Samenvatting Small places, large issues : an introduction to social and cultural anthropology

-
ISBN-10 0745330495 ISBN-13 9780745330495
1079 Flashcards en notities
44 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Small places, large issues : an introduction to social and cultural anthropology". De auteur(s) van het boek is/zijn Thomas Hylland Eriksen. Het ISBN van dit boek is 9780745330495 of 0745330495. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Small places, large issues : an introduction to social and cultural anthropology

 • 1 Anthropology: comparison and context

 • Sociale en culturele antropologie heeft het geheel van de menselijke samenleving als interessegebied, en probeert de manieren te begrijpen waarin mensenlevens uniek zijn,  maar ook de zin waarin we allemaal gelijk zijn.
 • Wat is de definitie van culturele antropologie?
  De mens als centraal middelpunt en proberen te begrijpen op welke manieren mensen uniek zijn en hoe we allemaal hetzelfde zijn
 • Wat is het doel van sociale en culturele antropologie?

  Met oog op de hele menselijke samenleving te begrijpen in welke opzichten mensen uniek zijn en in welke gelijk.

 • Wat is het doel van het boek?

  Om kennis en inzichten te geven

 • Wat bedoeld Eriksen met ethnocentrisme?
  De samenleving te begrijpen vanuit hun 'point of view'.
 • wat is het doel van dit boek?
  Om bruikbare mappen te geven. en enkele wel bekende blikken te geven
 • Waar staat Antropologie voor?
  Voor de sociale en culturele variatie in de wereld.
 • Op wat voor manier bestaat er een contrast in wat er in de Antropologie wordt onderzocht?
  Op de manier dat antropologie zowel de sociale en culturele variatie in de wereld probeert te verklaren, als overeenkomsten tussen sociale systemen en relaties te conceptualiseren en te begrijpen.
 • Antropologie gaat over hoe verschillend mensen kunnen zijn, maar het probeert ook uit te vinden in welke zin kan worden gezegd dat alle mensen iets gemeen hebben.
 • Hoe beschrijft Claude Levi-Strauss antropologie?
  Antropologie heeft de menselijkheid als onderwerp van het onderzoek, maar anders dan bij andere sociale studies, probeert het zijn onderwerp door zoveel mogelijk verschillende manifestaties te grijpen

 • Volgens Levi Strauss:
  anthropology is about how different people can be, but it also tries to find out in what sense it can be said that all humans have something in common.

 • Wat valt er onder het interessegebied van antropologie?
  De menselijke samenleving, en probeert daarnaast te begrijpen hoe mensen uniek zijn en in welke opzichten er parallelen zijn

 • Wat is een ander cruciaal deel van de Antropologie?
  Het verbeelden en begrijpen van gelijkheden tussen sociale systemen en sociale relaties.

 • In welke zin in Antropologie allesomvattend?
  In de zin dat het de relaties tussen verschillende aspecten van het menselijk bestaan probeert te verklaren.
 • Antropologen proberen relaties TUSSEN bevolkingsgroepen en IN bevolkingsgroepen te begrijpen
 • Clifford Geertz: To construct a substancial and truthful concept of human nature we need te understand the variousness of men.
 • Antropologen delen een gemeenschappelijke zorg in het proberen te begrijpen van zowel verbindingen binnen samenlevingen als verbindingen tussen samenlevingen.
 • Wat is de cultuur definitie van E.B. Taylor?

  Culture: those abilities, notions and forms of behaviour persons have acquired as members of society

 • Wat onderzoekt Antropologie?
  Ze proberen de connectie in de samenleving en tussen samenlevingen te begrijpen.
 • Antropologen houden zich ook bezig met het verklaren van de onderlinge relaties tussen verschillende aspecten van het menselijk bestaan, en ze bestuderen deze onderlinge relaties gewoonlijk door als hun startpunt een gedetailleerde studie te nemen van lokaal leven in een bepaalde samenleving of een min of meer afgebakende sociale omgeving.
 • Wat betekent Antropologie letterlijk?
  kennis over mensen
 • Hoeveel definities van cultuur waren er in 1950 al?
  161
 • Wat is de meeste basale definitie van cultuur?
  The abilities, notions and forms of behavior persons have acquired as members of a society
 • Hoe definieert Geertz cultuur?
  as an integrated whole, as a puzzle where all the pieces were at hand, and as a system of meanings that was largely shared by a population
 • Hoe beschrijf je de relatie tussen culture and society?
  culture refers to the acquired, cognitive and symbolic aspects of existence, whereas society refers to the social organization of human life, patterns of interaction and power relationships
 • Anthropology is comparative and empirical: its most important method of data collection is fieldwork; and it has a truly global focus in that it does not single out one region, or one kind of society, as being more important than others.
 • Waar beschuldigt Brown antropologen van?
  Having been inclined to emphasize the exotic and unique at the expense of neglecting cross-cultural similarities
 • Wat betekent etnocentrisme?
  Anderen mensen evaluaten vanuit je eigen beeld en ze te beschrijven in je eigen termen. Vreemden vergelijken met onze eigen society 
 • Wat is het tegenovergestelde van etnocentrisme?
  Cultural relativism
 • understaning similarities between social systems and human relationships
 • Wat is cultuur relativisme?
  it's an indispensable and unquestionable theoretical premise and methodological rule-of-thumb in our attempts to understand other societies in an as unprejudiced way as possible
 • Waar kan cultuur relativisme toe leiden in extremen?
  Nihilisme
 • essentialisme?
   verscheidenheid tot iets simpels brengen, vanuit dat '' eenvoudige''  dingen gaan  verklaren
 • cultuur is: - aangeleerd gedrag, - menselijk gerag inclusief producten, - socaal of symbolisch leren; mensen vertellen het je, - aanpassing aan omgeving, - een abstractie
 • Waarom kan cultuur relativisme niet worden gezien als het tegenovergestelde van etnocentrisme?
  het bezit niet over een moraal principe. it doesn't mean that there is nog difference between right and wrong.
 • cultuur is daTGENE WAT EEN MENS ALS COMPETENT LID VAN EEN BEPAALD SOCIAAL VERBAND DIENT TE WETEN OM ADEQUAAT TE HANDELEN
 • cultuur is niet determinitisch want...?

  het vertelt je wat je wel en niet moet doen maar is niet dwingend

   


 • holisme?
  alles in onderlingesmaenhang proberen te begrijpen
 • emic

  een samenleveing beschrijven in eigen termn

   

 • etic
  een samenleveing  beschrijven in vergelijkene of theoretische termen
   

 • nihilisme
  een begrip dat wordt gebruikt om de ontkenning van het bestaan van betekenis of waarde in de wereld aan te duiden
 • cultureel relativisme
  Cultureel relativisme is het standpunt dat alle morele of ethische systemen, die van cultuur tot cultuur verschillen, allemaal even geldig zijn en dat geen enkel van deze systemen "beter" is dan de andere. Dit is gebaseerd op het idee dat er uiteindelijk geen standaard is voor goed of kwaad en dat elke uitspraak over goed en fout dus een product van de samenleving is. Daarom is elke mening van een mens over moraliteit of ethiek onderworpen aan het culturele perspectief van elk mens
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.