Samenvatting Social Psychology Fourth Edition

-
ISBN-10 1136845119 ISBN-13 9781136845116
271 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Social Psychology Fourth Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Eliot R Smith Diane M Mackie Heather M Claypool. Het ISBN van dit boek is 9781136845116 of 1136845119. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Social Psychology Fourth Edition

 • 1 What is social psychology

 • WAT IS SOCIALE PSYCHOLOGIE
  DE WETENSCHAP DIE DE EFFECTEN VAN SOCIALE EN COGNITIEVE PROCESSEN BESTUDEERT EN HOE DEZE VAN INVLOED ZIJN OP HOE INDIVIDUEN WAARNEMEN, BEINVLOEDEN EN ZICH GEDRAGEN IN RELATIE TOT ANDEREN.
 • Sociale processen (social processes)
  De manieren waarop input van van de mensen en groepen om ons heen onze gedachten, gevoelens en acties beinvloeden.
 • WAT ZIJN SOCIALE PROCESSEN
  DE MANIER WAAROP MENSEN EN GROEPEN OM ONS HEEN ONZE GEDACHTEN, GEVOELENS EN ACTIES BEINVLOEDEN.
 • Cognitieve processen (cognitive processes)
  De manieren waarop onze herinningen, percepties, gedachten, emoties en motieven ons begrip van de wereld beinvloeden en onze acties sturen.
 • WAT ZIJN COGNITIEVE PROCESSEN
  DE MANIER WAAROP ONZE HERINNERINGEN, PERCEPTIES, GEDACHTEN, EMOTIES EN MOTIEVEN INVLOED HEBBEN OP ONS BEELD VAN DE WERELD  EN ONS GEDRAG (ACTIES)
 • Streven naar meesterschap (striving for mastery)
  Het motivationele principe dat mensen de behoefte hebben om gebeurtenissen in de sociale wereld te begrijpen en te voorspellen om beloningen te verkrijgen.
 • IN WELKE GEBIEDEN WORDT SOCIAAL PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK IN DE PRAKTIJK TOEGEPAST
  GEZONDHEID, ONDERWIJS, WETGEVING, MILIEU EN OMGEVING, ZAKEN
 • Zoeken naar verbondenheid (seeking connectedness)
  Het motivationele principe dat mensen ondersteuning, sympathie en acceptatie zoeken bij de mensen en groepen waar ze om geven en waarderen.
 • WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE (2) PRINCIPES VAN SOCIALE PSYCHOLOGIE
  1. ONZE BEELDVORMING VAN DE WERKELIJKHEID
  2. DE ALTIJD AANWEZIGE INVLOED VAN ANDEREN
 • Mij en het mijne waarderen (valuing me and mine), positief zelfbeeld
  Het motivationele principe dat mensen zichzelf, en andere mensen en groepen waar ze zich mee verbonden voelen, in een positief daglicht willen zien.
 • BESCHRIJF CONSTRUCTIE VAN REALITEIT
  IEDERE PERSOON HEEFT EEN ANDER BEELD VAN DE REALITEIT, DIE WORDT GEVORMD DOOR COGNITIEVE PROCESSEN (ONS BREIN) EN SOCIALE PROCESSEN (INVLOED VAN ANDEREN)
 • Toegankelijkheids principe (accessibiity principle)
  Het verwerkingsprincipe dat de informatie die het (meest) gemakkelijk beschikbaar is, over het algemeen de meeste invloed heeft op gedachte, gevoelens en gedrag.
 • BESCHRIJF DE ALTIJD AANWEZIGE INVLOED VAN ANDEREN
  ANDEREN BEINVLOEDEN ALTIJD ONZE GEDACHTEN, GEVOELENS EN GEDRAG, OF ZE NU AANWEZIG ZIJN OF NIET
 • Wat is sociale psychologie?
  De wetenschap die de effecten van sociale en cognitieve processen bestudeert en hoe deze van invloed zijn op hoe individuen waarnemen, beinvloeden en zich gedragen in relatie tot anderen.
 • NOEM DE DRIE PRINCIPES VAN DE SOCIALE EN COGNITIEVE PROCESSEN
  1. CONSERVATISME
  2. TOEGANKELIJKHEID
  3. OPPERVLAKKIGHEID VS DIEPTE
 • Wat zijn de belangrijkste (2) principes van sociale psychologie?
  1. Onze beeldvorming van de werkelijkheid
  2. De altijd aanwezige invloed van anderen
 • BESCHRIJF DE DRIE PRINCIPES VAN DE SOCIALE EN COGNITIEVE PROCESSEN
  1. CONSERVATISME: WERELDBEELD VAN INDIVIDUEN EN GROEPEN VERANDERT NAUWELIJKS OF TRAAG
  2. TOEGANKELIJKHEID: INFORMATIE DIE HET MAKKELIJKST BESCHIKBAAR IS HEEFT DE GROOTSTE INVLOED OP ONZE GEDACHTEN, GEVOELENS EN GEDRAG 
  3. OPPERVLAKKIG VS DIEPGAAND: OVER HET ALGEMEEN BESTEDEN MENSEN WEINIG AANDACHT AAN HOE ZE OMGAAN MET INFORMATIE, MAAR SOMS WORDEN ZE GEMOTIVEERD OM INFORMATIE DIEPER TE BESTUDEREN
 • Beschrijf constructie van realiteit.
  Ieder persoon heeft een ander beeld van de realiteit, die wordt gevormd door cognitieve processen (ons brein) en sociale processen (invloed van anderen).
 • BESCHRIJF DE MOTIVATIONELE (3) PRINCIPES

  BIJ DE CONSTRUCTIE VAN REALITEIT TERWIJL BEINVLOED DOOR ANDEREN, STREVEN MENSEN DE VOLGENDE DOELEN NA:
  1. STREVEN NAAR MASTERY: JEZELF EN DE WERELD OM JE HEEN BEGRIJPEN EN DEZE KENNIS GEBRUIKEN OM CONTROLE TE HEBBEN OVER WAT ER GEBEURT IN ONS LEVEN EN BELOOND TE WORDEN. (BIJV. BIJ SOLLICITEREN NAAR EEN BAAN, ZOVEEL MOGELIJK WETEN OVER DE MENSEN EN BEDRIJF OM JE KANSEN TE VERHOGEN)
  2. ZOEKEN NAAR CONNECTIE: ZOEKEN NAAR WAARDERING, STEUN EN ACCEPTATIE VAN DE MENSEN EN GROEPEN WAAR JE OM GEEFT, BEWONDERING VOOR HEBT.
  3. POSITIEF ZELFBEELD: MENSEN WENSEN ZICHZELF EN DE MENSEN OM ZICH HEEN IN EEN POSITIEF LICHT TE ZIEN.  
 • Noem de drie principes van de sociale en cognitieve processen.
  1. Conservatisme
  2. Toegankelijkheid
  3. Oppervlakkigheid vs diepte
 • NOEM DE 3 MOTIVATIONELE PRINCIPES:
  1. STRIVING VOOR MASTERY
  2. ZOEKEN NAAR VERBINDING
  3. POSITIEF ZELFBEELD
 • Noem de 3 motivationele principes
  1. Striving for mastery (motivatie om te begrijpen)
  2. Zoeken naar verbinding (motivatie om erbij te horen)
  3. Positief zelfbeeld (motivatie voor een positief zelfbeeld)
 • WAARIN VERSCHILT SOCIALE PSYCHOLOGIE VAN DE NORMALE PSYCHOLOGIE
  (NOORD AMERIKAANSE) PSYCHOLOGIE WERD GEDURENDE DE 20e EEUW GEDOMINEERD DOOR BEHAVIORISME. SOCIALE PSYCHOLOGIE LEGDE DE FOCUS OP DE BELANGRIJKE EFFECTEN VAN GEDACHTEN EN GEVOELENS OP GEDRAG.
 • Wetenschap
  Gebruik maken van wetenschappelijke methoden, waarbij op een systematische wijze kennis wordt verzameld die minder onderhevig is aan subjectieve karakteristieken (vooroordelen en vervormingen) dan de alledaagse kennis (common sense).

  Wetenschappelijke methoden zijn ontworpen om vertekeningen te vorkomen in redeneringen en bevindingen, waardoor antwoorden op vragen betrouwbaarder zij dan antwoorden die voortkomen uit alledaagse kennis.
 • WELKE BELANGRIJKE ROL SPEELDEN SOCIALE PSYCHOLOGEN NA DE 2E WERELDOORLOG
  • ZE WERDEN INGEZET OM MENSEN OVER TE HALEN HUN EETGEWOONTEN TE WIJZIGEN (VANWEGE DE SCHAARSTE)
  • ZE WERDEN INGEZET OM DE MORAAL VAN SOLDATEN TE BEHOUDEN, ZE TE LEREN OM PROPAGANDA VAN DE VIJAND TE WEERSTAAN EN HUN TANDEN TE POETSEN ;-)
 • De groep in het individu
  Mensen worden beinvloed door de groep als deze niet aanwezig is, omdat ze weten wat van het verwacht wordt door de leden van de groep.
 • WAT ZIJN VANAF 1960 TOT OP HEDEN DE BELANGRIJKSTE ONDERWERPEN IN SOCIALE PSYCHOLOGIE
  • EIGENWAARDE
  • VOOROORDELEN EN STEREOTYPERING
  • CONFORMITEIT
  • PERSUASIE EN ATTITUDEVERANDERING
  • IMPRESSIE FORMATIE
  • INTERPERSOONLIJKE AANTREKKINGSKRACHT EN INTIEME RELATIES
  • INTERGROEP RELATIES
 • Het individu in de groep
  Mensen worden beinvloed door het gedrag van de groepsleden als deze fysiek aanwezig zijn.
 • Kurt Lewin
  Gedrag is afhankelijk van de 'life space' van een persoon: dit is een subjecieve kaart van de huidige doelen in het leven van een individu en diens sociale omgeving.
 • Muzafer Sharif
  Een sociale groep kan zelfs de perceptie en interpretatie van 'physical reality' beinvloeden.
 • Hovland
  Overtuiging hangt af van wie de boodschap brent, wie hem ontvangt en hoe de boodschap wordt verwerkt.
 • Stouffer
  Gedrag wordt bepaald door het vergelijken met anderen.
 • Interne integratie
  Het samenvoegen van verschillende conclusies tot een aantal bredere verklaringen van het gedrag.
 • Externe integratie
  Het samenvoegen van conclusies met bevindingen van andere wetenschappen en aandacht voor het oplossen van sociale problemen.
 • De sociale psychologie is een emperische wetenschap.
  Dat betekent dat de theorieen en conclusies over menselijke gedrag zijn gebaseerd op de resultaten van onderzoek.
 • Een wetenschappelijke theorie is een algemene bewering over de causale relatie tussen abstracte constructen; die geldt voor bepaalde groepen mensen, tijdstippen en settings.
 • Construct
  Een abstract en algemeen begrip dat niet direct observeerbaaar is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat leidt volgens de 'theory of planned behavior' tot de intentie om bepaald gedrag te vertonen?A. een positieve attitude ten opzichte van het gedrag, geloof in het eigen vermogen om dit gedrag te vertonen, en de perceptie dat er een norm is om dit gedrag te vertonenB. de motivatie om het gedrag te vertonen, geloof in het eigen vermogen om dit gedrag te vertonen en het vertrouwen dat dit gedrag tot goede resultaten zal leidenC. vertrouwen dat het gedrag aangeleerd kan worden, een plan van aanpak voor het leren van het gedrag, en een concrete doelstelling omtrent het aanleren van het gedragD. de perceptie dat er een norm is om het gedrag te vertonen, het geloof dat de groep eronder lijdt als het gedrag niet vertoont wordt, en het ervaren van groepsdruk.
A
Ee zijn verschillende processen die leiden tot weerstand tegen groepsnormen.Welk proces hoort daar niet bij?A. reactanceB. systematisch verwerkenC. normen tegen normen gebruikenD. groepspolarisatie.
D
Hoe vaker je dent aan je attitude ten aanzien van een spin, hoe sterker het verband tussen je attitude en een spin.Welk gevolg heeft dit niet?A. De attitude wordt minder extreem.B. De attitude wordt automatisch geactiveerd.C. De attitude wordt minder gevoelig voor nieuwe informatie.D. De attitude vervangt gedachten en gevoelens.
A
De kans op hulpgedrag wordt groter als we:
 • de behoefte aan hulp duidelijk maken (ambiguiteit reduceren)
 • interne attributies om hulp te bieden vergroten
 • normen aanleren die gericht zijn op hulpgedrag en cooperatie
 • prosociale normen activeren
 • de diffusie van verantwoordelijkheid verkleinen en identificatie met degenen die hulp nodig hebben vergroten
Vrijwilligerswerk kan gemotiveerd zijn door zes verschillende doelen:
 1. persoonlijke waarden laten zien die gerelateerd zijn aan menslievende bezorgdheid voor anderen
 2. begrip, nieuwe kennis en vaardigheden verwerven
 3. socialiseren met vrienden en hun geodkeuring verwerven
 4. verkrijgen van carrierevoordelen
 5. persoonlijke problemen helpen oplossen
 6. verhogen van zelfwaardering en persoonlijke groei.
De verbondenheid met de groep 9om de bezorgdheid voor het grotere doel van de groep te vergroten) is te bevorderen door:
 • communicatie tussen goepsleden (kleinere groepen zijn in het voordeel bij het oplossen van sociale dilemma's)
 • gelijke kansen en uitkomsten voor alle groepsleden (ongelijkheid verhinderd het oplossen van sociale dilemma's)
 • de toegankelijkheid van groepsnormen
 • het relateren van individuele inspanningen aan het groepsresultaat
Structurele oplossingen voor sociale dilemma's zijn bijv. het heffen van belastingen of et stellen van quota's. Voorwaarden voor structurele oplossingen:
1. dit vereist een autoriteit die dit kan doen
2. daarnaast worden sructurele oplossingen vaak met weerstand bejegend
3. daarnaast moeten sancties gecontroleerd worden.

Tenzij mensen begrenzing accepteren aan hun gedrag, zijn structurele oplossingen niet het antwoord op de meeste sociale dilemma's.
Prosocial behavior
Gedrag dat positieve gevolgen voor de ander(en) heeft.
De relatieve toegankelijkheid van attitudes en normen hant af van drie factoren
 1. het soort gedrag
 2. de soort persoon
 3. de situatie
Voorwaarden voor gehoorzaamheid
 • autoriteit moet legitiem zijn
 • autoriteit moet de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen
 • verantwoordelijkheid kan soms ook verspreid worden
 • de norm van gehoorzaamheid moet toegankelijk zijn
 • andere normen moeten minder toegankelijk zijn