Samenvatting Slides

-
170 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Slides

 • 1 Introductie

 • Benoem de 5 krachten  van het vijfkrachtenmodel van Porter
  - Threat of rivalry
  - Threat of substitutes
  - Threat of buyers
  - Threat of suppliers
  - Threat of entry
 • Wat houdt 'threat of buyers' in?
  Dit is de invloed die consumenten op de markt en vooral de prijzen. Dit is vooral in een markt met veel concurrentie of een markt met weinig klanten, de klant kan namelijk overstappen.
 • Wat houdt 'threat of substitutes' in?
  Andere goederen dan de goederen in de markt, maar ze voorzien wel dezelfde behoefte.
 • Wat houdt 'threat of suppliers' in?
  Komt vaak voor wanneer er weinig leveranciers zijn, bedrijven kunnen dan niet gemakkelijk overstappen naar een ander. Ze kunnen veel geld vragen, mindere kwaliteit leveren of zelfs helemaal niet leveren. 
 • Competitiveness van de markt
  De algehele dreiging bepaald door de vijf dreigingen van het vijfkrachtenmodel van Porter tezamen.
 • Concurrenten
  Directe concurrenten die al in de markt aanwezig zijn.
 • Benoem de vier factoren van de 'threat of rivalry'.
  - Aantal bedrijven; hoe meer bedrijven, hoe meer concurrentie
  - Relatieve grootte bedrijf; de grootte tov de concurrenten
  - Kostenstructuren; de kosten voor het maken van een product/dienst
  - Omstandigheden in markt en vraag
 • Hoge en lage concentratie in de markt
  - Hoge concentratie; een of een aantal bedrijven hebben een groot marktaandeel.
  - Lage concentratie; er zijn geen bedrijven met een significant groot marktaandeel
 • Wat houdt 'threat of new entry' in?
  Hoe makkelijk is het om tot een bepaalde markt toe te treden.
 • Wanneer zijn toetredingsbarrieres hoog?
  - Reguleringen die het toetreden bemoeilijken
  - Er moet veel geld geïnvesteerd worden
  - De markt bevindt zich in een verzadigde fase
 • Wanneer is er sprake van een uittredingsbarriere?
  - Een bedrijf heeft moeten investeren om toe te kunnen treden in een markt.
 • Kenmerken perfect competition
  - Veel bedrijven
  - Vrije toe- en uittreding
  - Veel kleine bedrijven die allemaal hetzelfde product aanbieden
  - Zelfde prijs in gehele markt want producten zijn identiek
 • Kenmerken monopolistic competition
  - Veel bedrijven
  - Vrije toe- en uittreding
  - Producten zijn in beginsel hetzelfde, maar hebben wel manieren om zich te onderscheiden.
  - Merkvorming
  - Het is mogelijk om groter te worden dan de concurrentie
  - Deze markt komt het meeste voor
 • Kenmerken Oligopolie
  - Weinig bedrijven
  - Geen vrije toe- en uittreding
  - Een paar grote bedrijven die de toon zetten
 • Oligopsony
   Een markt waar een klein aantal klanten aanwezig is. Dit is vaak een B2B-markt. Er kan een hoge concurrentiestrijd zijn omdat klanten schaars zijn.
 • Kenmerken Monopolie
  - Een bedrijf die de gehele markt voorziet
  - Geen vrije toe- en uittreding
  - Macht van het bedrijf is onbegrensd.
  - Zeldzaam in de praktijk
 • Monopsony
  De markt heeft slechts een klant.
 • Hoe kan je de industrieconcentratie meten?
  - C4;  het totale percentage van de markt dat de grootste vier bedrijven in handen hebben.
  - C8
  - Herfindhal-Hirschman Index (HHI); De som van het kwadraat van alle marktaandelen van alle bedrijven. Zoek de formule op.
 • Entrybarriers
  - minimum grootte van efficient bedrijf
  - Adverteerintensiteit
  - Kapitaal intensiteit
  - Subjectieve schattingen
  - Economies of scale
  - Product differentiatie 
 • Welke twee 'forces' zijn het belangrijkst voor de 'industry structure'?
  - Threat of new entry
  - Threat of rivalry 
 • Structure-Conduct-Performance Paradigm (SCPP)
  Een logische volgorde waarin strategieën van een onderneming tot ontwikkeling komen. Naar aanleiding van de marktstructuur (industry structure) waar het bedrijf zich in bevindt, neemt het bedrijf strategieën aan (firm conduct), om zo competitief voordeel proberen te behalen (market performance). 
 • Welke strategieën kan een bedrijf aannemen?
  - Business strategieen; differentiatie en cost leadership
  - Strategie implementatie; hoe wordt het bedrijf georganiseerd en hoe wil het concurreren.
  - Corporate strategieen; Moet het bedrijf wel/niet integreren om meer winst te maken.
 • Hoe kan je de 'market performance' meten?
  - Return on Investment (ROI); winst op gedane investeringen
  - Price-cost margin; winstmarges die gehaald worden op het verkopen van een extra product. Price-cost margin = (P-MC)/P
  - Tobin's Q; ratio van de marktwaarde van een bedrijf gedeeld door totale waarde van de activa van het bedrijf.
 • Kan er op de lange termijn winst gemaakt worden?
  Perfect C; Nee
  Monopolistic C; Nee
  Monopoly; Ja
  Oligopoly; Ja
 • Relatie SCPP en Porter's vijf krachtenmodel
  zie SIR of Slides
 • Wat zijn 'sunk-costs'?
  Kosten die onvermijdbaar zijn omdat ze zich al voorgedaan hebben. Ze zijn al betaald of het is zeker dat ze betaald moeten worden. Deze kosten zijn 'fixed-costs'.
 • Wat zijn vermijdbare kosten?
  Kosten die vermeden kunnen worden door niet meer te produceren of bepaalde zaken niet uit te voeren.
 • Moeten 'sunk-costs' worden meegenomen in de kosten-batenanalyse?
  Nee
 • Naar welke kosten moet je kijken als je wil weten hoeveel je moet produceren?
  Marginale kosten
 • Naar welke kosten moet je kijken als je wilt weten of je wel of niet moet produceren?
  AVC (Gemiddelde variabele kosten)
 • Wat is de 'shutdown decision'?
  Wanneer alle kosten 'sunk-costs' zijn, produceert een bedrijf alleen wanneer de prijs groter of gelijk is aan de AVC. Dit is het snijpunt van de MC lijn en de AVC lijn.
 • Market Power
  De mogelijkheid van een bedrijf om bijvoorbeeld prijzen te veranderen zonder daarmee een aandeel in de markt te verliezen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Benoem de 5 krachten  van het vijfkrachtenmodel van Porter
1
Wat houdt 'threat of buyers' in?
1
Wat houdt 'threat of substitutes' in?
1
Wat houdt 'threat of suppliers' in?
1
Pagina 1 van 43