Samenvatting Sociale psychologie

-
ISBN-10 9043019844 ISBN-13 9789043019842
1168 Flashcards en notities
113 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Sociale psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Elliot Aronson, Timothy D Wilson, Robin M Akert Nederl Marloes ter Beek, Dirk Moes Annelies Wielders van Niels Jacobs Lotte Pierik Mariélle Bovenhoff Aafke Moons het Engels Sylvia Birnie. Het ISBN van dit boek is 9789043019842 of 9043019844. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Sociale psychologie

 • 1 Inleiding

 • sociale cognitie is ... en bestaat uit 2 dingen

  de manier waarop we over onszelf en de wereld denken

  automatisch denken

  gecontroleerd denken

 • Wat is sociale psychologie?
  Een wetenschappelijk studie naar de manier waarop de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van andere mensen.
 • Sociale invloed
  : het effect dat de woorden,daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen heeft op onze gedachten, gevoelens, attitudes of gedrag.
 • psychologie
  de wetenschap van het gedrag en de psychische processen van het individu
 • H1
 • Shooter Bias is
  schema dat mensen hebben, dat gebaseerd is op vooroordelen.
 • Constuct
  de manier waarop mensen de sociale wereld waarnemen, begrijpen en intreperteren.
 • sociale invloed
  het effect dat de woorden, daden of alleen al de aanwezigheid van andere mensen heeft op onze gedachten,gevoelens, attitudes of gedrag
 • toegankelijkheid is
  de mate waarin schema's zich op de voorgrond van ons bewustzijn. sommige schema's zijn blijvend toegankelijk door eerdere ervaringen (alcoholisme in familie)
 • Determinant
  Bepaalde factor in een ontwikkeling
 • sociale psychologie
  de wetenschappelijke studie naar de manier waarop de gedachten, gevoelens en gedragingen van mensen worden beïnvloed door de werkelijke of gefantaseerde aanwezigheid van andere mensen
 • priming is
  het proces waarbij een schema door recente ervaring de toegankelijkheid verhoogt. (lezen van een boek of film kijken)
 • Induviduele verschillen
  Die aspecten van de persoonlijkheid van mensen die hen onderscheiden van andere mensen.
 • Perseveratie effect is wanneer
  opvattingen over jezelf en sociale wereld blijven aanhouden, ondanks dat het tegendeel bewezen is.
 • Fundamentele atrributie fout
  de neiging om ons eigen en andermans gedrag volledig toe te schrijven aan persoonlijksheidstrekken, en de macht van de sociale invloed en onderschatten
 • selffulfilling prophecy is een
  zichzelf waarmakende voorspelling. het is een bepaalde verwachting die je hebt over hoe de ander is en deze verwachting beïnvloedt ook het gedrag van de ander.
 • Behaviorisme
  stroming in de psychologie die de stelling verdedigt dat men, om menselijk gedrag te kunnen begrijpen, slechts hoeft te kijken naar de bekrachtigende eigenschappen van de omgeving – dat wil zeggen, hoe positieve en negatieve gebeurtenissen in de omgeving verband houden met specifike gedragingen.
 • heuristieken zijn
  mentale aannames (snelle beslisregels) die mensen gebruiken om snel en efficiënt te kunnen oordelen
 • Gestaltepsychologie
  stroming in de psychologie gebaseerd op hoe mensen de fysieke wereld waarnemen, namelijk dat we de subjectieve manier moeten onderzoeken waarop een object in de geest van de mensen verschijnt. ( het gestalte of geheel), inplaats van de manier waarop je objectieve , fysieke eigenschappen van het object zijn samengevoegd.
 • 3 verschillende soorten heuristieken

  1. beschikbaarheidsheuristiek ; oordeel wordt gebaseerd op het gemak van ophalen schema. (recente ervaringen)

  2. representativiteitsheuristiek ; oordeel wordt gebaseerd op karakteristiek geval (stereotypen)

  3 anker- en correctieheuristiek ; oordeel wordt gebaseerd door een getal als ankerpunt en het oordeel corrigeert het ankerpunt onvoldoende. (afdingen op de markt, 10 euro ipv 3)

 • Positief zelfbeeld (zelfwaardig)
  Evaluatie van mensen van hun eigen eigenwaarde, dat wil zeggen de mate waarin ze zichzelf beschouwen als goed, competent en beschaafd.
 • automatisch denken is
  denken volgens mentale structuren die zijn aangeleerd (cultureel) om je kennis over de sociale wereld te organiseren
 • Sociale cognitie
  Hoe mensen denken over zichzelf en de sociale wereld; hoe mensen sociale informatie selecteren, interpeteren herinneren en gebruiken om oordelen te vormen en beslissingen te nemen
 • gecontroleerd denken is
  denken dat bewust, opzettelijk en uit vrije wil plaatsvindt en inspanning vereist.
 • Selffullfilling prophecy
  De verwachting van iets beïnvloedt de situatie zodanig, dat het ook echt waar wordt.
 • 3 vormen van gecontroleerd denken

  tegen feitelijk denken ; denken wat als ik... leidt tot piekeren gericht op het negatieve

  gedachte onderdrukken ; poging om alle gedachten over iets te vermijden. emotionele en fysieke prijs.

  overdreven zelfvertrouwen ; teveel vertrouwen in (de nauwkeurigheid) van je eigen oordelen.

 • Consensus
  vertoont een ander vergelijkbaar gedrag
 • sociale perceptie is

  hoe we ons een indruk vormen over andere mensen en daaruit conclusies trekken

 • sociale perceptie aan de hand van non-verbaal gedrag

  coderen non-verbaal gedrag ; het uitzenden van non-verbaal gedrag.

  decoderen non-verbaal gedrag ; het interpreteren van non-verbaal gedrag van anderen.

 • attributietheorie is
  beschrijving van oorzaken waarop mensen hun eigen en andermans gedrag verklaren. (waarom is die persoon geirriteerd?)
 • interne attributie

  de oorzaak van het gedrag ligt bij de persoon. (karakter, persoonlijkheid, humeur)

   

 • externe attributie
  de oorzaak van het gedrag ligt aan de situatie. (verkeer, openbaar vervoer)
 • covaratie model is een
  theorie die stelt dat we de oorzaak van iemands gedrag baseren op verschillende informatie. je gaat op zoek naar een reden die in alle situaties van toepassing is
 • covaratie model - consensus

  zouden andere mensen in deze omstandigheden ook zo reageren?

  ja ; hoge consensus

  nee ; lage consensus

 • 2 probleemoplossingsstrategieën

  algoritmen ; speciale formule om een probleem op te lossen. werkt altijd

  heuristieken ; snelle beslisregels om problemen op te lossen. werkt niet altijd

 • 2 intelligentie theorieën

  Sternbergs triade

  Gardners meervoudige intelligentie (8 intelligenties)

 • conformisme is
  het veranderen van je gedrag door de invloed van anderen.
 • conformisme - innerlijke acceptatie
  je houdt je opvattingen voor jezelf (voor Wilders)
 • conformisme - openlijke volgzaamheid
  je komt er publiekelijk voor uit. (voor Wilders)
 • conformisme - twee invloeden

  informationele sociale invloed ; je denkt dat anderen het beter weten.

  normatieve sociale invloed ; je past je aan om geaccepteerd en niet uitgelachen te worden.

 • 2 verklaringen van agressie

  nature ; aangeboren

  nurture ; aangeleerd

 • verklaring nature 4 dingen

  hersenen

  vijandige agressie ; boosheid, gericht op iemand pijn doen

  instrumentele agressie ; agressie is een middel, niet iemand pijn doen

  andere biologische factoren ; pijn, geur, vocht, omgevingstemperatuur.

 • verklaring nurture 2 dingen

  frustratie agressie theorie ; als iemand je dwarsboomt, nabijheid doel en onverwachte frustratie

  andere sociale factoren ; uitlokken, agressieve stimulus, imitatie, geweld in media

 • fundamentele attributie fout

  als je zelf te laat komt, ligt het aan de omgeving (externe attributie)

  als iemand anders te laat komt, ligt het aan de persoon (interne attributie)

 • covaratie model - distinctiviteit
  zou hetzelfde gedrag ook voorkomen in andere situaties? zo ja, distinctiviteit hoog. zo nee, distincitiviteit laag
 • covaratie model - consistentie
  heeft dit gedrag zich ook voorgedaan in andere situaties onder dezelfde omstandigheden? zo ja, consistentie hoog. zo nee, consistentie laag
 • cognitieve dissonantie theorie
  je hebt een bepaalde attitude over iets maar je gedraagt je niet naar je attitude
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.