Samenvatting sheets

-
194 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "sheets". De auteur(s) van het boek is/zijn dorremalen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - sheets

 • 1 college 9: het lichaam-geestprobleem

 • wat houdt substantie-dualisme in?
  de geest bestaat onafhankelijk van het lichaam en vice versa
 • Wat houdt Jacksons argument in?
  Fysicalisme laat iets weg namelijk subjectieve ervaring, precies datgene wat je wilt onderzoeken.
 • Wat is een kenmerk van Propositionele attitudes (PA's)?
  dat ze ergens over gaan, ze hebben een intentionaliteit.
 • waarom is de wetenschap van de geest onmogelijk wanneer er sprake is van SD?
  het is niet duidelijk hoe de interactie tussen de geestelijke en de fysische substantie te verklaren is. Een belangrijke wetenschappelijke wet is het behoudt van energie; de fysische wereld is een causaal gesloten systeem. Als de geest iets doet maar zelf niet fysisch is dan wordt deze wet gebroken. er is geen model of theorie die dit probleem oplost.
 • Wat is Colin McGinns argument?
  Wij zijn niet slim genoeg. We hebben de cognitieve capaciteiten niet om te begrijpen hoe het brein het bewustzijn voortbrengt.
 • wat houdt functionalisme in?
  mentale toestanden worden gerealiseerd door hersentoestanden.
 • wat zijn de hard problems?
  deze vallen buiten het domein van de fysicalistische wetenschap. hierbij hoort de vraag waarom het vuren van neuronen bepaalde ervaringen oplevert.
 • wat houdt epifenomenalisme in?
  de geest doet niks (dit college).
 • Wat is het argument van Chalmers?
  Volgens Chalmers zijn er 2 soorten bewustzijn: het fenomenaal bewustzijn en het psychologisch bewustzijn.
 • Welke twee eigenschappen hebben emoties?
  Ze hebben een kwalitatief karakter en hebben intentionaliteit. Bijv: het voelt op een bepaalde manier om boos te zijn op een slechte automobilist.
 • wat hebben de volgende vier problemen met elkaar gemeen?
  dat het problemen voor materialisme (de positie die zegt dat er maar één substantie is namelijk de materiele) zijn
 • Wat zijn volgens McGinn de enige twee manieren om erachter te komen hoe brein en geest aan elkaar gerelateerd zijn?
  Door introspectie en neurowetenschap. Met beide methoden kom je echter niet van het een naar het ander.
 • wat zijn de (voorlopige) karakteriseringen van het bewustzijn?
  bewuste ervaringen, cognitie en emoties
 • van wie komen de vijf argumenten waarom de geest niet wetenschappelijk te bestuderen is of waarom dit niet duidelijk zou kunnen zijn?
  Substantie-dualisme, Nagel, Jackson, Chalmers, McGinns
 • Wat is chalmers argument voor the hard problem?
  Als zombies voorstelbaar zijn dan zijn ze dus logisch mogelijk. Echter, dan heeft het materialisme en de wetenschap een probleem.
 • wat houdt idealisme in?
  de fysische wereld is afhankelijk van de geestelijke wereld.
 • wat is het fenomenaal bewustzijn?
  dat zijn de bewuste ervaringen, qualia
 • wat is het algemene lichaam-geestprobleem?
  de vraag hoe de geest zich tot de rest van de fysische wereld verhoudt en dan met name tot het lichaam en het brein.
 • Wat houdt Thomas Nagels argument in?
  Hij zegt dat het bewustzijn een probleem oplevert omdat bewuste ervaringen subjectief zijn terwijl de wetenschap objectief is.
 • Wat is Owen Flanagans oplossing?
  combineer de methoden van McGinn, dus introspectie en neurologie. je moet niet naar één wetenschappelijke discipline maar naar allemaal tegelijk kijken, inclusief subjectieve fenomenologie.
 • Wat zijn bewuste ervaringen?
  Dit zijn ervaringen zoals geuren en smaken. Dit worden ook wel Qualia genoemd.
 • Wat houdt het argument van substantie-dualisme in?
  Als substantie-dualisme correct is is de wetenschap van de geest onmogelijk.
 • Wat is chalmers oplossing voor dit probleem?
  Door fenomenaal bewustzijn als fundamenteel te zien (net als ruimte, tijd en massa).
 • wat houdt behaviorisme in?
  de geest is eigenlijk gedrag.
 • wat is het psychologisch bewustzijn?
  dat is de cognitie, de awareness.
 • Wat zijn de drie subproblemen?
  hoe de ervaringen, de cognitieve toestanden en de emoties zich tot de rest van de fysische wereld en met name het lichaam en brein verhoudt.
 • Wat houdt Nagels what-it-is-likeness in?
  Hoe ga je in een wetenschappelijke theorie uitleggen hoe het is om een vleermuis te zijn? niemand kan iets vanuit jou perspectief zien behalve jij zelf.
 • In de figuur zie je de natural method van Flanagan. Wat voegt hij hier nog aan toe?
  We hoeven ons niet te beperken tot fenomenologie, psychologie en neurologie, andere disciplines die iets over bewustzijn vertellen moeten we ook serieus nemen.
 • Hoe noemt Nagel de bewuste ervaringen?
  what-it-is-likeness
 • wat is de beschrijving van substantie?
  datgene wat op zichzelf kan bestaan.
 • Wat is de kritiek van Hans hierop?
  Dat dit helemaal niks verklaart. Het maakt de problemen alleen maar groter.
 • wat houdt eliminativisme in?
  de geest bestaat niet.
 • Als er twee soorten bewustzijn zijn, dan zijn er dus ook twee soorten bewustzijnsproblemen. Welke zijn dit?
  de easy problems en de hard problems
 • Wat zijn de 7 mogelijke posities in het debat over het lichaam-geestprobleem?
  substantie-dualisme, epifenomenalisme, idealisme, behaviorisme, eliminativisme, reductionisme/identiteitstheorie en functionalisme.
 • Is er nog iets om optimistisch over te zijn?
  Nagel erkent zelf dat we het wellicht ooit wel begrijpen? Is het een serieus probleem? Nee, dat Nagel het niet ziet wil niet zeggen dat het onmogelijk is.
 • Wat is cognitie?
  Dit zijn propositionele attituden. Het zijn houdingen ten opzichte van proposities.
 • welke 2 soorten substantie bestaan er?
  de fysische substantie (materie, bv een tafel, kan bestaan zonder geest) en de geestelijke substantie (de geest, bv een spook, kan bestaan zonder materie).
 • Wat zijn Hans zijn arugmenten tegen Chalmers oplossing?
  1) interactie-probleem: bewustzijn zou buiten het fysische domein vallen en dus heeft Chalmers de problemen van het SD terug (interactie is onmogelijk) 2) anti-evolutionair: bewustzijn zou geen biologisch geevolueerd fenomeen zijn. 3) epifenomenalisme: bewustzijn zou een epifenomeen zijn. 4) panpsychisme: alles zou bewust zijn (ook een thermostaat)
 • wat houdt reductionisme/identitieitstheorie in?
  mentale toestanden zijn hersentoestanden.
 • wat zijn de easy problems?
  deze vallen binnen het domein van de huidige fysicalistische wetenschap. Hierbij hoort de vraag hoe we dingen kunnen leren, hoe zaken kunnen onderscheiden?
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.