Samenvatting Social Psychology

-
206 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Social Psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn Elliot R Smith, Diane M mackie. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Social Psychology

 • 1 What Is Social Psychology

 • Wat is de definitie van Sociale Psychologie?
  Sociale Psychologie is de wetenschappelijke studie van de effecten van sociale en cognitieve processen in de manier waarop individuen waarnemen, beïnvloeden en relateren tot anderen.
 • Welke 2 fundamentele axioma's zijn er?
  Het construeren van de eigen werkelijkheid
  Het onvermijdelijke van de sociale invloed
 • Het is een wetenschap en de wetenschap bestudeert de onderliggende sociale en cognitieve processen.
 • Wat houdt het construeren van de eigen werkelijkheid in?
  De cognitieve en sociale processen die ten grondslag liggen aan het interpreteren en begrijpen van de werkelijkheid 
 • De sociale psychologie werkt volgens systematisch onderzoek, zodat de wetenschap niet verstoord wordt door "kennis van de straat" en bias.
 • Wat houdt het onvermijdelijke van de sociale invloed in?
  Mensen worden in vrijwel al hun gedachten, gevoelens en gedrag beïnvloedt door andere mensen. Zowel in hun aan- als afwezigheid. 
 • Wat zijn de effecten van sociale en cognitieve processen?
  De aanwezigheid van andere mensen, de kennis en meningen die ze ons geven hebben een grote invloed op onze sociale processen. tevens hebbe onze waarnemingen, herinneringen, emoties en motieven een grote invloed
 • Wat zijn sociale processen
  De manier waarop andere mensen invloed uitoefenen op het begrip van de wereld en hun acties "begeleiden" 
 • Door welke 3 motieven worden mensen geleid en wat houden ze in?
  1. Het streven naar mastery - Het streven om de wereld te begrijpen, er grip op te krijgen en je handelen er op aan te passen, zodat er beloningen volgen. 
  2. Zoeken naar verbondenheid - Mensen willen wederzijdse steun en acceptatie ontwikkelen met mensen om wie ze geven en gaan zich conformeren aan die groep.
  3. Waarde hechten aan zichzelf en andere mensen - Mensen willen zichzelf en mensen aan wie ze zich verbonden voelen als positief zien. 
 • Sociale en cognitieve processen kunnen niet los van elkaar worden gezien, want ook als we alleen zijn worden onze gedachten beinvloed door de sociale context EN de fysieke aanwezigheid van anderen beinvloeden ons
 • Door welke 3 factoren wordt de informatieverwerking die nodig is voor het construeren van een eigen werkelijkheid gekenmerkt?
  Conservatisme, toegankelijkheid en oppervlakkigheid vs. diepgang
 • Dit is een intern proces
 • Wat is het verwerkingsprincipe conservatisme? 
  De neiging van mensen om hun eigen kijk op de werkelijkheid te handhaven. Deze eigen kijk wordt door selectieve perceptie steeds bevestigt waardoor men slechts langzaam zijn inzicht aan kan passen. 
 • Wat zijn cognitieve processen
  De wijze waarop mensen hun herinneringen, waarnemingen, gedachten, emoties en motieven het begrip van de omringende wereld laten beïnvloeden EN hun acties laten begeleiden.
 • Wat is het verwerkingsprincipe toegankelijkheid?
  De direct beschikbare informatie heeft de meeste invloed op gedachten, gevoelens en gedrag
 • Wat is het verwerkingsprincipe oppervlakkigheid vs. diepgang?
  In eerste instantie is de waarneming vaak oppervlakkig door het principe van toegankelijkheid en conservatisme, maar als het streven naar mastery of verbondenheid daardoor in gevaar dreigt te komen gaan we beter nadenken en meer diepgang in de informatieverwerking leggen.
 • Wat zijn de 3 kenmerken van een wetenschappelijk onderzoek?
  Het abstracte construct, de causale relatie, de algemene bewering
 • Welke 3 vormen van validiteit zijn er binnen sociaal psychologisch wetenschappelijk onderzoek?
  Constructvaliditeit, interne validiteit en externe validiteit

 • Wat is constructvaliditeit en hoe meet je dit?
  Correspondentie tussen theoretische constructen en de te onderzoeken variabelen. Dit is te meten door te experimenteren met de onafhankelijke variabelen (oorzaak) en de door de afhankelijke variabelen (gevolgen) daarna op verschillende manieren te meten. 
 • Wat is interne validiteit en hoe meet je dit?
  De relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen. Met experimenteel onderzoek is dit het beste aan te tonen. Zo sluit je overige oorzaken en gevolgen uit. 
 • Wat is externe validiteit en hoe meet je dit?
  De mate waarin onafhankelijke en afhankelijke variabelen op verschillende mensen in verschillende situaties toepasbaar zijn. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is de definitie van Sociale Psychologie?
3
Wat zijn de effecten van sociale en cognitieve processen?
2
Wat zijn sociale processen
2
Wat zijn cognitieve processen
2
Pagina 1 van 33