Samenvatting Seneca Maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21ste eeuw

-
ISBN-13 9789492630025
137 Flashcards en notities
5 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Seneca Maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21ste eeuw". De auteur(s) van het boek is/zijn Lennart Schra, Marco Veldman Durk van der Veen. Het ISBN van dit boek is 9789492630025. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Seneca Maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21ste eeuw

 • 12.1 Context: Prinsjesdag

 • Wat is het poldermodel?
  De Nederlandse variant van het consensus- of harmoniemodel. Conflicten behoren te worden opgelost door compromissen te sluiten in onderhandelingen.
 • Wat zijn de cultuurdimensies van Hofstede?
  1. Grote machtsafstand versus kleine machtsafstand.
  2. Individualistisch versus collectivistisch.
  3. Lage  onzekerheidsvermijding versus hoge onzekerheidsvermijding.
  4. Langetermijngerichtheid versus kortetermijngerichtheid.
  5. Masculien versus feminien.
 • Wat is enculturatie?
  Het aanleren en verwerven van de cultuur waarin men geboren wordt.
 • Wat is acculturatie?
  Het aanleren en verweven van een andere cultuur.
 • Wat is economisch kapitaal?
  Financieel bezit of een hoog inkomen.
 • Wat is sociaal kapitaal?
  Het hebben van connecties, netwerken, de graad van eer en respect die een groep geniet.
 • Wat is cultureel kapitaal?
  Culturele competenties, waaronder kennis, houdingen, opvattingen en smaak die kenmerkend zijn voor hoge sociale posities.
 • Wat is een politiek systeem?
  Hierin worden normen en waarden overgedragen zoals belangenafweging, compromissen sluiten en samenwerking.
 • Hoe het functionalisme paradigma aankijkt tegen (politieke) socialisatie.
  Men is geïnteresseerd hoe waarden en normen worden verworven. Dit bereikt de samenleving door geïnternaliseerde rolverwachtingen die de persoonlijkheid van de leden van die samenleving kan vormen. 

  Socialisatie is het middel om de cultuur over te dragen en steeds weer te laten voortbestaan.
 • Hoe het conflict paradigma aankijkt tegen (politieke) socialisatie.
  Het legt de nadruk op hoe socialisatie betekenis geeft aan de sociale ongelijkheid in de samenleving.
 • Wanneer verwerft men politieke idealen
  Tijdens politieke socialisatie
 • Hoe het sociaalconstructivisme paradigma aankijkt tegen (politieke) socialisatie.
  Hier wordt vanuit het individu geredeneerd. Een individu construeert een beeld van de werkelijkheid maar niet in een isolement.
 • Wat is een legitiem politiek systeem?
  Als een politiek regime geaccepteerd wordt door de bevolking.
 • Wat is de legitimiteit van de rechtsstaat?
  Als de burgers de besluiten door de rechterlijke macht als onafhankelijk ervaren en erop vertrouwen dat de overheid zich aan de wet houdt en rechtmatig handelt.
 • Aan welke zes politieke vereisten moet een grootschalige democratie voldoen?
  1. Gekozen volksvertegenwoordigers die de regering controleren.
  2. Vrije, eerlijke en regelmatige verkiezingen.
  3. Vrijheid van meningsuiting.
  4. Toegang tot meerdere onafhankelijke informatiebronnen, geen censuur of een monopolie voor staatsmedia.
  5. Vrijheid van vereniging.
  6. Inclusief burgerschap: alle volwassenen hebben dezelfde rechten.
 • Wat zijn een drietal probleemgebieden die betrekking hebben op de politieke cohesie?
  1. Politieke betrokkenheid.
  2. De bestuurlijke schaalvergroting.
  3. Gemankeerde communicatie.
 • Wat is het afspiegelingsmodel?
  De volksvertegenwoordiging moet zoveel mogelijk lijken op de samenstelling van het volk zelf.
 • Wat is het rolmodel?
  Hierbij is de representativiteit hoog als de standpunten van de volksvertegenwoordiger lijken op die van het volk.
 • Wat is het partijenmodel?
  Politieke partijen spelen een sleutelrol in een democratie omdat verschillenden partijen verschillende standpunten binnen het volk vertegenwoordigen.
 • Wat is het verschil tussen een politieke institutie en een politieke organisatie?
  Een politieke organisatie, een instelling, heeft een adres maar een politieke institutie niet.
 • Wat is een coalitie?
  Partijen die samenwerken voor een gemeenschappelijk doel.
 • Geef een voorbeeld bij een institutie en een organisatie
  De staat is een institutie en de tweede kamer een organsiatie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Geef een voorbeeld bij een institutie en een organisatie
De staat is een institutie en de tweede kamer een organsiatie
Wanneer verwerft men politieke idealen
Tijdens politieke socialisatie
Wat is emotionele identificatie?
Gevoelens van verbondenheid met anderen, meer abstract een land.
Wat is normatieve identificatie?
De normen in een groep; die zorgen voor één identiteit.
Wat is functionele identificatie?
Gaat over de rol/positie waarin je elkaar ontmoet.
Wat is het cultuuruniversalime?
 • Algemeen menselijke praktijken.
 • Dezelfde universele waarden aan de basis van elke cultuur.
 • Culturen zijn te beoordelen m.b.v. Die universele waarden (+ normen).
Wat is het cultuurrelativisme?
 • Elke cultuur is uniek.
 • Samenleven met andere culturen is onmogelijk.+ monoculturen.
 • Men kan nooit ontsnappen aan eigen cultuur.
 • Dus nooit andere culturen beoordelen.
Wat is transnationaal?
Migranten baseren hun identiteit op meer dan een nationaliteit of cultuur.
Wat is positieverwerving?
De positie die iemand iemand krijgt door bepaald werk of behaalde zaken.
Wat is positietoewijzing?
De positie die iemand van anderen toegewezen krijgt.