Samenvatting Social Research Methodology: Qualitative and quantitative approaches

-
716 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Social Research Methodology: Qualitative and quantitative approaches". De auteur(s) van het boek is/zijn Gerhard G van de Bunt. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Social Research Methodology: Qualitative and quantitative approaches

 • 1 Why do research?

 • Alternatieven zijn:

  • common sense
  • persoonlijke ervaring
  • experts, autoriteiten
  • populaire en media messages
  • ideologie

  Valkuilen hierbij zijn:

  • overgeneralisatie
  • selectieve observatie
  • voortijdig stoppen
  • halo effect
  • false consensus

  Kwantitatief onderzoek:
  • stap voor stap
  • kritisch, open voor weerlegging
  • openheid van zaken
  • verklaren
  • focus op variabelen
  • betrouwbaarheid
  • geen waarden
  • theorie - data
  • onafhankelijk van context
  • vele cases (globaal)
  • statische analyse
  • los van onderzoeker

  Kwalitatief onderzoek:
  • stap voor stap
  • kritisch, open voor weerlegging
  • openheid van zaken
  • begrijpen
  • focus op interactieve processen
  • authensiteit
  • expliciete waarden
  • theorie + data
  • situatie-gebonden
  • een paar cases (in detail)
  • thematische analyse
  • onderzoeker-gebonden

 • Twee hoofdzaken:

  1. Waarom zou ik sociaalwetenschappelijk onderzoek doen?
  2. Wat is de basis van sociaalwetenschappelijk onderzoek?
 • Noem de 4 alternatieve voor sociale research 
  • Persoonlijke ervaring en common sense (gezond verstand)
  • Experts en autoriteiten 
  • Populaire en media messages 
  • Ideologische geloof en waarde 
 • Waarom wordt er sociaal onderzoek gedaan?
  Om de maatschappij te helpen.
 • Wat is kwalitatieve geletterdheid? 
  Het vermogen om met nummers en andere wiskundige concepten om te gaan
 • Methodology:

  Het begrijpen van het gehele onderzoeksproces. Inclusief sociaal-organisatie context, filosofische veronderstellingen, etische principes en de politieke impact dat voortkomt uit het onderzoek.

 • Wat zijn de valkuilen van de alternatieven van wetenschappelijk onderzoek? (5)
  overgeneralisatie
  selectieve observatie
  voortijdig stoppen
  halo effect
  false consensus
 • Noem de 5 erros die ontstaan in ons alledaagse beslissingen ( Onder het kopje persoonlijke ervaring en common sense)
  • Overgenaralization = we hebben geloofwaardig bewijs en nemen dan aan dit ook geldt voor veel andere situaties 
  • Selective observation = ontstaat  wanneer we focussen op specifieke cases of situaties en generaliseren vandaar uit 
  • Premature closure (voortijdige sluiting) = ontstaat wanneer we denken dat we het antwoord hebben en niet langer hoeven te luisteren, op zoek moeten gaan naar informatie of vragen stellen. 
  • Halo effect = ontstaan wanneer we over generaliseren vanuit wat we geloven, al zijnde er positief of prestigieus. Geven halo aan positieve reputatie, dingen of mensen die we respecteren --> rubs off andere dingen van mensen waarvan we nog weinig af weten 
  • False consensus (algemeen gedeelde opvatting) = we zijn niet goed in onderscheid maken tussen wat we zelf denken en wat we denken dat de meeste mensen zullen geloven. 
 • Wat zijn de twee dingen die het boek beschouwd.
  Methods en methodology.
 • Wat zijn de 5 basisnormen van de wetenschappelijke gemeenschap? 
  Universalisme, georganiseerde scepsis, onbaatzuchigheid, communalism, eerlijkheid
 • Methods:

  Een verzameling van specifieke onderzoeksmethoden die we gebruiken om casussen te selecteren en te meten, het observeren van het sociale leven, het verzamelen en verwerken van data, het analyseren van data en het rapporteren van de resultaten.

   

 • Op welke 3 punten komen kwanti en kwali onderzoek overeen?
  stap voor stap te werk gaan
  kritisch, open voor weerlegging
  openheid van zaken
 • Leg uit wat road range/ holiday havoc voorbeeld te maken heeft met kennis van populaire en media messages
  Deze voorbeelden laten zien dat mensen zelf een invulling gaan geven aan bepaalde begrippen en worden beinvloed door de media zonder de feitelijke kennis te weten, na te denken over of de informatie juist is, zonder logisch na te denken. 
  --> er is is misrepresentatie, de informatie via de media is vaak misleidend. Vaak een grote entertain factor 
 • Wat zijn methods?
  Zij referen aan de collectie van specifieke technieken die gebruikt worden bij onderzoek.
 • Kijk naar tabel 1.1 (bladzijde 8)  over alternatieve verklaringen in sociaal onderzoek 
 • Wat zijn de alternatieven van wetenschappelijk onderzoek?
  common sense
  persoonlijke ervaring
  experts, autoriteiten
  populaire en media messages
  ideologie
 • Wat is methodology?
  Het begrijpen van het gehele onderzoeksproces.
 • Wat betekent false consensus?
  Overschatting van de gangbaarheid (en objectieve status) van je eigen visie
 • Wat zijn de (7) gebruikte alternatieven tot sociaal wetenschappelijk onderzoek?
  Knowledge from personal experience and common sense, Knowledge from experts and authorities, Knowledge based on popular and  media messages, Road rage example, Holiday havoc example, Lesson en knowledge subordinated to ideological beliefs and values.
 • Noem een aantal tegenpolen van kwanti en kwali onderzoek. (6)
  • verklaren vs. begrijpen
  • variabelen vs. interactieve processen
  • betrouwbaarheid vs. authensiteit
  • onafhankelijk van context vs. context-gebonden
  • vele cases globaal vs. een paar cases in detail
  • statistisch vs. thematisch
 • Wat zijn de (5) fouten die gemaakt worden bij het gebruiken van gezond verstand?
  Overgeneralization, selective observation, premature closure, halo effect, false concensus.
 • Wat betekent halo effect?
  Effect van reputatie/prestige. Bijvoorbeeld bias mooie mensen.
 • Wat verstaan we onder overgeneralization?
  Wanneer iets is gebeurd en we dat toepassen op alles.
 • Wat is selective observation?
  Wat men waarneemt wordt alleen gebruikt bij bestaande aannames. Tegenstrijdige info wordt gezien als uitzondering.
 • Wat is premature closure?
  Wanneer je denkt het antwoord te hebben en dan direct stopt met verder onderzoek te doen.
 • Wat is het halo effect?
  Een positieve generalisatie.
 • Wat verstaan we onder false concensus?
  Geen onderscheid maken tussen wat ik denk en wat de rest denkt. We nemen aan dat wanneer al onze ideeën overeen komen met die van een grote groep, dat we normaal zijn.
 • Waarom kunnen we soms niet bouwen op uitspraken van experts en autoriteiten?
  Sommige mensen hebben geen wetenschappelijk onderzoek gedaan en doen uitspraken alsof dat wel gebeurt is. De expertise van een persoon wordt snel overschat.
 • Waarom is het belangrijk om zelf onderzoek te doen?
  Dat is in het belang voor een goede bureaucratie.
 • Waarom moeten we de media niet altijd in vertrouwen nemen?
  Het geeft niet altijd de juiste informatie weer. Ook al zijn veel mensen van de media afhankelijk.
 • Waarom geloven altijd veel mensen wat de media zegt?
  Dit is vanwege de massadruk.
 • Wat houdt road rage sample in?
  We vullen zelf een betekenis in aan een woord wat de media bedacht heeft. Eigenlijk zijn deze woorden dus zelfverzonnen en hebben geen betekenis.
 • Wat is het holiday havoc example?
  Het verkeerd waarschuwen.
 • Wat houdt subordinated to ideological beliefs and values in?
  Bestaande systemen voor wetenschappelijk onderzoek worden vervangen door systemen waardoor de effectiviteit niet bewezen is.
 • Waarmee houdt sociale wetenschap zich mee bezig?
  Met het menselijk, sociaal-cultureel leven.
 • Waar berustte men de waarheid op voordat de wetenschap bestond?
  Op magie en orakels.
 • Waar bestaat de kennis in de wetenschap uit?(3)
  Theory(organisatie van ideeën die gebeurtenissen verklaren), data(empirisch bewijs) en de empirical(bewijs).
 • Wat is pseudoscience?
  Namaak wetenschap met de benodigde jargon, zo wordt het toch geaccepteerd.
 • Wat is popscience?
  Populaire wetenschappelijke artikelen, soms door niet-legitieme wetenschappers geschreven.
 • Wat verstaan we onder junk science?
  Wetenschap door PR-afdelingen van bedrijven bedacht om zo wetenschappelijk bewijs te hebben tijdens rechtspraken.
 • Waar bestaat de scientific community uit?
  Mensen, organisaties en rollen als een verzameling van normen, gedrag en houding die samen opereren.
 • Hoe ziet de opbouw van het onderzoeksveld eruit?
  De kern zijn de onderzoekers die de kennis produceren. De ring eromheen zijn de mensen die gebruik maken van de kennis. 
 • Wat zijn de (5) normen van de scientific community?
  Universalism(het maakt niet uit waar er onderzoek wordt gedaan), Organized skepticism(altijd in twijfel getrokken), disinterestedness(wetenschappers moeten open staan voor nieuwe ideeën), communalism(kennis moet gedeeld worden), honesty(eerlijkheid).
 • Waarom moet wetenschappelijke kennis gedeeld worden?
  Nieuwe kennis wordt niet geaccepteerd wanneer andere onderzoeker het niet beoordeeld hebben aan de bepaalde normen waaraan het moet voldoen.
 • Waar moet je aan voldoen bij wetenschappelijke oriëntatie?
  Je moet flexibel en open zijn. Je moet bereid zijn tot het delen van informatie.
 • Wat is het verschil en overeenkomst tussen journals en scholarly journal articles?
  Het verschil is dat in scholarly journal articles verschillende disciplines worden gepubliceerd. De overeenkomst is dat er in beide nieuwe informatie verschijnt.
 • Waarom is publiceren in journals belangrijk?
  Zo verkrijgen onderzoekers acceptatie, respect en reputatie en kan men gemakkelijker geld vragen voor verder onderzoek.
 • Wat houdt een blind review in?
  De uitgever stuurt het wetenschappelijk artikel naar andere wetenschappers die op het artikel gaan reageren. 
 • Waarom worden kwalitatieve en kwantitatieve methoden niet gemixt als het het beste is?
  Het kost veel tijd.
 • Wat is het grote verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek?
  Kwantitatief onderzoek is vooral gericht op statistische analyses en cijfertjes, kwalitatief onderzoek is daarentegen vooral gericht op waarden, sociale realiteit en culturele betekenis.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.