De manier waarop mensen een situatie interpreteren is bepalend voor het gedrag dat zij vertonen
 • 4 waarden van maatschappelijk geluk:
  vrijheid, gelijkheid, cohesie, welvaart
 • 1.1 Geluk

 • Wat is een politiek debat?
  Een figuurlijke strijd; mensen proberen elkaar te overtuigen.
 • 1.2 Belangen, waarden en dilemma's

 • Wat is een persoonlijke waarde?
  Belangrijk voor iemand zelf of voor zijn omgeving (bijv. vriendschap, familie, geloof en eerlijkheid).
 • Wat is een maatschappelijke waarde?
  Meer gericht op de wereld en minder op iemand zelf en iemands directe leefomgeving (bijv. vrijheid, democratie, veiligheid en milieu).
 • Wat is cohesie?
  De sociale relaties tussen mensen.
 • Wat houdt een belang in?
  - Gericht op persoon zelf of op de eigen groep
  - Voordeel
  - Concreet
  - Vaak te maken met macht, aanzien, tijd, informatie en geld
  - Gericht op korte(re) termijn
 • Wat is een dilemma?
  Een keuze uit verschillende belangen en/of waarden die op dat moment niet samen kunnen gaan.
 • 1.3 Maatschappelijke botsingen en problemen in theorie en praktijk

 • Wanneer is er sprake van een maatschappelijk probleem?
  - Er hebben veel (groepen) mensen met het probleem te maken
  - Er zijn verschillende meningen over de oorzaken en de oplossingen van het probleem
  - De overheid is volgens veel (groepen) mensen nodig voor het oplossen van het probleem
 • Wat is de overheid?
  De overheid is het hoogste gezag in een bepaald grondgebied.
 • Wat betekent 'plaats- en tijdgebonden'?
  Maatschappelijke problemen van hier en nu verschillen met problemen op andere plaatsen en in andere tijden.
 • Wat is een actor?
  Een actor is een persoon of groep die actief betrokken is bij een maatschappelijk probleem. De persoon of groep speelt een rol in het debat en hebben daarbij waarden/belangen.
 • Waaruit bestaat een AWB-schema?
  A = Actor
  W = Waarde
  B = Belang
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de 6 machten?
 1. wetgevende macht
 2. uitvoerende macht
 3. rechterlijke macht
 4. ambtenaren
 5. massamedia
 6. externe adviseurs
passief kiesrecht
te worden verkozen (gekozen worden)
actief kiesrecht
het recht te verkiezen (zelf stemmen)
De invoering van algemeen kiesrecht in Nederland gebeurde in 4 stappen:
 1. 1917: algemeen kiesrecht ook voor mannen vanaf 23 jaar
 2. 1919: algemeen kiesrecht ook voor vrouwen vanaf 23 jaar
 3. 1965: algemeen kiesrecht voor Nederlanders vanaf 21 jaar
 4. 1971: algemeen kiesrecht voor Nederlanders vanaf 18 jaar
Hoe kreeg de arbeidsklasse meer macht in Nederland?
 • onder druk van de SDAP (voorloper van de PvdA)
 • vakbonden
Hoe begon de Franse Revolutie in 1789?
Franse vorsten vergaten in de periode 1650-1789 de belangen van het volk en dat leidde tot de bestorming van de Bastille en daarmee de begin van de FR
Wat werd er verwacht van de koningen en vorsten die in de 16e eeuw in W-EU heersten?
Er werd geacht hun volk te dienen. Heersten als een tiran kwam wel voor, maar in veel landen werd de macht van de heersers ingeperkt door een tegenmacht, bestaande uit adel en hogere burgerij.
Wat deden de gewesten? Toen de macht naar de Staten-Generaal ging.
De gewesten gingen samenwerken, maar behielden hun macht en daarmee konden ze hun verschillende karakter behouden
Uit wie bestond de Staten-Generaal?
edelen, geestelijken en burgers
Wat deed de Staten-Generaal met Philips II?
De Nederlandse Staten-Generaal verklaarde met hulp van het Plakkaat van Verlatinghe zich onafhankelijk van Philips II, hij was de opvolger van Karel V. Zo ging de macht van één vorst naar de Staten-Generaal.