Samenvatting Skilled interpersonal communication : research, theory and practice

-
ISBN-10 0415432049 ISBN-13 9780415432047
350 Flashcards en notities
14 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Skilled interpersonal communication : research, theory and practice". De auteur(s) van het boek is/zijn Owen Hargie. Het ISBN van dit boek is 9780415432047 of 0415432049. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Skilled interpersonal communication : research, theory and practice

 • 1 communicating effectively:the skills approach

 • Interpersoonlijk contact is noodzakelijk, hoe voelen mensen zich die dit niet hebben?
  Ongelukkig, gestrest, eenzaam
 • Wat zijn de acht media constrains van Clark en Brennan (1991)?
  - visibility
  - copresense
  - audibility
  - cotemporality (B ontvangt ongeveer hetzelfde moment als A produceert)
  - simultainity (A en B kunnen tegelijkertijd zenden en ontvangen)
  - sequentially (wisselen elkaar af)
  - reviewability (kan het later tot zich nemen)
  - revisability
 • Interpersoonlijk contact is noodzakelijk.
 • Volgens de reduced social cues approach ontbreken er op twee niveaus cues bij gemedieerde communicatie. Welke niveaus zijn dit?
  - Dat iemand 'iemand' is
  - gebrek aan informatie wie iemand is: statische/dynamische cues
 • Wat is de-individuatie?
  De mensen wordt minder bewust van zijn eigen menszijn
 • Wat zijn de gevolgen van de-individuatie?
  Door de anonimiteit en het opgaan in de groep komt er minder aandacht voor de individu. Hierdoor:
  - verliest de individu zelfcontrole
  - verliest de individu zijn individuele bewustzijn
  - verliest de individu zijn toerekeningsvatbaarheid
  -  overtreedt de individu sociale normen
  - vertoont de individu voor buitenstaanders asociaal gedrag
 • Wat is het accentuation effect?
  We overschatten de gelijkenissen binnen een groep en de verschillen tussen de groepen
 • Welke drie soorten heuristieken zijn er?
  physical copresence: Bij elkaar in de ruimte zijn. 
  linguistic copresence: Eerdere onderwerpen die aan bod zijn gekomen
  community membership: het behoren bij dezelfde groep leidt tot verwachtingen over iemands kennis
 • Wat is een tokin agreement?
  Zeggen dat je het ermee eens bent maar vervolgens komt er een uitleg die suggereert dat je het er niet mee eens bent.
 • Wat zijn presequences?
  Je checkt eerst iets voordat je het echte verzoek vraagt.
 • Wat is de politenesstheory?
  In interacties met anderen krijg je feedback over jezelf en deze kan zeer bedreigend zijn voor je eigen identiteit. Daarom gebruiken we face saving acts om deze te verminderen.
 • Wat zijn de twee politeness strategieën?
  Positive politeness: voorkomen van het verstoren van een goede relatie
  Negative politeness: het verlies van de autonomie van de gesprekspartner
 • Wat is het verschil tussen generic listening responses en specific listening responses?
  Generic: straalt uit dat je luistert en begrip hebt. Je reageert op de juiste momenten met een bevestigende toon.
  Specific: Je reageert echt op de inhoud van het verhaal.
 • Wat zijn de verschillende social rewards and reïnforcers?
  - positive punishment: gedrag wordt gevolgd door een negatieve respons
  - negative punishment:  een positieve respons blijft uit
  - positive reïnforcement: gedrag wordt gevolgd door een positieve stimulus
  - negative reïnforcement: een negatieve stimulus wordt weggenomen
  - extinction: uitdoven van gedrag
 • Wat is de law of effect?
  Wanneer een positieve reactie komt, zal het gedrag worden versterkt. Wanneer een positieve reactie uitblijft, zal het gedrag worden afgezwakt.
 • Wat zijn de verschillende sequences van structuren van vragen?
  - funneled sequence: het begint met gesloten en eindigt met open
  - inverted sequence: het begint met open en eindigt met gesloten
  - tunnel sequence: het zijn alleen maar gesloten vragen
  - erratic sequence: open en gesloten vragen worden afgewisseld
 • Wat is het acquiescence effect en waarom gaat de geïnterviewde mee?
  Het acquiescence effect betekent dat de interviewer mee gaat met de interviewer ook al weet hij/zij niets over het onderwerp. Dit gebeurt omdat:
  - sociale druk om antwoord te geven (adjecency pairs)
  - Dwang naar conformiteit en agreement
  - relevantie norm: je gaat ervan uit dat de interviewer kennis heeft van zaken en dus wat hij zegt waar is.
 • Wat is het tapping experiment?
  Mensen moesten dmv tappen aan hun partner doorgeven welk nummer zij op de koptelefoon hoorden. Egocentrische mensen dachten vaker dat hun gesprekspartner het begreep dan niet egocentrische mensen
 • Wat zijn de onderdelen van het liguistic category model?
  - descriptive action verb
  - interpretative action verb
  - state verb
  - adjective
 • Wat zijn de resultaten van het onderzoek van Beukeboom?
  Positieve reactie van de luiteraar = hoog abstractie niveau van taal
  Negatieve reactie van luisteraar = laag abstractie niveau van taal
 • Wat zijn de effecten van self disclosure op de discloser?
  - selfclarification: door dingen te vertellen wordt je bewuster van je eigen zijn.
  -  social comparison
  - vergroot de kans op social support
 • Uit welke drie onderdelen bestaat de social penetration theory?
  - disclosure breath
  - disclosure depth
  - duration
 • Wat is het effect van disclosure op liking?
  - de ontvanger is positiever over de discloser na de disclosuer
  - de discloser is positiever over de ontvanger na de disclosure
  - de discloser is meer geneigd te disclosen al hij positief is over de ontvanger
 • Wanneer treden de effecten van selfdisclosure niet op?
  - wanneer iemand naar heel veel mensen disclosed --> dan voelen mensen zich niet meer speciaal
  - wanneer normatieve waarden worden geschonden:  niet te veel en niet te weinig / passend bij de rol, status en context
 • Wat is het verschil tussen agressiviteit en assertiviteit?
  Bij assertief gedrag:
  - heb je een duidelijke ferme toon, aankijken, onderwerp aansnijden, gecontroleerde gebaren, snelle antwoorden. 
  - onderwerp aansnijden, self disclosen, uiten van mening

  Bij agressief gedrag:
  - onderbreken, luid spreken, strak aankijken, gebaren richting de ander.
  - gaat voorbij aan de onderwerpen, denigeren.
 • Wat is de visual dominance ratio?
  dominantie mensen krijgen meer visuele aandacht.
 • Wat is er verschil tussen dominantie en assertiviteit?
  Er kunnen wel twee mensen assertief zijn maar niet twee mensen dominant. Bij assertiviteit is er geen sprake van competitie.
 • Welke soorten power zijn er?
  - Legitimate power: voert macht uit op basis van functie
  - Coercive power: je beng in staat iemand te straffen
  - Reward power: je bent in staat iemand te belonen
  - Information power: je maakt gebruik van informatie om iemand iets te laten doen (afpersing)
  - Referent power: we kijken naar anderen om te bepalen wat we zelf moeten doen (social influencers)
  - Expert power: macht op basis van expertise
 • Wat beïnvloedt de geloofwaardigheid van de zender?
  - expertise
  - betrouwbaarheid (eerdere ervaring)
  - verborgen agenda?
  - per situatie verschillend
  - kan veranderen
 • Wat is dichotomous listening?
  Dit gebeurt wanneer we informatie van twee verschillende bronnen gelijktijdig verwerken.
 • Wat is het verschil tussen proactive en retroactive listening inhibition?
  Bij proactive listening is de luisteraar tijdens het luisteren bezig met iets dat er in de toekomst gaat gebeuren. Retroactive listening betekent dat de luisteraar bezig is met iets wat in het verleden is gebeurt. In beide gevallen is de aandacht er niet volledig bij.
 • Wat is emotion contagion?
  emotionele besmetting: als de spreker moet lachen/huilen moet de luisteraar ook lachen/huilen
 • Uit welke onderdelen bestaat de social penetration theory?
  oriëntation
  exploratary affective exchange
  affective exchange
  stable exchange
  depentration
 • Wat is de pollyanna principle
  Mensen zoeken vooral naar positieve stimuli op het gebied van zelfonthulling
 • Wat is het negativity effect?
  Dit betekent dat negatieve onthullingen relevanter zijn dan positieve onthullingen.
 • Op welke punten heeft assertiviteit een effect?
  - depressie
  - zelfwaardering
  - sociale angst
  - behalen van doelen
  - agreeableness
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.