Samenvatting SIR verslagen

-
348 Flashcards en notities
0 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - SIR verslagen

 • 1 Introductie

 • Waarom kan Madonna vergeleken worden met een succesvolle strategie?
  - Ze is met de tijd mee gegaan
  - Ze is zich continue blijven aanpassen
  - Ze speelt in op de steeds veranderende behoeftes
 • Wanneer is een strategie succesvol?
  - Simpele, consistente en lange termijn doelen
  - Uitstekend begrip van de externe omgeving
  - Een goede beoordeling van de middelen
  - Dit allen moet ook effectief geïmplementeerd worden.
 • Op welke drie vragen is een strategie het antwoord?
  1. Wat is onze huidige situatie? (Context waarin bedrijf opereert)
  2. Waar willen we naar toe? (Visie en doel management)
  3. Hoe gaan we daar komen? (actieplan met stappen)
 • Een strategie bestaat niet uit stappen zoals bijvoorbeeld internationalisering
 • Wat is strategisch management?
  Strategisch management is de overkoepelende richting vastgesteld door de managers, plus de concurrerende acties en business approaches die een bedrijf uitvoert om succesvol te concurreren, haar resultaten te verbeteren en te groeien in de industrie.
 • Waarom behaalt de ene organisatie betere resultaten dan de andere?
  - Betere analyses
  - Duidelijkere keuzes
  - Onderscheidend vermogen (differentiatie)
  - Waarde creatie
 • Voorbeelden van onderwerpen  waar Strategisch management zich mee bezig houdt.
  - Wat is het bestaansrecht van organisaties?
  - Lange en korte termijn planning
  - Belangrijkste doelstellingen
  - Met welke middelen?
  - Langs welke wegen? (vb overnames, interne verandering, samenwerking)
 • Wat is het doel van strategisch management?
  Het opbouwen van duurzaam concurrentievoordeel
 • Concurrentievoordeel
  Een bedrijf  heeft een meer effectieve of efficiënte manier om aan de wensen van de klanten te voldoen.
 • Duurzaam
  Een bedrijf bestaat uit elementen waardoor klanten steeds weer voor die organisatie kiezen.
 • Bestaat duurzaam concurrentievoordeel eigenlijk wel?
  Nee, om over duurzaam concurrentievoordeel te beschikken moet een bedrijf zich continue, elk jaar opnieuw weer aanpassen. Het concurrentievoordeel is dan niet duurzaam.
 • Met welke vier attributen houdt Strategisch management zich bezig?
  - Organisatie als geïntegreerd geheel richting opgestelde doelen leiden
  - Meerdere stakeholders in acht nemen
  - Korte en lange termijn perspectieven combineren
  - Balans tussen effectiviteit en efficiency managen
 • Waaruit bestaat het proces van strategisch management?
  1. Het analyseren van de interne en externe omgeving
  2. Besluitvorming
  3. Implementatie
 • Wat is de intended strategy en waarom kan deze niet altijd gerealiseerd worden?
  De intended strategy is de geplande strategie. Deze kan niet altijd gerealiseerd worden omdat er vaak een turbulente omgeving is en omdat er sprake is van een continu proces.
 • Wat is een emergent strategy?
  Dit zijn plannen die tot uiting komen, maar niet gepland waren.
 • Wat is een deliberate strategy?
  Dit is de intended strategy min de unrealized strategy.
 • Wat is een realized strategy en waaruit bestaat deze?
  Dit is de gerealiseerde strategie en deze bestaat uit de deliberate strategy en de emergent strategy.
 • Wat is een voorbeeld van een emergent strategy?
  Honda in de VS
 • Uit welke vijf fases bestaat het vaststellen en het implementeren van een strategie?
  1. Ontwikkelen visie, missie en strategische waardes op de lange termijn
  2. Doelstellingen vaststellen (strategische en financiële doelen)
  3. De echte strategie wordt ontwikkeld
  4. Strategie wordt uitgevoerd
  5. Kijken naar ontwikkelingen, resultaat evalueren en beginnen met uitvoeren van correcte aanpassingen.
 • Visie
  Aspiraties voor de toekomst, wat wil het bedrijf zijn.
 • Missie
  Het huidig bestaansrecht van de organisatie. Het legt uit waarom het bedrijf bestaat.
 • Strategische waardes
  Dit zijn ideeën, kenmerken en gedragsnormen die aan de basis liggen van het nastreven van de visie en de missie.
 • Wanneer zijn financiële doelstellingen van belang?
  Deze doelstellingen zijn van belang wanneer er sprake is van aandeelhouders.
 • Wanneer zijn strategische doelstellingen van belang?
  Deze doelstellingen zijn van belang als er gekeken wordt naar waar het bedrijf heen wil en hoe dit gedaan moet worden.
 • Tussen welke twee strategieën moet er in fase 3 onderscheid gemaakt worden?
  - Corporate strategy
  - Business strategy
 • Corporate strategy
  Het bedrijf moet zich afvragen hoeveel geld zij tot hun beschikking hebben, vervolgens kijken ze in welke industrie ze zouden moeten opereren (industry attractiveness)
 • Business strategy
  Het bedrijf moet zich afvragen hoeveel geld zij tot hun beschikken hebben, vervolgens moeten ze kijken naar hoe ze zouden moeten concurreren en wat hun competitive advantage is.
 • Op basis van welke drie generieke strategieën is het van belang om een strategie te formuleren?
  - Differentiatie
  - Cost-leadership (Kosten-leiderschap)
  - Focus strategie
 • Differentiatie
  Het bedrijf richt zich op het maken en verkopen van unieke en waardevolle producten. Bij deze strategie is het belangrijk om op tijd investeringen te doen waardoor het product nog unieker wordt. (vb. Apple, Phillips, Beijenkorf, BMW)
 • Cost-leadership
  Een bedrijf biedt haar producten of diensten zo goedkoop mogelijk aan, dus tegen de laagste kosten. (vb. Lidl, Dell, Ryanair)
 • Wat is noodzakelijk voor bedrijven die aan cost-leadership doen?
  Dat de leercurve zo snel mogelijk wordt doorlopen zodat de kosten in korte tijd omlaag kunnen.
 • Focus strategie
  Deze strategie richt zich op een niche markt. Dit houdt in dat ze focussen op een bepaalde groep afnemers en dat kan door zich te differentiëren of door lage kosten te hanteren. Deze combinatie kan succesvol zijn, maar het gevaar van stuck in de the middle is altijd aanwezig.
 • Wat is het verschil tussen differentiatie en cost-leadership, en de focusstrategie?
  Differentiatie en cost-leadership zijn breed gefocust, terwijl de focusstrategie zich richt op een nichemarkt.
 • Wat is de strategic clock?
  Dit laat zien welke strategie geïmplementeerd moet worden. Hij laat ook zien dat er bepaalde combinaties van prijs en waarde zijn, die geen goede combinaties zijn.
 • Wat zijn vraagstukken die naar voren komen bij de evaluatie?
  - Moet de visie of missie gewijzigd worden?
  - Moeten de doelstellingen worden aangepast?
  - Moet de strategie worden aangepast?
  - Of de uitvoering hiervan?
 • Voor wie is een centrale rol weggelegd bij de evaluatie?
  Het bestuur van de organisatie
 • Evaluatie is een continue proces.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Nadelen van sociaal kapitaal
- Sociale netwerken kosten tijden en energie
- Overflow aan informatie en kennis
- Kan op groupthink waarbij er weinig input en nieuwe inzichten zijn
Voordelen sociaal kapitaal
- Kennisdeling en innovatie
- Faciliteren van ondernemerschap en de effectiviteit
- Brengen van macht en solidariteit
Hoe is dit probleem in de tweede fase op te lossen?
Door het inzetten van cross functionele teams. Deze teams bestaan uit medewerkers van verschillende afdelingen.
In welke fase van de innovation value chain gaat het vaak mis?
In de tweede fase. Een medewerker kan een goed idee hebben, maar als hij of zij de hogere contacten binnen het bedrijf niet heeft zal dit slechts een idee blijven.
Uit welke drie fases bestaat de innovation value chain?
1. Genereren van ideeen
2. Het idee wordt uitgewerkt
3. Het idee wordt verspreid
Knowledge brokering cycle
Dit bestaat uit vier met elkaar verworven processen. Deze  zijn het 'vangen' van goede ideeen, ideeen laten bestaan, nieuwe gebruiken voor oude ideeen bedenken en veel belovende concepten uitproberen.
Knowledge brokering
Dit gaat over hoe men ervoor kan zorgen dat er zich is op goede ideeen, waardoor innovatie bestaat.
In welke drie basis netwerken ligt kennis besloten binnen de organisatie?
1. Member netwerken: mensen binnen de organisatie die kennis hebben
2. Tool netwerken: Dit zijn de netwerken van machines en hoe die verbonden zijn met elkaar
3. Taak netwerken: Dit is de allocatie van verschillende taken aan de mensen van de organisatie
Sociaal kapitaal
Dit zijn hulpbronnen die men heeft door persoonlijke en zakelijke netwerken, dus de waarde die je uit deze netwerken haalt. Wie je kent is vaak nog belangrijker dan wat je weet.
Op welke twee niveaus bevindt kennis zich in organisaties?
- Individuele niveau; in de hoofden van mensen
- Collectief niveau; om persoonlijke kennis te begrijpen, is het noodzakelijk dat er sprake is van een gemeenschappelijke achtergrond.