Samenvatting Social Psychology, Global Edition

-
ISBN-10 1292186542 ISBN-13 9781292186542
234 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Social Psychology, Global Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn ELLIOT WILSON ARONSON (TIMOTHY D SOMMERS, SAMUEL R ) Timothy D Wilson Samuel R Sommers. Het ISBN van dit boek is 9781292186542 of 1292186542. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Social Psychology, Global Edition

 • 1.1 Defining Social Psychology

 • Sociale psychologie
  Is de studie naar de manier waarop gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen wordt beïnvloed door de (fysieke/niet fysieke) aanwezigheid van andere mensen
 • Sociale invloed
  Het effect dat woorden, acties of alleen de aanwezigheid van andere mensen heeft op je eigen gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag.
 • 1.1.1 How social psychology differs from its closest cousins

 • Sociologie
  Richt zich op groepen mensen (afkomst, leeftijd, land) en heeft hierbij vaak dezelfde interessegebieden als sociale psychologie
 • Persoonlijkheidspsychologie
  Bestudeert individuele verschillen (min of meer ongeacht de omstandigheden)
 • Sociale psychologie
  Richt zich op het individu in de context van een sociale situatie en op universele psychologische processen die mensen vatbaar(der) maken voor sociale invloed
 • 1.2 The Power of the situation

 • Fundamentele attributiefout
  In een situatie wordt de invloed van de omgevingsfactoren onderschat, terwijl de invloed van de persoonlijkheid op het gedrag wordt overschat
 • Behaviorisme
  (Watson & Skinner) Om menselijk gedrag te beïnvloeden hoef je alleen naar de eigenschappen van de omgeving te kijken, want hoe pos en neg gebeurtenissen in de omgeving zijn, heeft effect op hoe gedrag wordt beloond of gestraft.
 • Construal
  De manier waarop mensen de sociale wereld begrijpen, zien en interpreteren.
 • Gestaltpsychologie
  (Koffka, Köhler & Wertheimer) is de manier van het bestuderen van de subjectieve manier waarop objecten in de gedachten verschijnen, veel belangrijker dan het bestuderen van het objectieve object.
 • Naïef realisme
  (Ross) een specifiek soort construal: waarbij mensen ervan overtuigd zijn dat hun ideeën/gedachten beter zijn dan die van anderen.
 • 1.3 Where construals come from: Basic human motives

 • Self-esteem approach. Eerste menselijke basisbehoefte die bepalen hoe wij een situatie interpreteren
  De behoefte om je goed te voelen over jezelf. Je eigenwaarde is belangrijker dan de waarheid.
 • Social cognition approach. De tweede menselijke basisbehoefte die bepalen hoe we een situatie interpreteren.
  De behoefte om accuraat te zijn.
 • Self-fulfilling prophecy. Ondersteunde hypothese voor de social cognition approach
  Je verwacht/voorspelt iets en dan komt die verwachting/voorspelling ook echt uit, omdat je gelooft dat het zo is. Hierdoor wordt het gedrag afgestemd op je voorspelling/verwachting, waardoor het dus uitkomt.
 • 3 Social cognition: How we think about the social world

 • Sociale cognitie. Hoe we denken over de sociale wereld
  De manier waarop mensen over zichzelf en de sociale wereld denken. Hij mensen informatie selecteren, interpreteren, onthouden en gebruiken om ideeën te vormen en te beslissen.
 • 3.1 On automatic pilot: Low-effort thinking

 • Automatisch denken
  Is onbedoeld, onbewust, onwillekeurig en kost vrijwel geen moeite. We begrijpen situaties door ze automatisch te vergelijken met eerder opgedane ervaringen
 • Schema's. Om nieuwe situaties te begrijpen gebruiken we schema's.
  Mentale structuren die onze kennis over de sociale wereld (dingen/mensen/thema's) te organiseren. Ze beïnvloeden wat de denken, observeren en onthouden.
 • Korsakovsyndroom. Belangrijk bij nieuwe situaties.
  Dit is een neurologisch stoornis, waarbij mensen geen nieuwe herinneringen kunnen worden gevormd en dus elke ervaring ervaren wordt alsof het de eerste keer is.
 • Toegankelijkheid van schema's. 3 Vormen hiervan.
  De mate waarin schema's vooraan in onze gedachten staan en daarom eerder gebruikt zullen worden wanneer we oordelen over de sociale wereld.
 • Chronische toegankelijkheid. Hoe we in sociale situaties, schema's kunnen ophalen.
  Sommige schema's zijn chronisch toegankelijk, vanwege eerdere ervaringen.
 • Tijdelijke toegankelijkheid/ Priming. Hoe we in sociale situaties schema's ophalen.
  Een schema kan tijdelijk toegankelijk worden door onze recente ervaringen. Priming is het proces waarin recente ervaringen de toegankelijkheid van een schema verhogen.
 • Toegankelijkheid doordat het gerelateerd is aan het huidige doel.
  Een schema met betrekking tot mentale ziekte zal toegankelijker zijn als je bv leert voor een tentamen over mentale ziektes.
 • Self-fulfilling prophecy. Invloed van schema's op de omgeving.
  Hierbij wordt door het gebruik van een schema gedrag uitgelokt bij andere mensen. (bv leraar die potentie ziet in een kind, zal dat kind onbewust meer aandacht geven, waardoor het beter gaat presteren)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Contacthypothese van Allpart moet voldoen aan 3 voorwaarden, voordat vooroordelen verminderd kunnen worden.
1) beide groepen hebben een gelijke status
2) beide groepen delen een specifiek doel
3) contact wordt gesteund door de wet of sociale normen
Realistische conflicttheorie. Economische competitie.
De theorie dat gelimiteerde bronnen tot conflicten kunnen leiden tussen groepen, wat resulteert in een toename van vooroordelen en discriminatie.
Out-group homogeniteit. Sociale categorisatie.
Individuen in de out-group worden gezien als meer hetzelfde (homogener) dan dat ze werkelijk zijn.
Etnocentrisme. Sociale categorisatie.
Het beter vinden van je eigen groep op basis van etnische identiteit, natie of religie.
Sociale identiteit. Onderdeel van de sociale categorisatie.
We zien onszelf als deel van een groep en we identificeren ons hiermee. Om onze eigenwaarde te houden zien wij onze eigen groep als beter.
Institutioneel seksisme. Onderdeel van institutionele discriminatie en normatieve conformatie.
Seksistische attitudes die de meeste mensen in de maatschappij hebben omdat deze mensen in een maatschappij leven waar stereotypen en discriminatie de norm zijn
Institutioneel racisme. Onderdeel van institutionele discriminatie en normatieve conformatie.
Racistische attitudes die de meeste mensen van een maatschappij hebben omdat deze mensen in een maatschappij leven waar stereotypen en discriminatie de norm zijn.
Normatieve conformatie. De druk om te conformeren.
Is het op groepsniveau aanpassen aan regels van de groep.
Stereotype threat.
Vindt plaats wanneer een persoon zich bewust is dat het gedrag een bepaald cultureel stereotypen kan bevestigd.
Twee manieren om impliciete of expliciete vooroordelen te meten.
1) bogus pipeline: denken aan een leugendetector te zitten, hierdoor lieten ze meer vooroordelen zien.
2) Implicit association test (IAT)