Samenvatting social psychology

-
276 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "social psychology". De auteur(s) van het boek is/zijn mackie & eliot. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - social psychology

 • 1.2 Een definitie van sociale psychologie

 • Wat is sociale psychologie?
  Sociale psychologie is de wetenschappelijke studie van de effecten van sociale en cognitieve processen op de manier waarop individuen andere waarnemen en beïnvloeden en tot andere relateren.
 • Wat zijn sociale processen?
  Sociale processen zijn de manieren waarop onze gedachten, gevoelens en acties beinvloed worden door de mensen om ons heen.
 • Wat zijn cognitieve processen?
  Cognitieve processen zijn de manieren waarop we onze herinneringen, percepties, gedachten, emoties en motieven gebruiken om ons begrip van de wereld en onze acties te begeleiden.
 • 1.3 Historische trends en huidige thema's in de sociale psychologie

 • Wat is er ontstaan in de 19e eeuw
  sociale psychologie
 • Een van de eerste sociaal psychologen, Norman Triplett, toonde aan dat op een taak waarop de individuele bijdrage makkelijk geïdentificeerd kan worden:
  De prestatie verbeterde in de aanwezigheid van anderen
 • Hoe onderscheidt sociale psychologie zich van algemene psychologie?
  Sociaal psychologen scheiden zich af van algemene psychologie door de nadruk te behouden op de belangrijke effecten van gedachten, gevoelens en gedragingen
 • Het perspectief van het behaviorisme beargumenteert dat het gedrag beïnvloed wordt door .........en negeert de invloed van.............................
  externe stimuli 
  gedachten, gevoelens en emoties.
 • De opkomst van het Nazisme vormde de ontwikkeling van sociale psychologie door de immigratie van Europese onderzoekers naar Noord-Amerika en door de vragen welke het opriep naar de oorsprong van:
  vooroordelen
 • Kurt Lewin (1947) aan dat:
  actieve deelname in discussiegroepen meer effectief is dan het luisteren naar voordrachten
 • Welke integraties hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van sociale psychologie?
  - cognitieve en  sociale processen
  - fundamentele wetenschap en sociale problemen.
 • In een groot deel van de twintigste eeuw is psychologie vooral gedomineerd door:
  Behaviorisme
 • Door de .......  in de groep te beschouwen, wordt onderzocht hoe mensen beïnvloed worden door anderen die fysiek aanwezig zijn.
  individu
 • Sociale psychologie probeert het ........ gedrag van individuen te begrijpen.
  sociale
 • De studie van de menselijke staat werd voorheen beschouwd tot het domein van de .........
  filosofie
 • Het sociaal-psychologische perspectief wil niet alleen....... waarom mensen doen wat ze doen, maar daar ook iets mee doen.
  begrijpen
 • Ringelmann (1913) toonde aan dat mensen......... inspanning leverden wanneer ze samen werkten
  minder
 • Sociale psychologie scheidt zich af van algemene psychologie over wat ...... veroorzaakt.
  gedrag
 • Sociaal psychologisch onderzoek is tegelijkertijd fundamenteel en......
  toegepast
 • Sociale....... is de manier waarop we de basiselementen in onze sociale wereld, individuen en sociale groepen, leren kennen en leren begrijpen
  perceptie
 • Wat lieten de resultaten van Hastorf en Cantril (1954) zien over het Amerikaanse voetbal wedstrijd tussen de universiteit van Princeton en het college van Dartmouth?
  Observatoren kunnen tot verschillende conclusies komen met betrekking tot dezelfde gebeurtenis
 • De studie van Axsom, Yates en Chaiken (1987) over overreding toonde aan dat:
  Wanneer een kwestie relevant is, wordt men niet overtuigd door zwakke argumenten of reacties van het publiek
 • Wanneer mensen van perspectief wisselen omdat ze sociaal beïnvloed worden, attribueren ze dit meestal aan:
  simpele realiteit
 • Het stereotype dat we hebben ten opzichte van andere groepen is een voorbeeld van het principe van:
  conservatisme
 • De banden die ons met anderen en groepen linken zijn de focus van
  sociale relaties
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Een ander woord voor correspondentie bias is....
fundamentele atrributiefout
De correspondentie bias: Mensen zijn wat ze doenDe tendens om onrechtvaardige corresponderende inferenties te trekken, staat bekend als de .......of .........
correspondentie bias of fundamentele attributiefout.
Wat zijn de doelstellingen van debriefing?
De doelstellingen van debriefing zijn:
- om deelnemers toe te staan om vragen te stellen
- om onderzoekers het doel en de methodes van het experiment, evenals het gebruik van misleiding, volledig te laten verklaren
- en om met elke mogelijke negatieve effecten die het onderzoek heeft gehad op deelnemers  om te gaan, om hen te voorzien van positievere attitudes over henzelf en hun acties.
-het ontdekken van negatieve gevolgen van het experiment op de deelnemers
Wanneer word een theorie vaak eerder algemeen aanvaard?
Als de resultaten van diverse studies aantonen dat het geldiger is dan andere, concurrere de theorieen
Wat is het verschil tussen hulpgedrag dat voorkomt uit Altruïsme en Egiosme?
Hulpgedrag dat voorkomt uit Altruïsme is gedrag dat bedoeld is om iemand anders te helpen zonder een vooruitzicht van persoonlijke beloning voor de helpende,
terwijl hulpgedrag dat voortkomt uit egoisme gemotiveerd  is door de wens persoonlijke beloningen te krijgen
Waarom vergemakkelijkt verbondenheid helpen?
De mate waarin mensen zich in een slachtoffer inleven (empathie tonen) speelt een sleutelrol in hulpbedrag. We kunnen ons beter inleven in de mensen waarmee we ons verbonden voelen. Met andere woorden, verbondenheid vergemakkelijkt helpen.
Wat stelt het empathie-altuisme model?
Het empathie-altruïsme model van Batson et al. (1981) veronderstelt dat mensen twee soorten emoties kunnen ervaren wanneer ze iemand zien lijden: persoonlijke ellende (paniek, bangheid, angst), wat leidt tot egoïstisch hulpgedrag, of empathische bezorgdheid (sympathie, medelijden, vertedering), wat leidt tot altruïstisch gedrag.
Wat zet het negative-state relief model of helping?
Het negative-state relief model of helping (Schaller & Cialdini, 1988) zegt dat mensen helpen vanwege egoïstische motieven: We helpen anderen in slechte omstandigheden om het ellendige gevoel dat wij daardoor krijgen te laten verdwijnen. Dit model verklaart dan ook waarom mensen weglopen i.p.v. te helpen: hun eigen leed verzachten.
Vanuit welke motieven helpen mensen?
Prosociaal gedrag kan verschillende vormen aannemen: Altruïsme verwijst naar helpen dat gestuurd wordt door een verlangen om andere te bevoordelen voor hun bestwil, terwijl helpen dat gestuurd wordt door persoonlijke opbrengsten egoïsme genoemd wordt.

Helpen kan gemotiveerd worden door waargenomen opbrengsten voor de helper en tegengehouden worden door waargenomen kosten en risico's. Deze beloningen en risico's kunnen ook emotioneel zijn: Mensen helpen soms om van de ellende af te komen die het aanzien van iemand in nood teweegbrengt, wat egoïsme weerspiegelt. Mensen zijn vaak gemotiveerd door een gevoel van empathie om iemand uit zijn lijden te verlossen, wat altruïsme weerspiegelt, omdat het niet voortkomt uit indirecte of emotionele beloningen voor de helper. In een
Op welke manieren zou prosociaal gedrag in de maatschappij bevorderd kunnen worden?
De kans op hulpgedrag word steeds groter als we de behoefte aan hulp duidelijk maken(ambiguiteit reduceren), interne attributies om hulp te bieden vergroten, normen aanleren die gericht zijn op hulpgedrag en cooperatie, prosociale normen activeren, de diffusie van verantwoordelijkheid verkleinen en identificatie met degenen die hulp nodig hebben vergroten.