Samenvatting Signaalanalyse

-
155 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Signaalanalyse

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is een signaal?
  Een fyshisch of anderzins verschijnsel dat varieerd in tijd.
 • Wat is signaalanalyse?
  Het onderzoeken van een signaal om verborgen informatie te verkrijgen.
 • Een signaal wordt gedefinieerd als functie van tijd. Dit hoeft niet het geval te zijn. Een signaal kan ook worden gedefinieerd als een functie van een grootheid. Voor signaalanalyse is die niet van groot belang dus daarom wordt een signaal als functie van tijd gedefinieerd.
 • Wat is ontbinden in deelsignalen?
  Een signaal opdelen in een constant signaal, een aantal periodieke signalen en een stochastisch signaal.
 • Waarom ontbinden we in deelsignalen?
  Om wiskundige analyse op delen van het signaal te kunnen doen.
 • Wat is een deterministisch signaal?
  De waarde van het signaal kan voor elk tijdstip t éénduidig worden vastgesteld met een wiskundig voorschrift.
 • Wat is een stochastisch signaal?
  Een signaal waar geen wiskundig voorschrift voor bestaat. Het signaal is dus volkomen willekeurig.
 • Wat is de hoofdgedachte van signaalanalyse?
  Het opsplitsen van een signaal in deelsignalen.
 • Een stochastisch signaal wordt in deze cursus buiten beschouwing gelaten. Dit houd niet in dat dit minder van belang is en dat de technieken daarop niet gebruikt kunnen worden. Maar voor de opbouw wordt dit uitgesteld.
 • Naast de ontbinding in deelsignalen wordt er in deze cursus gekeken naar de effecten van bemonstering, dat wil zeggen dat continu in de tijd variërende signalen slechts op bepaalde tijdstippen gemeten worden.
 • Waarom splitsen we op in de som van deelsignalen.
  Door de superpositie eigenschap van signalen. (systeemanalyse)
 • Wat zijn de vier signaaltypes onderscheiden we?
  • Continue-tijdsignaal
  • Discrete-tijdsignaal
  • analoog signaal
  • gekwantificeerd signaal

 • Wat is een continue-tijdsignaal?
  Dit is een signaal waarvoor op elk tijdstip t een bijbehorende amplitude waarde x(t) is gedefinieerd. Dit is het tegenovergestelde van een discreet-tijdsignaal.
 • Wat is een discreet-tijdsignaal?
  Een signaal dat alleen gedefinieerd is op tijdstippen n en een bijbehorende amplitude waarde x[n] heeft. Dit is het tegenovergestelde van een continue-tijdsignaal.
 • Wat is een analoog signaal.
  Dit is een signaal waarvan de amplitude elke waarde in een continue gebied kan aannemen. Dit is het tegenovergestelde van een gekwantificeerd signaal.
 • Wat is een gekwantificeerd signaal?
  Dit is een signaal waarvan de amplitude alleen zekere waarden kan aannemen. Dit is het tegenovergestelde van een analoog signaal.
 • Wat is een digitaal signaal?
  Dit is een gekwantificeerd, discrete-tijdsignaal.
 • Wat is een bemonsterd signaal?
  Dit is een analoog, discrete-tijdsignaal.
 • Wat is de amplitude van een signaal.
  De waarde van het signaal op een bepaalt tijdstip. De amplitude van een signaal heeft op tijd t de waarde x(t).
 • Wat is de deltafunctie
  De impuls functie met breedte tou en oppervlak 1.
 • Wat is de pulsfunctie.
  De impulsfunctie met lim tou -> 0. Hierdoor word de waarde op tijdstip t oneindig en buiten t is de functie 0.
 • Vanuit praktisch oogpunt kunnen we een gladde functie zien als een trapjeskromme als combinatie van talloze deltafuncties.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe kun je analyseren of er signaallek is?
Door de de functie te vermenigvuldigen met een zogenaamd venster w(t).
Wat is het voordeel van het von Hann venster
De fouriergetransformeerde heeft minder zijlobben. zie figuur 4.7
Wat is het meest gebruikte venster?
von Hann venster
Wat zou je aan het venster kunnen veranderen om signaallek te voorkomen.
Ervoor zorgen dat de fouriergetransformeerde van het signaal meer lijkt op de delta functie.
Wat kun je doen met het observatie-interval als de grondfrequentie niet bekent is als je de signaallek zo klein mogelijk wilt houden?
Een groot observatie interval kiezen.
Hoe kan signaallek voorkomen worden als je naar een periodiek signaal kijkt?
door het observatie-interval als een veelvoud van de frequentie van het signaal te kiezen.
Waarom treed er geen signaal lek op als je naar een lijnenspectrum kijkt?
Omdat de nulpunten van het venster samen vallen met de lijnen.
Wanneer doet signaallek zich voor?
als het continu spectrum van X(f) bekeken wordt.
Wat is de sinc functie
De fouriergetransformeerde van een pulsfunctie.

YBHU+XloUY82eM2Ier633X2z8t9EYbpUztYp0BEE
*Dit is de formule van de fouriergetransformeerde van het venster.
Wat houd een convolutieprodukt in?
een produkt in het tijddomein komt overeen met een convolutie (product) in het frequentiedomein.