Samenvatting Sociaal Werk en Recht

-
368 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Sociaal Werk en Recht

 • 1 Wat is recht?

 • Vanuit welke drie invalshoeken kan recht bekeken worden?
  - doelen van recht
  - rechtsgebieden
  - bronnen van recht
 • wat zijn de doelen van recht?
  - ordenen van de samenleving
  - bevorderen van rechtvaardigheid
  - organiseren van bevoegdheden
  - problemen oplossen tussen mensen
  - regelen van het verkeer
  - afwegen van algemeen belang tegen individueel belang
  - gedrag voorspelbaar maken
  - laten weten wat wel en niet mag
 • welke vier soorten rechtsgangen heb je ?
  1. privaatrecht/burgerrecht of civielrecht
  2. staatsrecht
  3. bestuursrecht
  4. strafrecht
 • wat is privaatrecht?
  houd zich bezig met rechtverhoudingen onderling ( burger-bedrijf, burger-burger etc). Particuleren belangen van individuen staan centraal.  ( telefoon abonnement, krant kopen etc)
 • Wat is staatsrecht
  heeft betrekking op de organisatie van de staat en de verhoudingen tussen burger en overheid. Je vind er de regels rond overheidsorganen en de rol van de burger in de staat. Bijvoorbeeld de onderlingen verhouding tussen de Tweede Kamer en de regering, de rol van de koningin, het kiesrecht van de burgers, grondwet
 • Wat is bestuursrecht?
  het recht van besturen. in dit recht staan wetten waaraan de overheid zich moet houden bij het besturen van een land. Het verschil is dat bij het staatsrecht een organisatieplaatje gegeven wordt, en bij het bestuursrecht wordt geregeld hoe de overheid met haar burgers moet omgaan.
 • wat is strafrecht?
  om gehoorzaamheid af te dwingen en burgers in de maatschappij te beschermen
 • Wat zijn de lagen recht bij strafrecht
  eerst; politierechter, kinderrechter, kantonrechter, arrondisimentsrechtbank
  erna; gerechtshof
  daarna; hoge raad
 • Wat zijn de lagen bij bestuursrecht?
  eerst; arrondisimentrechtbank
  erna; raad van state of centrale raad van beroep
 • Wat zijn de lagen bij privaatrecht?
  eerst; kantonrechter of arrondisimentrechtbank
  erna; gerechtshof
  daarna; hoge raad
 • welke vier bronnen van recht heb je?
  - verdragen
  - wetten
  - gewoonte
  - rechtspraak
 • 1.2 Doelen van het recht

 • Wat is het kerndoel van het recht?
  Het doel van recht is om de samenleving enigszins te ordenen.
 • 1.3 Onderscheid in rechtsgebieden

 • In welke vier rechtsgebieden valt het recht te onderscheiden?
  - privaatrecht
  - staatsrecht
  - bestuursrecht
  - strafrecht
 • Waar houdt het privaatrecht zich mee bezig?
  Het houdt zich bezig met de rechtsverhoudingen tussen (rechts)personen onderling. 
 • Wat zijn rechtspersonen?
  Het is een organisatievorm die voor veel handelingen - als als de natuurlijke persoon - mag deelnemen aan het rechtsverkeer, zoals een stichting, vereniging, de NV en de BV.
 • Hoe is het staatsrecht te omschrijven?
  Als dat deel van het recht dat betrekking heeft op de organisatie van de staat en de verhoudingen tussen overheid en burgers.
 • Het bestuursrecht gaat over het recht van besturen. Wat heeft in Nederland het bestuur op zich genomen?
  De overheid.
 • Soms heeft een besluit van een overheidsorgaan een algemene strekking. Wat houdt dat in?
  Dat een besluit voor verschillende (niet aanwijsbare personen) geldt.
 • Wanneer wordt een besluit een beschikking genoemd?
  Indien een besluit aan individuele gevallen een recht verleent of een plicht oplegt.
 • Wat zijn twee doelen van het strafrecht?
  - om gehoorzaamheid af te dwingen en de burgers in de maatschappij te beschermen
  - het verminderen van criminaliteit
 • Wat is het bestuursrecht?
  Het omvat de regels die ten behoeve van het bestuurlijk optrede van de overheidsorganen zijn vastgesteld.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

aan wie moet de hulpverlener informatie geven?
- aan de client zelf
- bij minderjarige aan ouders
- indien van toepassing; de vertegenwoordiger.
welke informatie kan een hulpverlener onthouden?
a) informatie die de client al weet.
b) informatie die tot gevolg zou hebben dat ze een ernstig nadeel voor de client opleveren. de hulpverlener mag dit alleen doen als hij daarover een andere hulpverlener heeft geraadpleegd. Ook moet de hulpverlener deze informatie delen met iemand anders delen dan de client als het belang van het client dit eist.
c) therapeutische uitzonderingen; mag maar zeer beperkt worden toegepast.
d) als een client geen info wil mag dit ook niet worden gegeven. als belang van client hierin in het gevaar staat is de hulpverlener wel verplicht hiertoe.
waarover moet er informatie worden gegeven?

1)Doel en aard vh voorgenomen onderzoek
2)Doel en aard vd voorgenomen behandeling
3)Te verwachten gevolgen en risico’s van onderzoek en behandeling voor de gezondheid van de patiënt
4)Andere methoden van onderzoek en behandeling die in aanmerking komen
5)Staat en vooruitzichten vd gezondheid van de patiënt
Moet een hulpverlener informatie geven aan een client?
ja hiertoe is een hulpverlener verplicht
wat zijn de drie belangrijkste rechten van een patiënt?
1. recht op informatie
2. toestemming
3. inzagerecht
wat zijn de regels in betrekking tot jeugddetentie?

§Jongeren die veroordeeld zijn tot jeugddetentie komen in een justitiële jeugdinrichting. Jeugddetentie duurt maximaal 2 jaar voor jongeren van 16 of 17 jaar. Voor jongeren tussen de 12 en de 15 jaar is dat maximaal 1 jaar. Sinds 1 april 2014 kunnen jongeren van 16 tot 23 jaar als minderjarige of als volwassene worden berecht. Dan geldt het adolescentenstrafrecht. Hierdoor kan de rechter meer rekening houden met de ontwikkeling van een jongere. Bij sommige jongeren slaat een harde aanpak aan. Anderen hebben meer baat bij begeleiding, ook al zijn ze misschien ouder
welke regels zijn er op het gebied van onrechtmatige daad?
tot veertien jaar: alles moet worden vergoed door ouders.
van 14-15 jaar:  geldt dat de ouders de schade moeten vergoeden als zehet ‘ongeluk’ aan hadden zien komen en het daarmee hadden kunnen voorkomen. Als ouders kunnen aantonen dat ze dat niet konden, dan zijn ze niet aansprakelijk en moeten de jongeren het zelf betalen.
16 jaar: draait voor de kosten op voor waar hij schuldig aan is
Wat zijn de regels met het afsluiten van een arbeidsovereenkomst?
- jongeren vanaf 16 jaar mogen een arbeidsovereenkomst afsluiten
- jonger dan 16 jaar is toestemming nodig van ouders. gebeurd dit niet binnen vier werken wordt ervan uit gegaan dat ouders instemmen met het arbeidsovereenkomst
welke uitzondering is er in betrekking tot arbeidverrichten
joofdregel luid dat jongeren onder de 16 jaar geen arbeid mogen verrichten, hierbij gelden de volgende uitzondering.

Jongeren vanaf 12 jaar: werken in het kader van HALT of taakstraf
Jongeren vanaf 13 jaar: lichte arbeid verrichten na schooltijd
jongeren vanaf 14 jaar:werken in samenhang met onderwijs
jongeren vanaf 15 jaar: krantewijk
Welke uitzondering zijn er in betrekking tot medische behandeling?
- Ieder kind valt tot hun twaalfde jaar onder het gezag van zijn ouders.
- Tussen 12 en 16 wordt er zowel met de ouder als met de jeugdige zelf overlegd.
- Na 16 jaar is de jongere in het gezondheidsrecht minderjarig. De jongere is de enige die nog toestemming moet geven.