Samenvatting Sociale psychologie

-
ISBN-10 9043012831 ISBN-13 9789043012836
190 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sociale psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Elliot Aronson, Timothy D Wilson, Robin M Akert het Engels Sylvia Birnie. Het ISBN van dit boek is 9789043012836 of 9043012831. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sociale psychologie

 • 1.1 wat is sociale psychologie

 • wat is sociale psychologie
  wetenschap gericht op gedachten, gevoelens en gedragingen en de invloed van andere mensen hierop
 • 1.1.1 Wat kunnen we nog meer over sociale invloed vertellen?

 • Filosofie: is een belangrijke bron van inzichten geweest in de menselijke natuur.

  Filosofie: is creativiteit en analytisch denken. Dit vormt een groot gedeelte van de fundamenten van de hedendaagse psyscholgie.

  Waarom hebben psychologen zich het laatste decennia tot de filosofen gewend? omdat ze op zoek waren naar inzichten in de aard van het bewustzijn en de manier waarop mensen een mening vormden over de sociale wereld.

  • De vragen waarmee sociale psychologen zich bezighouden?                     
  • De vragen waarover filosofen zich buigen?                                        komt met elkaar overeen.

  Sociale psychologen proberen op empirische wijze een antwoord te vinden.

  Na het opstellen van een hypothese ontwerpt de sociale psycholoog een gecontroleerd experiment dat gedetailleerd genoeg is stituaties op te roepen die tot de ene of de andere uitkomst zullen bieden. Dit vergroot de kennis over de menselijke aard en het doen van accurate voorspellingen.

  Hypothese: gefundeerde veronderstellingen.

   

   

   

 • Wat is filosofie?
  Is creativiteit en analystisch denken.
 • Waarom hebben psyhologen zich het laatste deccenia tot de filosofen gewend?
  Omdat ze op zoek waren naar inzichten in de aard van het bewustzijn en de manier waarop mensen een mening vormen over de sociale wereld.
 • Op welke wijze probeerde de sociale psychologen antwoorden te vinden?
  Op empirische wijze.
 • Wat is hypothese?
  Gefundeerde veronderstellingen.
 • 1.1.3 Sociale psychologie vergeleken met persoonlijkheidspsychologie

 • Persoonlijkheidspsychologen proberen sociaal gedrag te verklaren, en concentreren zich op individuele verschillen.

  Individuele verschillen: die op aspecten van de persoonlijkheid van de mensen die hen onderscheiden van andere mensen.

  Wanneer men iemands gedrag in een complexe situatie probeert te begrijpen zoeken de mensen de oorzaak van dat gedrag in de persoonlijkheid van de betrokkenen. En houden dus geen rekening met de situatie wat een ingrijpende invloed heeft op hoe mensen met elkaar omgaan volgens de sociaal psychologen.

 • Waar concentreren persoonlijkheidspsychologen zich bij het verklaren van gedrag op?
  Op individuele verschillen.
 • Individuele verschillen zijn?
  Die op aspecten van de persoonlijkheid van de mensen die hen onderscheiden van andere mensen.
 • 1.1.4 Sociale psychologie vergeleken met andere sociale wetenschappen

 • Andere disciplines in de sociale wetenschappen zijn; sociologie, economie en politicologie.

  Sociale psychologie onderscheiden zich op een aantal belangrijke punten en de meest opvallende daarvan is "het niveau van de analyse".

  Sociale psychologie is een tak van de psychologie en wortelt in de studie van individuen met de nadruk op interne psychlogische processen.

  Voor de sociale psychologie is het niveau van de analyse, het individu in de context van een sociale situatie.

  Andere sociale wetenschappen houden zich bezig met brede sociale, economische, politieke en historische factoren die invloed hebben op de gebeurtenissen in een bepaalde gemeenschap.

  Sociologie richt zich op onderwerpen als, sociale klasse, sociale structuur en sociale instituties.

  Verschil tussen sociologie en sociale psychologie is dat sociologie niet concenteert op de psychologie van het individu. Ze kijken naar de samenleving als geheel. En zijn ook geinteresseerd in de samenhang van de maatschappelijke verandering in agressief gedrag.


 • Doel van de sociale psychologie

  Het verschil tussen de sociale psychologie en andere sociale wetenschappen is het verschil tussen de disciplines: de vraag wat  proberen ze te verklaren?

  Het doel van de sociale psychologie is: het identificeren van de universele eigenschappen van de menselijke natuur die maken dat iedereen gevoelig is voor sociale invloed, onafhankelijk van sociale klasse of cultuur.

  Het doel van de sociale psychologie is ook om dergelijke universele wetten te ontdekken.

  Sociale psychologie beweegt zich op het gebeid tussen sociologie en persoonlijkheidspsychologie.

  Sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie hebben beide belangstelling voor de manier waarop de situatie en de bredere maatschappelijke omstandigheden ons gedrag beinvloeden.

 • Sociale psychologie richten zich op psychologische gesteldheid van individuen die hen gevoelig maakt voor sociale invloeden.

  Sociale psychologie is met name geintresseerd in de psychologische processen, die de meeste mensen gemeen hebben en die hen gevoelig maakt voor sociale invloeden.

 • Welke andere diciplines heb je in de sociale wetenschap?
  Sociologie, economie en politicologie.
 • Andere sociale wetenschappen houden zich bezig met?
  Brede sociale, economische, politieke en historische factoren die invloed hebben op de gebeurtenissen in een bepaalde gemeenschap.
 • Op welke onderwerpen richt sociologie zich op?
  Sociale klasse, sociale structuur en sociale instituties
 • Wat is het  verschil tussen sociologie en sociale psychologie?
  Sociologie concentreert zich niet op de psychologie van het individu.
 • Wat is het doel van de sociale psychologie?
  Het identificeren van de universele eigenschappen van de menselijke natuur die maken dat iedereen gevoelig is voor sociale invloed, onafhankelijk van sociale klasse en cultuur. En het ontdekken van universele wetten.
 • Sociale psychologie en persoonlijkheidspsychologie  hebben beiden belangstelling voor?
  De manier waarop de situatie en de bredere maatschappelijke omstandigheden ons gedrag beinvloeden.
 • Sociale psychologie richt zich op?
  psychologische gesteldheid van individuen die hen gevoelig maakt voor sociale invloeden.
 • Waar is de sociale psychologie met namen in geintresseerd?
  In de psychologische processen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.